Κύριε Μπαμπινιώτη
Κυπριανός Κ. Χριστοδουλίδης Παθολόγος Ιατρός - 


Διάβασα (καθυστερημένα) τό άρθρο σας, που επιμεληθήκατε μαζί μέ τόν Γενετιστή κ. Στυλιανό Αντωναράκη (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 09/02/2021) καί μού γεννήθηκε η εξής απορία, βάσει αυτού : « Το γονιδίωμα εξελίσσεται. Αν συγκρίνουμε το γονιδίωμα του ανθρώπου με αυτό του ποντικού, για παράδειγμα, θα δούμε εκτεταμένες ομοιότητες των δύο αυτών γονιδιωμάτων κυρίως στις περιοχές των γονιδίων. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος και ο ποντικός είχαν έναν κοινό πρόγονο περίπου 70 εκατ. χρόνια πριν. Κάτι ανάλογο παρατηρούμε και στη γλώσσα.»

.

Η απορία μου, τώρα, σχετίζεται μέ τίς ομοιότητες γλώσσας καί γονιδιώματος καί τόν εξελικτικό μας πρόγονο. Ο οποίος, μάλλον, δέν μπορεί νά είναι ο ποντικός. Δέν είναι, όμως, καί ο πρό 70 εκατ. ετών πρόγονος, τού οποίου αγνοούμε πλήρως τό γονιδίωμα καί ζητώ συγγνώμη, άν αγνοώ μιά τόσο σημαντική πληροφορία φύσεως Γενετικής.


Στό "διά ταύτα" λοιπόν τής απορίας, τίθεται τό ερώτημα : Τί εκ των δύο προηγείται ; Τό γονιδίωμα τού πρό 70 εκατ. ετών προγόνου - ίσως καί τού εξελικτικά νεώτερου ποντικού - ή ο εκφερόμενος διά γλώσσης λόγος ; Ο λόγος γράφει (τρόπος τού λέγειν) τό γονιδίωμα ή τό γονιδίωμα αντιγράφει - καλώς ή κακώς αδιάφορο - τόν λόγο ;


Σάς ευχαριστώ

Κυπριανός Κ. Χριστοδουλίδης Παθολόγος Ιατρός


Δεν υπάρχουν σχόλια :