Με το εμβόλιο βρίσκουν ευκαιρία να μοιράσουν ΑΜΚΑ σε αλλοδαπούς


 Την χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ σε πολίτες οι οποίοι δεν διαθέτουν και αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), αποκλειστικά για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και την έκδοση της βεβαίωσης εμβολιασμού, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα.

Η τροπολογία κρίθηκε αναγκαία για την πρόσβαση του συνόλου των διαμενόντων στη χώρα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, προφανώς  μετά τη διαπίστωση προβλημάτων με τον ΑΜΚΑ. Ο προσωρινός ΑΜΚΑ μπορεί να αποκτηθεί μέσω της πλατφόρμας emvolio. gov.gr με την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου.


Με την τροπολογία στα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, αλλά υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης η οποία εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με ΚΥΑ των ειδικότερων κατηγοριών δικαιούμενων προσώπων, του χρόνου απενεργοποίησης του προσωρινού ΑΜΚΑ και κάθε συναφούς λεπτομέρειας.


Εμβολιασμοί από ΕΟΔΥ στις δομές ψυχικής υγείας


Με την ίδια τροπολογία συμπληρώνεται ο νόμος και παρέχεται στον ΕΟΔΥ, μέχρι τις 30/6/2021, η δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού και στους διαμένοντες σε δομές και θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και ιδίως στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, όπως ισχύει ήδη για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και τα Κέντρα Πρόνοιας. οι εμβολιασμοί γίνονται είτε από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΟΔΥ είτε από το αντίστοιχο των εν λόγω δομών υπό την εποπτεία του ΕΟΔΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :