Αυτοί που φρενάρουν τις επενδύσειςΗ πάταξη των εκτεταμένων φαινομένων διαφθοράς στη χώρα μας είναι επιτακτική και αναγκαία για την ώθηση της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Σε αρκετές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας έχει διαπιστωθεί ότι η μεγάλη «διαφθορά» των κομμάτων κυβερνητικής εξουσίας, του κρατικού μηχανισμού και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, συντελούν στην αναποτελεσματικότητα της ασκούμενης μακροοικονομικής πολιτικής, παρεμποδίζοντας έτσι τη χώρα να επιτυγχάνει αξιόλογες αναπτυξιακές επιδόσεις. Στις χώρες που τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς του κομματικού-πολιτικού συστήματος κυβερνητικής εξουσίας αποτελούν θεσμικό ιδίωμα, παρατηρείται ότι η παραγωγικότητα των οικονομικών τους συστημάτων είναι από χαμηλή έως υποτυπώδης, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να συναντούν σημαντικά προσκόμματα στην αναπτυξιακή τους πορεία και το χάσμα των εισοδηματικών ανισοτήτων διαχρονικά να διευρύνεται. Οι Shleifer και Vishny στο εξαιρετικό βιβλίο τους, «The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Cures, Cambridge» (Mass: Harvard University Press, 1987), εισήγαγαν τον όρο “αρπακτικό χέρι” (the grabbing hand), για να εξηγήσουν τους τρόπους που οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις κλέβουν τους πολίτες και αρπάζουν χρήματα από τα κρατικά ταμεία. Το «αρπακτικό χέρι» καθρεφτίζει τα πολιτικοοικονομικά κυκλώματα “κλεπτοκρατίας” που ανθούν σε χώρες σαν την Ελλάδα και ιδιοποιούνται τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους σε βάρος της πλειονότητας των πολιτών.
Το σύστημα «κλεπτοκρατίας» που έχει δομηθεί στην Ελλάδα αποτελεί καθοριστικό αίτιο της οικονομικής της οπισθοδρόμησης και της φτωχοποίησης μεγάλων μαζών του πληθυσμού.
Το αρπακτικό χέρι, δηλαδή τα κυκλώματα κλεπτοκρατίας των καρεκλοκένταυρων της κρατικής-τραπεζικής εξουσίας συνιστούν προσδιοριστικό παράγοντα μείωσης της παραγωγικότητας του οικονομικού συστήματος, σοβαρό αίτιο οπισθοδρόμησης της εθνικής μας οικονομίας και αιτιώδη παράγοντα διεύρυνσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. Ποιος αμφιβάλλει ότι τα εγχώρια κρατικά-τραπεζικά-επιχειρηματικά κυκλώματα διαφθοράς δεν αποτελούν το κυριότερο αντικίνητρο προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, που θα ωθούσαν την εθνική οικονομία σε δυναμική και διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία;
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2021/03/news-21032021.html
ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://ypervasitv.gr/blog/

Δεν υπάρχουν σχόλια :