ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΠΟΙΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΩΔΙΑΝ ΠΟΥ ΖΩΜΕΝ...


ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΝΤΟΣ ΜΟΥΓράφει ο Κωνσταντίνος Καλιμαυκίδης


Νικητήριος σημαντικός λόγος, Αποστόλου τινός ,

περί της εκκλησίας του Χριστού και της δουλείας,

του εξ ασήμων ευσχήμονος

.

Έμμετρα ψευδολόγια σχόλια

επιστημονικώς ακαλύπτου ενός ,

του εμπειρικά Καλιμένου Κων/νου τινός

ος μετ΄ισνχοτάτων εσόδων διαβιών

περιφερόμενος μετ΄ασήμων κοινωνικώς

και εκ της λαϊκής βάσεως ταξικώς


τον του Λόγου την αληθείαν δεχόμενου

προσπαθούντος κατανοήσαι και πράξαι

ταπεινώς και λίαν σεμνώς


Αφωνία επισκόπων, συνεργία νομικών,

θεολόγων μαρτυρούντων και ποιμένων μισθωτών

άπαντες λαλούν το πρέπον είναι και συνάμα ηθικόν

κατοχή περιουσίας τίτλων τε και μετοχών


Φίλτατη η εκκλησία, φίλτατος και ο Χριστός

Φίλτατοι κι οι Τραπεζίτες ,συνδιοικούμεν μετ΄αυτών


ιερή συνλειτουργία αι απαιτήσεις των καιρών

έργον η φιλανθρωπία, αι ανάγκαι των πολλών


το ταμείον να πληρούται

μετρητοίς και πλαστικώς

το δε μέσον ας μη δηλούται

το αγιάζει ο σκοπός


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :