Μία φορά μόνον βουβάθηκα.... Όταν κάποιος με ρώτησε : "Ποιος είσαι?"......Μού λένε στο ξύπνιο τους : "Εσύ και ο κόσμος που ζεις δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου πάνω στην ατελείωτη παραλία μίας απέραντης θάλασσας".

Κι εγώ μέσα στο όνειρο μου τούς λέω : "Εγώ είμαι η απέραντη θάλασσα και όλοι οι κόσμοι δεν είναι παρά κόκκοι άμμου πάνω στην παραλία μου."........

Η Σφίγγα μίλησε μόνο μία φορά, και η Σφίγγα είπε :" Ένας κόκκος άμμου είναι μία έρημος, και μία έρημος είναι ένας κόκκος άμμου,και τώρα όλοι ας ξανασωπάσουμε."

Η ανθρωπότητα είναι ένας ποταμός φωτός που ρέει από το πεπερασμένο προς την αιωνιότητα.....

Δεν υπάρχουν σχόλια :