Η πλατφόρμα των διεθνιστών: Έτσι θα αλλάξουν τον πλανήτη Το UpLink είναι μια ανοιχτή, ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τη μαζική συμμετοχή για την επίτευξη των 17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Πρόκειται για μια πλατφόρμα συνεργασίας που δημιουργήθηκε σε συνεννόηση με τις Deloitte, Microsoft (Bill Gates) και Salesforce.


Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) της Μεγάλης Επανεκκίνησης θα την επιβλέπει.


Όπως αναφέρεται, το Uplink ενώνει σε ένα μέρος κοινωνικούς, όπως τους ονομάζει στο πλαίσιο της μετατροπής της οικονομίας από ελεύθερης σε αλληλέγγυα, επιχειρηματίες και πολίτες, προκειμένου να «συμπτύξουν τις δυνάμεις τους» για την… αλλαγή στον πλανήτη.


Ισχυρίζονται πως το Uplink, το οποίο δημιουργήθηκε ουσιαστικά από πολυεθνικές θα αλλάξει τον κόσμο, φέρνοντας την αλληλέγγυα οικονομία.Παραδείγματα δραστηριοτήτων αλληλέγγυας οικονομίας είναι οι κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τα δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών (τράπεζες χρόνου) και προϊόντων, τα εναλλακτικά νομίσματα, οι επιχειρήσεις ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , το… δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.

Κίνητρο όλων αυτών των δράσεων είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και των εργαζομένων σε αυτές και όχι η επιδίωξη του κέρδους!!!

Με άλλα λόγια η επιχείρηση δουλεύει για το Κράτος, το οποίο θα ορίζει τις ανάγκες της κοινωνίας, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, της οικονομικής κατάστασης που έχει επιβληθεί αλλά και των μέτρων περιορισμού για την όποια ασθένεια (βλ. κορωνοϊός). Δεν θα επιδιώκει πια ο επιχειρηματίας το καλύτερο δυνατό κέρδος και ΣΥΝΕΠΩΣ δεν θα είναι πια αφεντικό της επιχείρησης του, αφού το να διαφεντεύεις το «μαγαζί» σου σημαίνει, μεταξύ άλλων, το να ορίζεις τις δραστηριότητές του και να θέτεις τους κερδοσκοπικούς στόχους του.

Όλα αυτά φαίνεται πως θα υποστηριχθούν (και) μέσω της πλατφόρμας Uplink για ητν άμεση εφαρμογή της Ατζέντας 2030.
Δεν υπάρχουν σχόλια :