Ποια είναι τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από τις κοινωνικές εξελίξεις, με βάση την πανδημία;-Ο περιορισμός και ο έλεγχος των πληροφοριών και των μετακινήσεων από την πλευρά της κάθε εξουσίας, είναι μια μεγάλη πρόβα για τη διευκόλυνση του ολοκληρωτισμού και της επιβολής τεχνο-φασιστικών μελλοντικών καθεστώτων.

  -Ο έλεγχος της κοινωνικής δραστηριότητας των πολιτών για κοινωνική αποστασιοποίηση και συρρίκνωση των σχεσιακών μας αγαθών, επιτυγχάνεται, όχι μόνο μέσω των κατασταλτικών κρατικών μηχανισμών, αλλά και της επίκλησης της ηθικής της ατομικής ευθύνης.

    -Η προώθηση της ψηφιοποίησης-αυτοματοποίησης-ρομποτοποίησης της παραγωγής στην εργασία και της απαιτούμενης ακόμα εξειδικευμένης (πνευματικής) εργασίας των στελεχών από το σπίτι, δεν θα είναι πια μόνο στα πλαίσια της αντιμετώπισης της παρούσας πανδημίας, αλλά και μελλοντική τάση για τον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό.  

   -Την αποδοχή της νέας τεχνολογίας επικοινωνιών με τη μορφή 5G, που προσπαθούν να επιβάλλουν οι ελίτ για λόγους ''ευκολίας'' δήθεν της επικοινωνίας των πολιτών, με το ''υπεργρήγορο'' ίντερνετ (με τις αρνητικές για την υγεία και το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα συνέπειες, λόγω της μεγάλης πυκνότητας των δορυφόρων και των κεραιών που απαιτούνται), την επιβάλλουν στην ουσία για την επιδίωξη του πλήρους ελέγχου της ατομικής και συλλογικής συνείδησης, αλλά και της ''διασύνδεσης κατά 360 μοίρες'' των βιομηχανικών κλάδων της παραγωγής με την διακίνηση και μεταφορά προϊόντων.

  -Η μετάλλαξη των ήδη γνωστών κορωνοϊών σε νέα όλο και πιο επικίνδυνα για τον άνθρωπο στελέχη, λόγω προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος, από το υπάρχον κυρίαρχο δυτικό παραγωγικό-καταναλωτικό μοντέλο ανάπτυξη , θα έχει σαν αποτέλεσμα να ξεσπούν πιο συχνά στο μέλλον πανδημίες της σημερινής μορφής, αν επανέλθουμε και συνεχίσουμε την ίδια πορεία προς την παγκοσμιοποίηση των εμπορικών σχέσεων και των διηπειρωτικών μετακινήσεων κεφαλαίων, ανθρώπων και προϊόντων.

    Και αυτήν την πανδημία, αλλά και τις πιθανές επερχόμενες, καθώς και τη δομική κρίση του σημερινού καταστροφικού καπιταλισμού, η ανθρωπότητα θα μπορέσει να τις αντιμετωπίσει καλύτερα, αν πάρει τα μαθήματά της από το σοκ που βρίσκεται σήμερα, σταματήσει την πορεία της προς την κατάρρευση και τον ολοκληρωτισμό και αντί γι' αυτό επιλέξει να στραφεί προς την κατεύθυνση της Τοπικοποίησης-Αποανάπτυξης-Άμεσης Δημοκρατίας. 

Από τους πραγματικούς επιστήμονες, περιμένουμε περισσότερα.

 ΄Οπως : την καταγγελία της υγειονομικού προσχήματος δικτατορίας, την άμεση απαίτηση επανάκτησης βασικών ανθρώπινων ελευθεριών. 

Αυτήν την επιστήμη θέλουμε, εμπιστευόμαστε, επιδιώκουμε ως πολύτιμο εργαλείο των ζωών μας και συνεργαζόμαστε μαζί της.

 Με την "αμερόληπτη" αδιάφορη στην καταστροφή των ζωών μας δεν θέλουμε καμμία σχέση, είτε συνεργάζεται άμεσα με τους δυνάστες μας, είτε γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσής τους εν αγνοία της και αυτή. 

Δεν είμαστε πειραματόζωα...

Δεν υπάρχουν σχόλια :