ΤΥΦΛΟΊ ΟΔΗΓΟΎΝ ΤΥΦΛΟΎΣ.Γράφει ο Βαλκανίδης Δήμος εκ Κουφαλίων tamystikatoubaltou.blogspot.

Όταν μία Εθνική κοινωνία ενός Κράτους, όπως είναι το Ελληνικό, με όσες ποικίλες παθογένειες αδυναμιών το συνοδεύουν ανέκαθεν, έχει κατατάξει αλγεινώς, τουλάχιστον όχι ακόμη επισήμως ευτυχώς. Εν αντιθέσει αλλά ανεπισήμως σίγουρα δυστυχώς, τον Έλλην Αρχαίο Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο, εμφανώς αυθαιρέτως αιρετικώς ειδωλολατρικά, Πατερικά θεολογικά αντικανονικώς, Εθνικιστικώς βλασφήμως, εμμέσως πλην σαφώς, ως Πρόδρομο του Χριστιανισμού. Επειδή υποτίθεται διέδωσε ως εκπολιτιστής που υπήρξε, τον Ελληνικό Πολιτισμό και εν γένει την Ελληνική λαλιά, εις τα πέραντα της Οικουμένης. Παράλληλα του τότε γνωστού Ανατολικού Κόσμου, και έτσι θέλοντας και μη, μετέπειτα βρήκε πρόσφορο και ευήκοο έδαφος, ο νεοεισερχόμενος Χριστιανισμός, των Αγίων Αποστόλων Μαθητών Κηρύκων, ώστε να ανθίσει και να ευδοκιμήσει περαιτέρω. Συν τοις άλλοις και έτσι γράφτηκαν τα 4 Θεόπνευστα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης στα Ελληνικά, προς άμεση μεταλαμπάδευση εμφυσήσεως, πνευματικής κατηχήσεως, δια του εναργέστατου μιμητισμού. Εν ολίγοις με αυτήν την επιλεκτικώς μονομερώς, ακραιφνώς Εθνικιστική δικοί τους ρητορεία, του αμετροεπή παράφρων παροξυσμού, δια της υπερβολής, του παραλογισμού εν πολλοίς, της εν γένει θεολογικής παραβατικής αυθαίρετης ματιάς του όρου. Εν συνεχεία και σαφώς με διόλου, μα απολύτως διόλου, διορατικούς Προορατικούς, αυξημένους εσωτερικούς πνευματικούς οφθαλμούς, να τους περιτριγυρίζουν. Ως εκ τούτου θέλοντας να μας πούνε, πλην εμμέσως και σαφώς υπονομευτικά δολίως, ότι τον χρησιμοποίησε ως Εργαλείο του, ο Πανάγαθος Τριαδικός και Τρισυπόστατος Αδιαίρετος Ομοούσιος Θεός, της Σταυρικής Αναστάσιμης Αγάπης, ώστε να προετοιμάσει ανοίγοντας τον Δρόμο, του ερχομού, του Υιού του, του Μεσσία Ιησού Χριστού. Άρα επί τοις χειροπιαστής έμπρακτης ουσίας, κατατάσσετε και αυτός εις την σωρεία, πέριξ, δίπλα των Μεγάλων Θεόπνευστων, Αγίων Προφητών Μορφών της Παλαιάς Διαθήκης, της Αγίας Βίβλου, εναργώς όπως τους Θεόπνευστους Προφήτες, τον Μωυσή, Ζαχαρία, Ιεζεκιήλ, Ησαία, Ιωνά, Ηλία και ου το καθεξής. Αγαπητοί μου Αναγνώστες και Αναγνώστριες του προφανώς απαγορευμένου ημέτερου τοπικού Κουφαλιώτικου blog μας tamystikatoubaltou, καθώς προβάλει τις εντελώς απαγορευμένες δια της απομονώσεως του περιθωρίου, Θεολογικές και συνάμα ανόθευτες ιστορικές αλήθειες. Όπως όλοι οι σώφρων νοήμονες συνετοί, διακριτικά ηπίως μετριοπαθώς, ισορροπημένοι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αντιλαμβάνονται εμφανώς κατάφορα, ότι χάθηκε το σεβαστό Μέτρο του ορίου, της Θεολογικής και Ιστορικής Εθνικιστικής λογικής. 


Διότι η κοσμική υπερβολή της αυτοπροβολής, δια της εγωιστικής φιλόδοξης, κομματικής φίλαυτης φιλαρέσκειας, των ιδιοτελών πολυποίκιλων σκοπιμοτήτων τοις πάσι, αποσπά έδαφος περαιτέρω, από την Πατερική Ορθόδοξη Εμπειρική, Θεολογική ηπίως μετριοπαθώς, διακριτική Πνευματικότητα. Καθώς τον Έλλην Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο, τον κατέταξε και πάρα πολύ ορθώς, και κανείς δεν αντιλέγει προς Θεού το αντίθετο, και πως θα μπορούσαμε άλλωστε. Διότι και εγώ προσωπικώς εν μέρει, ικανοποιείται η Εθνική μου Ελληνική υπόσταση, εν γένει η διαχρονική Επίσημη Οικουμενική Επιστήμη, της Ιστορίας ως Μέγα. Εν αντιθέσει όμως, όχι η Θεολογία, εδώ πάνω επικεντρώνεται διακριτικά, όλη η σημαντική διαφορά του όρου, δια του ζητήματος, και ο νοών νοείτω. Επειδή εντελώς, διαφορετική Επιστήμη, θεωρείται της Ιστορίας, ενώ άρδην, άλλη, της Ορθόδοξης Πατερικής Θεολογίας. Επομένως όταν αυτές τις δύο αμφότερες, λόγω προφανώς Θεολογικής μας εσκεμμένης και σκόπιμης άγνοιας, τις αναμιγνύουμε εις το σύγχρονο Εθνικό μας κομματικό ιδιοτελέστατο μίξερ, της εμφανής μας Πατερικής Θεολογικής ελλείψεως, δια της μη έγκυρης κατηχήσεως μας. Ως εκ τούτου προς άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών, της χρησιμοποιήσεως των επιλεκτικών μονομερώς Εθνικιστικών μας, ιδιοτελέστατων σκοπιμοτήτων, του καιροσκοπικού λαϊκισμού κατά το δοκούν. Εν ταύτα, τότε αγαπητοί μου Φίλοι και Φίλες, διολισθαίνουμε κατάφωρα πνευματικώς επικίνδυνα, εις τον βούρκο της αιρετικής ακαλαίσθητης ειδωλολατρικής βλασφημίας. Εν προκειμένω αυτές οι δύο αμφότερες Επιστήμες, μέχρι ενός σημείου διακριτικά, ηπίως μετριοπαθώς ισορροπημένα ειρηνοποιός, εφάπτονται παράλληλα η μία έναντι της άλλης, ως αλληλοεξαρτώμενες, και συμπλέουνε συνεργαζόμενες ενωτικά, θέλοντας και μη, αρμονικά δια της διακριτικής συζεύξεως εν τάχει. Εν συνεχεία ενώ μετέπειτα, η κάθε μία ξεχωριστά από την άλλη, ακολουθεί την δική της πλεύση, της πορείας διαδρομής. Εν τω μεταξύ κατηγορούμε συνεχώς αενάως ακαταπαύστως, εν μέρει μέχρι ενός σημείου και καλά κάνουμε, τους γείτονας μας, τους Σλάβους παραχαράκτες προπαγανδιστές, ειδωλολάτρες Σκοπιανούς Βουλγάρους, ότι έφτασαν στο αποκρουστικό αήθη και εμφανώς άθεο σημείο, τον Έλλην Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο και τον Πατέρα του τον Φίλιππο, να τους κατατάσσουν στην σωρεία των Αγίων τους. Επομένως το άκρων άωτο του βλάσφημου παραλογισμού, δια της αιδώ, της εθνικιστικής δημαγωγικής, πλανεμένης και παραποιημένης παραφροσύνης.


Εν αντιθέσει όμως και εμείς αλγεινώς, τα ίδια εναργέστατα Ορθόδοξα πνευματικά ολισθήματα, των παραπτωμάτων λαθών διαπράττουμε, δίχως να το αντιλαμβανόμαστε, όταν τον αποκαλούμε ως κατεξοχήν Πνευματικά ακαθοδήγητοι και απνευμάτιστοι, δια της σαφής μας ακατηχήσεως εν πολλοίς, ως Πρόδρομο του Χριστιανισμού, άρα Προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης. Εν ολίγοις δεν γίνεται, δεν ευσταθεί ο Πατερικός Εμπειρικός Ορθόδοξος Θεολογικός όρος, και δεν μπορεί ο εκάστοτε καθεστωτικός, επιλεκτικώς προβεβλημένος επιφανής καλοβολεμμένος Πολιτικός, αλλά και Θρησκευτικός ταγός. Εν μέρει καθώς αυτά τα αμιγώς Εθνικά Ειδωλολατρικά κατάλοιπα, του κατεξοχήν άξεστου, βάρβαρου αγρίως, αρχαίου Ελληνικού Παγανισμού τους, να εισακούγονται αλγεινώς, και από ανθρώπους της Εκκλησίας εν πολλοίς, προς εξυπηρέτηση Εθνικιστικών τους ρητορειών- πεποιθήσεων. Ως εκ τούτου αφενός μεν, ο εκάστοτε ενίοτε Πολιτικός Θρησκευτικός Εθνικός κήρυξ, αλλά αφετέρου δε, μη Ορθόδοξα Πνευματικά καταρτισμένος, αξιοπρεπώς Νιπτικώς Εμπειρικώς, δια της ησυχαστικής φιλοκαλίας. Παράλληλα ώστε να μπορεί να Φωτίσει τους Άλλους, των πέριξ συνανθρώπων του, με τις Ιστορικές Φιλοσοφικές, Κοσμικές κατά πρώτον γνώσεις του, και πολύ πολύ μετέπειτα, καθώς τις τοποθετεί εις την εντελώς τελευταία ζυγαριά των προτεραιοτήτων του, τις Ορθόδοξες Θεολογικές Χριστιανικές. Εν προκειμένω ενίοτε όταν ο εκάστοτε, δεν είναι επαρκώς εξολοκλήρου, πλήρως κυκλικώς εμπλουτισμένος Φωτισμένος, δεν μπορεί και να Φωτίσεις περαιτέρω κατάλληλα και τους άλλους. Τους επόμενους, δια της μη πνευματικής του αρτιμέλειας, της παιδαγωγικής υποδομής, της Πατροπαράδοτης Εμπειρικής, Ορθόδοξης δογματικής κατηχητικής ταπεινωτικής, καταρτίσεως, και εν γένει Τυφλός οδηγεί Τυφλούς. Εν κατακλείδι μας σύρουνε κατάφορα, επιλεκτικώς μονομερώς, αμετροεπώς αδιακρίτως φανατικώς, οι Βούλγαροι παραχαράκτες ειδωλολάτρες Σκοπιανοί, στις βλάσφημες αμετροεπή τους Ειδωλολατρικές πλάνες των δοξασιών. Εν αντιθέσει άλλωστε, αυτοί δεν διαθέτουν ούτε καν Ορθόδοξη Εκκλησία, την υποτιθέμενη κατά την νοσηρή τους φαντασία, της σαφώς Εθνικιστικής ρητορείας του υπερβολικού παροξυσμού, δια της Μακεδονικής Εκκλησίας. Επιπροσθέτως παρόλο που κανένα απολύτως Πατριαρχείο, δεν τους έχει αναγνωρίσει της Θρησκευτική τους υπόσταση, και πως θα μπορούσε. Ως εκ τούτου φοβόμαστε και τρέμουμε εις την ιδέα, να προβάλουμε προωθώντας μεταλαμπαδεύοντας και εμφυσώντας, την Πατερική Ορθόδοξη θεολογική Χριστιανική υπέρβαση, υποκύπτοντας στην κοσμική κομματική εθνική υποτέλεια, ως κατεξοχήν Πρότυπα Φωτοδοτών της Οικουμένης. Εν γένει Το Ορθόδοξο Χριστιανικό παρελθόν της πόλης της Θεσσαλονίκης. Απεναντίας να μην μονοπωλήσουν τον Αρχαίο Ελληνικό Μακεδονικό Πολιτισμό, κατρακυλώντας όμως θέλοντας και μη, δίχως να το αντιλαμβανόμαστε, με αυτήν μας την ανερμάτιστη πολιτική στάση, σε Θεολογικά Ορθόδοξα απνευμάτιστους ατραπούς.


Υποσημείωση εκ νέου, Προτείνω εμφανώς ανεπιφύλακτα, καθώς με ελέγχει κατάφορα η Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση μου, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, να Μετονομασθεί ως ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΏΝ ΑΓΊΟΥ ΠΑΎΛΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ, εν ολίγοις τον Ιδρυτή της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, και εν γένει εν Ελλάδι. Παράλληλα όπως επίσης και η Κεντρική Πολυτελέστατη, Μεγαλεπήβολη Επιβλητική Πλατεία Αριστοτέλους, να Μετονομασθεί ως ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΏΝ ΑΓΊΟΥ ΠΑΎΛΟΥ, η βιτρίνα της Πόλεως εν πολλοίς. Διότι εις την επουράνια Βασιλεία των Ουρανών, του Αιώνιου Θυσιαστηρίου της θριαμβεύουσσας Εκκλησίας της Άνω Ιερουσαλήμ, ως κατεξοχήν Ουρανοπολίτες, που μας ετοίμασε ο Άναρχος Πανάγαθος Οικτίρμων, Τριαδικός και Τρισυπόστατος, Αδιαίρετος Ομοούσιος Θεός, της Σταυρικής και Αναστάσιμης Αγάπης. Εν τούτοις δεν θα εισέλθουμε με την Εθνική μας Ταυτότητα, αλλά με το Διαβατήριο της Οικουμενικής Ορθόδοξης Χριστιανικής, Πατροπαράδοτης Εμπειρικής δογματικής Πίστεως μας και ο νοών νοείτω. Εν τέλει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου εις την Μαρτυρική μας Κύπρο, ο σεβαστός Νεόφυτος, όταν υπήρξε ακόμη νεαρός λαϊκός φοιτητής, ονόματι Μύρων, πλησίασε ακραιφνώς κοσμικώς στο Άγιο Όρος, εις στο απέριττο και ταπεινό, απόμακρο σεμνό κελί του, στην Παναγούδα, τον Νεοφανή Άγιο της Εμπειρικής Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως μας, τον Άγιο Παίσιο τον Αγιορείτη 1922-1994. Εν συνεχεία και του ανέλυε φανατικώς κομματικώς μανιωδώς, τα πεπραγμένα στον τόπο του, τότε τον διέκοψε ο Άγιο Παίσιος νουθετώντας τον, ότι το πρόβλημα στην Κύπρο και εν γένει εις τον τόπο του, δεν είναι πολιτικό, αλλά αμιγώς Πνευματικό. Καθώς ο διάβολος έχει απλώσει τα πλοκάμια του, επάνω από όλη την Κύπρο, όπως εναργώς ο δηλητηριώδης σκορπιός, υφαίνει τον ιστό της αράχνης του. Εν αντιθέσει και δεν μπορούνε να εισακουστούνε οι Ταπεινές Εμπειρικές Ορθόδοξες Χριστιανικές Προσευχές, δια μέσω των άκτιστων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, εις το Θείο Επουράνιο Άναρχο Θεό Πατέρα, της κατεξοχήν Σταυρικής και Αναστάσιμης Αγάπης, δια της Αγίας Τριάδος. Επιπροσθέτως για αυτό τον προέτρεπε, παραινώντας τον επειγόντως εν δυνάμει, διαβλέποντας με την αυξημένη Διορατική Προορατική Πνευματική ματιά του, πως μελλοντικά θα αξιωθεί να τελετουργήσει, διακονώντας ως Υψηλόβαθμος Αρχιερέας του Πραγματικού Θεού. Εν τω μεταξύ και θα πρέπει να χτίζει ανορθώνοντας πολλαπλώς, Πνευματικά αντισώματα καταφυγίων, τα λεγόμενα Μαυροβούνια, δηλαδή Μοναστήρια πολλαπλά, όπως εναργώς υπάρχει στο Μαυροβούνι της Κύπρου. Διότι οι Κύπριοι διαχρονικώς πολλαπλώς χρονίως, υπήρξαν σκλαβωμένοι κυρίως Θεολογικώς πνευματικώς και πολύ πολύ μετέπειτα σωματικώς, εις τους ορμώμενους εκ δυτικής αιρετικής εσπερίας, δια του κοσμικού ορθολογισμού, της σχολαστικής διανοητικής νοησιαρχίας, αποικιοκρατικού Αγγλικού Φραγκολεβαντινισμού τους. Εν προκειμένω αυτό εναργώς που συμβαίνει και την σήμερον αλγεινώς, καθώς το ζήτημα της Πανδημίας του κορωνοιού, θεωρείται κατά κόρον, μείζον Πνευματικό θέμα του ζητήματος, για όσους βεβαίως λιγοστούς ελαχίστους, διαθέτουν το χάρισμα, των εσωτερικών Διορατικών Προορατικών Πνευματικών οφθαλμών, και πολύ πολύ μετέπειτα κοσμικό, δια της κομματικής πολιτικής συμφέρουσας, σκόπιμης μεροληπτικής ιδιοτέλειας τους.


Πέτα την ανθρωπιά σου και από τον αφέντη πιάσου και όταν σε φτύσει αυτός να κάθεσαι σκυφτός και θα έχεις τα πρωτεία στην σάπια πολιτεία-κοινωνία.

Λέμε δυνατά αυτά που οι άλλοι ψιθυρίζουν.

Αν λαχταράς την λευτεριά σε ξένους μην ελπίζεις, πάρτην ο ίδιος εάν μπορείς αλλιώς δεν την αξίζεις.

Θεριά οι άνθρωποι το φως δεν το σηκώνουν, Χίλιες Φορές να Γεννηθείς τόσες θα σε Σταυρώνουν. Κώστας Βάρναλης.

Ο ανάξιος δούλος του Θεού Βαλκανίδης Δήμος εκ Κουφαλίων tamystikatoubaltou.blogspot.    


Δεν υπάρχουν σχόλια :