Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ


Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, Ο ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑΝΟΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!

Γιά νά καταλάβετε γιατί οἱ παγκοσμιοποιητές ἐργἀζονται σκληρά γιά νά ἐξοντώσουν ὁλόκληρο τήνἀνθρωπότητα πρέπει πρῶτα νά καταλάβετε τά

σχέδια γιά τόν ἑαυτό τους.Πιστεύουν στόν Μετανθρωπισμό καί πιστεύουν ὅτι πρὄκειται νά μεταβοῦν ἀπό τήν ζωή μέ βάσιν τόν ἄνθρακα σέ μία ζωή μέ βάσιν τό πυρίτιο,«μεταφορτώνοντας» τήν συνείδησίν τους σέ μηχανές.

Μόλις βρεθοῦν στά μηχανήματα,πιστεύουν ὅτι θά ἔχουν ἄπειρη δύναμιν,ἀθανασία καί τήν ἰκανότητα νά ἐπεκτείνονται καί νά κατακτοῦν ὁλόκληρο τό Σύμπαν.Στήν οὐσία ὅτι θά γίνουν θεοί !

Ἀλλά ἡ κατασκευἠ μαζικοῦ στόλου διαστημοπλοίων ἐξερευνήσεως τοῦ διαστήματος,ῥομπότ ἐξολοθρευτές μέ βάσιν τό πυρίτιο,συστήματα ἐπικυριαρχίας γιά τήν Γῆ καί ἄλλους πλανήτες,ἀπαιτεῖ τεραστίους πόρους.

Αὐτοί οἱ πόροι-νερό,ὁρυκτά,γῆ,ἐνέργεια κ.λπ. - καταναλώνονται,ἐπί τοῦ παρόντος ἀπό τά δισεκατομμύρια ἀνθρώπων πού κατοικοῦν στόν πλανήτη.

Γι᾿αὐτό οἱ παγκοσμιοποιητές πρέπει νά ἐξοντώσουν τήν ἀνθρωπότητα πρὄκειμένου νά ἐλευθερώσουν πόρους γιά τήν νέα τους περιοχή πυριτίου πού σκοπεύουν νά κυριαρχήσουν καί νά ἐξοπλίσουν γιά νά κατακτήσουν,κυριολεκτικῶς,ὁλόκληρο τόν γαλαξία.

Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι ἐμπόδιο,ὅπως βλέπετε,στό νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους.Πιστεύουν ἐπίσης ὅτι ἡ ἀνθρωπότης ἔχει πλέον ἐξυπηρετήση τόν σκοπό της δημιουργώντας τεχνητή νοημοσύνη καί ἀνώτερες μορφές ζωῆς μέ βάσιν τό πυρίτιο. Ἑπομένως τό ἀνθρώπινο γένος εἶναι πλέον δαπανηρό κατά τήν ἄποψίν τους.

Γι᾿αὐτό ἀκριβῶς,οἱ παγκοσμιοποιητές λένε πώς διεξάγουν ἕναν «πόλεμο κατά τοῦ ἄνθρακα».Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δημουργηθῆ μέ βάσιν τόν ἄνθρακα.Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά πεθάνουν,πιστεύουν,πρὄκειμένου οἱ ζωές αὐτῶν νά ἐπιτύχουν τήν ἀθανασία μέσῳ τοῦ πυριτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :