Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την «συνεπιμέλεια» – Τι προβλέπει
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για την «συνεπιμέλεια» που φέρνει σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο μετά από 37 χρόνια.
Το νομοσχέδιο θα μείνει σε διαβούλευση έως την 1η Απριλίου.


Μετά την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων που θα γίνουν κατά το συγκεκριμένο διάστημα, αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή και φέρει τον τίτλο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου».


Οι αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων είναι:
Θεσπίζεται το μαχητό τεκμήριο του 1/3 για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει.
Καθιερώνεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο ενώ προάγονται, παράλληλα, οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.
Καθιερώνονται, επίσης, αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστήριο στη ρύθμιση των ζητημάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων, όπως η αδικαιολόγητη μη καταβολή της διατροφής, η έλλειψη σεβασμού στις δικαστικές αποφάσεις και στις συμφωνίες των διαζευγμένων γονέων και η διάρρηξη των σχέσεων του παιδιού με τον άλλον γονέα.
Προβλέπεται η θέσπιση ειδικών προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής Δικαστών για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, που θα δικάζουν τις οικογενειακές διαφορές, από εξειδικευμένους Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Καθηγητές ΑΕΙ και Δικαστικούς Λειτουργούς.

Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=14617

Δεν υπάρχουν σχόλια :