Τα 2 πρώτα δάνεια συνάφθηκαν στη Αγγλία.Το 1ο το 1824 αξίας 800.000 λιρών κι απ αυτό μόλις πήραμε το ποσό των 348.000 λιρών.

Το 2ο ήταν 2.000.000 λιρών κι απ αυτό πήραμε πάλι μόλις το ποσό των 572.000 λιρών (πάρτι τοκογλυφίας).

Κι απ' αυτές όμως τις 920.000 λίρες που δανειστήκαμε κάτι λιγοστές έφθασαν στον τόπο, οι περισσότερες φαγώθηκαν από τους ναυπηγούς της Αγγλίας και της Αμερικής και το λόρδο Κόχραν.

 Το 1854 για τα 2 αυτά δάνεια χρωστούσαμε στους Εγγλέζους αποικιοκράτες και τους τραπεζίτες τους, 8.000.000 λίρες!

Και τα 2 δάνεια όχι μόνο δεν ωφέλησαν τον αγώνα αλλά ήταν η αρχή για εμφύλιες διαμάχες, μεγάλη διαφθορά, αναρχία και εξάρτηση της χώρας από την Αγγλία.

Ο Γερμανός Ιστορικός Γερβίνος έγραψε: ''Ακόμη και αν ήταν σωστές οι κατηγορίες κατά των πτωχών κλεφτών που θαμπώθηκαν από την αιφνίδια απόκτηση χρήματος, η ατιμία τούτων θα ήταν πολύ μικρότερη από αυτήν που εκάλυψε έθνη πλούσια και πολιτισμένα, τα οποία έκλεπταν τους κλέφτες εκείνους την ώρα της αγωνίας τους''...

Δεν υπάρχουν σχόλια :