Translate the article and read it to your Language

Το Πέπλο της Αμάθειας


 Θα μάθουμε ποτέ μας, σαν Έλληνες πολίτες, να εκφράζουμε τα προσωπικά μας πιστεύω και την γνώμη μας, για τα Εθνικά μας  τουλάχιστον θέματα, μη επηρεαζόμενοι από καλοθελητές ανθέλληνες παπαγάλους; Θα μπορέσουμε ποτέ να "βουλώσουμε" τ' αυτιά μας στα "κραξίματα" των σειρήνων που πάντα μας οδηγούν στα βράχια της καταστροφής; Έχουμε την δυνατότητα να ξεδιαλύνουμε μέσα από το "σουρωτήρι" της λογικής, τι είναι καλό για μας σαν Έθνος και τι όχι; Θα μπορέσουμε να βγάλουμε ποτέ το "πέπλο της αμάθειας" που σκεπάζει όχι μόνο τα μάτια μας, αλλά και την δυνατότητα να κρίνουμε αμερόληπτα, χωρίς την "βοήθεια" καλοπληρωμενων Ψιττακών;


αρβανιτης


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΨΙΤΤΑΚΙΣΜΟΣ

(Η επιδημία της αμαθείας ως όπλον «δημοκρατών» και μπολσεβίκων)

«Ένοχος ένοχον ού ποιεί»,

άθλιοι υποκριταί, πολιτικοί και δικ(χ)ασταί


Έλεγεν ο πάλαι ποτέ σοφός – και νυν αποχαυνωμένος – Λαός μας: «Πέσε – πέσε το κοπέλι, κάνει τη γριά και θέλει». Τα κοπέλια και η γριά – Κώσταινα είναι γνωστοί. Ωσαύτως και οι καθοδηγηταί των μεν και δυνάσται της δε.

Την Ελλάδα μαστίζουν πλείσται όσαι επιδημίαι, τα μικρόβια (ιοί) των οποίων παρεσκευάσθησαν εν τω εργαστηρίω της λεγομένης «μεταπολιτεύσεως» υπό ειδικών «επιστημόνων», οίτινες ηργάσθησαν και εξακολουθούν να εργάζωνται, μετά ζήλου και αδιακόπως, δια την ανακάλυψιν και άλλων ιών, ισχυροτέρων των ήδη παραχθέντων, επί τω τέλει πλήρους ψυχοπνευματικής εξοντώσεως όσων έχουν παραμείνει απρόσβλητοι, ως και των επομένων γενεών και δια βιολογικής τοιαύτης (υβρίδια). Πακιστανοί και νέγροι επιβήτορες περισσεύουν, εις την ημεδαπήν, χάριν της στοργικής φροντίδος των «επιστημόνων».

Μια εκ των χειρόνων και πλέον επικινδύνων επιδημιών είναι η αμάθεια, κύρια αιτία πολλών παρενεργειών, αι οποίαι οδηγούν εις τον πνευματικόν θάνατον, ήγουν την ηλιθιότητα και την αποχαύνωσιν

Η αμάθεια, το μικρόβιον της οποίας εκαλλιεργήθη μετ’ ιδιαιτέρας «δημοκρατικής» φροντίδος, εις τα παρασκευαστήρια της «μεταπολιτεύσεως», κατέστησεν τους πλείστους των Ελλήνων ανικάνους να κρίνουν και χρήστας όρων, την έννοιαν των οποίων αγνοούν, ψιττακίζοντες ό,τι λαλούν, διαδίδουν και καθιερώνουν εφημεριδογράφοι, τηλετελάληδες, πολιτικοί και κάθε απόβρασμα του «προοδευτικού» βόθρου, οι οποίοι, στερούμενοι επιχειρημάτων, αποφεύγουν την αντιπαράθεσιν με τους Εθνικιστάς, φοβούμενοι τον δημόσιον διάλογον, (όπως ο διάολος το λιβάνι) δια να μη αποκαλυφθούν τα εγκλήματά των κατά του λαού και ενώπιον αυτού και καταφεύγουν, μονολογούντες, εις το φιλόξενον δι’ αυτούς πεδίον των υβριστικών και συκοφαντικών χαρακτηρισμών κατά των Εθνικιστών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, χρώμενοι όρων, όπως «φασίστες», «ακραίοι», «ναζί», «ακροδεξιοί», «ρατσιστές», «ξενοφοβικοί», «βίαιοι» κ.λ.π. Ούτω οι αμαθείς ακροαταί και αναγνώσται των μονολογούντων υβριστών κατέστησαν ψιττακοί των ύβρεων.

Μία λοιπόν των παρενεργειών της αμαθείας είναι και ο ψιττακισμός, η άκριτος δηλονότι επανάληψις υπό του ψιττακίζοντος αμαθούς των διαδοθέντων και καθιερωθέντων «άνωθεν» υβριστικών όρων ή φράσεων – π.χ. «εγκληματική οργάνωση» - μολονότι τελεί ούτος εν απολύτω αγνοία της αληθούς εννοίας των επαναλαμβανομένων όρων υπ’ αυτού και υπό των επί του αυχένος αυτού εδραζομένων καθοδηγητών. Εάν δε ερωτηθούν σχετικώς οι εκασταχού εκάστοτε ψιττακίζοντες – αφού προηγηθεί ως αντίδρασις αλλοιθώρισμα και ξερόβηχας – θα απαντήσουν… αποστομωτικώς αρλουμπολογούντες.

Απεδείχθη εσχάτως, ότι η παρενέργεια του ψιττακισμού είναι τόσον ισχυρά, ώστε επηρεάζει και τους κατ’ ευφημισμόν πεπαιδευμένους, ως είναι οι δικασταί, οι οποίοι δικάζουν και αποφασίζουν υπό τους ήχους των κραυγών του ψιττακίζοντος πλήθους, προς ικανοποίησιν…ευγενών θαμώνων του ακροατηρίου και της εκτελεστικής εξουσίας. Και μη χειρότερα...

Επειδή το μόνον αποτελεσματικόν 101% εμβόλιον, κατ’ αυτού του είδους των επιδημιών, που μαστίζουν τους ΄Ελληνας είναι το εμβόλιον του Ελληνικού Εθνικισμού, ο Σ.Ο.ΠΟ.Φ.(Συστημικός Οργανισμός Πολιτικών Φαρμάκων) το απέρριψεν, διότι είναι θανατηφόρον δια τα πολιτικά ζωύφια – φορείς των επιδημιών.


Μιχάλης Αρβανίτης

τ. βουλευτής Αχαΐας

Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια :