ΑΡΧΑΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑ


Στο νοτιοανατολικό τμήμα της Βοιωτίας βρισκόταν η πιο σημαντική βοιωτική πόλη της αρχαιότητας. Η περιοχή υπολογίζεται ότι κατοικήθηκε τον 14ο αιώνα π.Χ. και άκμασε από τους μυκηναϊκούς μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Η ακρόπολη της Τανάγρας ήταν οχυρωμένη με τείχη τα οποία φαίνεται ότι είχαν ενσωματωμένους πύργους σε αρκετά σημεία. Εντός των τειχών υπήρχε το ιερό του Διονύσου, με λατρευτικό άγαλμα από το γνωστό γλύπτη Πραξιτέλη και ακόμα ένα άγαλμα. Κοντά στο ναό αυτό υπήρχαν οι ναοί του Απόλλωνα, της Αφροδίτης Θέμιδος και του Ερμή.

Στην περιοχή έχουν επίσης ανασκαφεί νεκροταφεία από τους αρχαϊκούς ως τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους. Η Τανάγρα ήταν γνωστή για την αναπτυγμένη πλαστική τέχνη, γιατί εκεί κατασκευάζονταν τα πήλινα αγαλματίδια που είναι γνωστά ως “Ταναγραίες”.  Η ακρόπολη της Τανάγρας βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το σημερινό χωριό Τανάγρα.

Οι Ταναγραίες κόρες είναι περίφημα αρχαία Ελληνικά έργα πλαστικής τέχνης από τερακότα. Παρουσιάζουν γυναίκες σε όρθια ή καθιστή στάση.Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 15 ως 35 εκατοστά και χρησίμευαν ως ταφικά κτερίσματα ή ως γούρια στον κάτοχό τους.

Οι Ταναγραίες κόρες ήταν πολύ δημοφιλείς στους Έλληνες του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ., και το εμπόριό τους ήταν πολύ διαδεδομένο σε όλη την Ελληνιστική επικράτεια, ενώ εργαστήρια παραγωγής τους άνθιζαν στην Αλεξάνδρεια, Τάραντα, και Μυρίνα. Η παραδοσιακή τέχνη των Ταναγραίων κορών ξεκινάει τουλάχιστον από τον 5ο αι. π.Χ.


ANCIENT TANAGRA 

In the southeastern part of Boeotia was the most important Boeotian city of antiquity. The area is estimated to have been inhabited in the 14th century BC. and flourished from Mycenaean to Roman times.

The citadel of Tanagra was fortified with walls which seem to have built towers in several places. Inside the walls was the sanctuary of Dionysus, with a cult statue by the famous sculptor Praxiteles and another statue. Near this temple were the temples of Apollo, Aphrodite Themis and Hermes.

Cemeteries from the Archaic to the early Roman times have also been excavated in the area. Tanagra was known for its developed plastic art, because the clay statuettes known as "Tanagra" were made there. The citadel of Tanagra is located 5 km from the current village of Tanagra.

The Tanagra statuettes  are famous ancient Greek works of terracotta plastic art. They show women in an upright or sitting position.  

Their size ranges from 15 to 35 cm and they served as burial gifts or as charms to their holder.

They were very popular among the Greeks of the 4th and 3rd century BC., and their trade was very widespread throughout the Hellenistic territory , while their production workshops flourished in Alexandria , Taranto , and Myrina . The traditional art of the Tanagra statuettes starts at least from the 5th c.BC

Δεν υπάρχουν σχόλια :