Translate the article and read it to your Language

Ποιοί σοῦ ἀνοίγουν τόν λάκκο,Ἕλληνα; Αὐτοί πού ψηφίζεις καί ὑπακοῦς !
Καί ἐνῷ ἔχουν βάλλη τούς Ἕλληνες νά παρακολουθοῦν τά τσοντοκάναλα γιά νά ...πληροφοροῦνται ποῦ εἶναι ἀναγκαῖο κι᾿ἐπιβεβλημένο νά φοροῦν τήν διπλή μάσκα,πότε θά ἔρθῃ ἡ σειρά τους γιά τό μπόλιασμα,πόσες καταγγελίες γιά σεξουαλική παρενόχλησιν ἔγιναν ἀνά ἡμέρα καί ποιοί διάσημοι μπῆκαν στό στόχαστρο,κάποιοι σοῦ σκάβουν τόν λάκκο.Ποιοί; Αὐτοί πού ψήφισες καί τυφλά ὑπακοῦς κλειδαμπαρωμένος στό σπίτι σου,ἄνεργος,κατεστραμμένος οἰκονομικῶς καί μέ τίς ὑποχρεώσεις νά τρέχουν.To SolidarityNow Υποδέχεται και Υποστηρίζει 175 Ασυνόδευτα Παιδιά που μεταφέρθηκαν από τα Νησιά και τον Έβρο στην ηπειρωτική χώρα
«Να δημιουργήσουμε ένα ανθρώπινο δίχτυ για να νιώσουν ασφαλή και προστατευμένα, αυτό είναι το πρώτο μας βήμα»_Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια, SolidarityNow (ἐδῶ)

Διαβάζουμε ἀπό τήν σελίδα τῆς ΜΚΟ τοῦ Σόρος solidarity now καί τοῦ παραρτἠματός του στήν χώρα μας :

Τα δώδεκα (12) εποπτευόμενα διαμερίσματα, οκτώ (8) σε Αθήνα και τέσσερα (4) σε Θεσσαλονίκη, λειτουργούν από τον Οκτώβριο του 2020 και έχουν δυναμικότητα σαράντα οκτώ (48) κλινών.Συνολικά θα φιλοξενηθούν 48 παιδιά, εκ των οποίων 44 είναι αγόρια και 4 κορίτσια. Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 16 ετών και άνω και κατάγονται από χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Συρία. Σκοπός του προγράμματος είναι παράλληλα, η διασφάλιση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων. Παράλληλα, επιμέρους στόχοι μας είναι η εξατομικευμένη φροντίδα και προστασία των παιδιών, η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, η υποστήριξη προκειμένου να υλοποιήσουν τους προσωπικούς τους στόχους, η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοσυντήρησής τους ώστε να μπορέσουν να αυτονομηθούν.
Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μεταβαίνουν προς την ενηλικίωσή τους και βήμα-βήμα οδηγούνται στην ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία...Τό «ἀσυνόδευτο» μαγειρεύει στήν πολυτελή του κουζίνα πού ΔΩΡΕΑΝ τοῦ παρέχει τό ἑλλαδικό κράτος...

..Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε υποδεχθεί τα πρώτα παιδιά τα οποία δηλώνουν ένθερμα τη θέλησή τους να μας ακολουθήσουν βήμα-βήμα σε μια κοινή πορεία που θα τα οδηγήσει στην πραγματοποίηση των ονείρων τους», αναφέρει η Υπεύθυνη του Προγράμματος στην Αθήνα, Ευδοκία Μπακάλου.(ἀπό ἐδῶ)


Γιατί νά μήν εἶναι ἐνθουσιασμένοι ; Ἄς εἶναι καλά ὁ Μηταράκης,ναί πάλι αὐτός,πού μοιράζει χρῆμα μέ οὐρά στό σόϊ τοῦ Κούλη. Ἄς δοῦμε ἀναλυτικῶς τήν ἀπόφασιν γιά τό σχεδόν ἕνα ἑκατομμύριο πού ἀπεφασίσθη νά δοθῇ στήν ἐν λόγῳ ΜΚΟ :
ἡ φωτό ἀπό ἐδῶ

Οἱ φωτό ἀπό ἐδῶ,ὅπου ὁλόκληρος ἡ ἀπόφασις


Κατ᾿ἀρχήν νά ἐρωτήσω τό πασιφανές :Ποιά ἑλληνόπουλα τυγχάνουν παρομοίας κρατικῆς μερίμνης; Πῶς ; Πόσα εἴπατε ; Ναί,σωστά,Κ Α Ν Ε Ν Α !


Πᾶμε τώρα στά λοιπά καί ἐπίσης ἄκρως σοβαρά :
Πρῶτον,γιά ἀκόμη μία φορά βλέπουμε νά ὡφελεῖται μία ΜΚΟ πολύ συγκεκριμένη.Αὐτή τοῦ ἐλεεινοῦ Σόρος,τό παρακλάδι τῆς ὁποίας ἐν ἑλλάδι ἐξυπηρετεῖ τά ὕπουλα καί καταχθόνια σχέδια τῆς καμπαλιστικῆς/σατανιστικῆς κλίκας,διά τῆς ἑξαδέλφης τοῦ Κούλη,πού τυγχάνει καί πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος,Ἀντιγόνης Λυμπεράκη,ὡς γενικῆς δ/ντριας τῆς ΜΚΟ.Κρατεῖ πολλάαα χρόνια τό σχέδιον...-ἐδῶ-Ἀλλά καί στήν ὁποία ΜΚΟ συναντοῦμε ὡς πρόεδρό της τόν γνωστό Στέλλιο Ζαββό,τόν κουμπάρο τοῦ Σόρος,ἀλλά καί ἀδελφό τοῦ Γεωργίου Ζαββοῦ,ὑφυπουργοῦ τοῦ Κούλη (ἐδῶ) καί βεβαίως ὅπως δέν λείπει ὁ Μάρτης ἀπό τήν Σαρακοστή ἔτσι δέν θά μποροῦσε νά λείπῃ καί ὁ Ῥοζάκης ἀπό ἐδῶ ! Ναί ὁ γνωστός καί πανταχοῦ παρών ἑβραῖος Ῥοζενστάϊν :Ἀπό ποῦ νά σωθοῦμε;Φίδια παντοῦ !Καί βεβαίως δέν ξεχνοῦμε ΚΑΙ αὐτόν.Ἄμεσα συνδεδεμένος τόσο μέ τούς Ζαββούς ὅσο καί μέ τά «άνήλικα μεταναστόπουλα». «...ἡ ἀνηψιά τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη,ἡ Σοφία Δοξιάδη ἡ ὁποία παντρεύεται ποιόν λέτε; Χά ! ! ! Τόν Στέλιο Ζαββό ! ! ! Ναί βρέ,τόν κουμπάρο τοῦ Σόρρος ! ! !»-ἐδῶ-

Δεύτερον, πού εἶναι καί ἡ οὐσία,γιά ποιό πρᾶγμα,ὅλοι αὐτοί πληρώνονται,εἴπαμε ; Μά γιά φροντίσουν ὅλα αὐτά τά «ἀνήλικα»,πού μόνον αὐτοί ξέρουν πώς δέν εἶναι ἀνήλικα ( μᾶλλον στήν οὐσία ὅλοι γνωρίζουμε) νά περνοῦν καλά σέ μία χώρα στήν ὁποία εἰσῆλθαν παρανόμως,νά ἀπολαμβάνουν ἀπό ἕνα ζεστό ἐπιπλωμένο κομπλέ διαμέρισμα μέ διπλούς ὑπολογιστές,μέχρι νοσοκομειακή περίθαλψιν.Ἐπίσης λάβετε σοβαρῶς ὑπ᾿ὅψιν ἐκεῖνο τό «ἐπαγγελματικές σχολές μαθητείας». Ἄνετες μεταφορές,δωρεάν ἐννοεῖται,ἕως καί δωρεάν δικηγόρους ( ἀπαραίτητον διότι ἅπαντες εἶναι μελλοντικοί παραβάτες τοῦ νόμου,οὔτως ἤ ἄλλως ἀφοῦ εἶναι στήν «κουλτούρα» τους,ὅπως εἶχε πῆ καί κάποια δικηγόρος,ὄνομα καί μή χωριό),ἀλλά καί κυρίως ψυχολογική ὑποστήριξιν ! Γιά ποιόν λόγον; Θά ἐρωτήσῃ κάποιος. Μά ἐπεί δή,τά καημένα εἶναι χωρίς οἰκογένεια !


Πέραν τοῦ φαιδροῦ τῆς ὑποθέσεως,ἄν καί ἀπολύτως τίποτα δέν εἶναι φαιδρό,ἀπεναντίας,τίθεται πολύ σοβαρό θέμα. Ὅπως βλέπετε εὑρισκόμεθα ἀντιμέτωποι μέ ἕνα πολύ καλῶς ὁργανωμένο σχέδιον ἀντικαταστήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.


Φαντασθεῖτε τό ἄμεσο μέλλον,μέ τούς ἕλληνες χωρίς ἐργασία ἐδῶ καί πλέον τοῦ ἔτους,λόγῳ τῆς ἀπάτης τοῦ ἰοῦ,τίς ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις μπροστά στήν κατάρρευσιν καί ἀνέτως θά ἀντιληφθεῖτε πώς οἱ μόνοι πού δέν θίγονται,ἀντιθέτως ὡφελοῦνται ἀπό πάσης ἀπόψεως,εἶναι ὅλοι αὐτοί πού μέ τό ἔτσι θέλω μπῆκαν στήν χώρα μας καί ἔχουν τά πάντα δίχως νά προσφέρουν ἀπολύτως τίποτα ! Ποιοί θά βγοῦν κερδισμένοι ἀπό τήν ὑπόθεσιν ἀπάτη/covid ; Καί ποιοί ἐν τέλει θά βρεθοῦν νά κατοικοῦν,καί νά διαβιοῦν χωρίς κανένα ἀπολύτως πρόβλημα στήν χώρα αὐτή;


Συμπέρασμα : Οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς χώρας,οἱ πραγματικοί κάτοικοι αύτῆς τῆς χώρας,οἱ Ἕλληνες δῆλα δή,ἐψήφισαν ἕνα ἄτομο πού τούς ἔλεγε πώς θά πολεμήσῃ τούς ντόπιους,τούς ἴδιους πού τόν ψήφισαν μέ ἄλλα λόγια,καί εἶναι αὐτοί οἱ ἴδιοι καί πάλι πού ὑπακούουν σέ κάθε μία ἐντολή πού ἀποδεδειγμένως μόνον γιά καλό τους δέν εἶναι. Καί ἀπό τήν ἄλλη κλείνουν τά μάτια,λές καί ΔΕΝ θέλουν νά ᾿δοῦν τήν πραγματικότητα πού ἕνα μόνον δρόμο ἔχει,τόν ἀφανισμό τους. Καί σύν τοῖς ἄλλοις πληρώνουν καί γι᾿αὐτό,τίς κάθε ΜΚΟ τῆς κλίκας τῶν καμπαλιστῶν/σατανιστῶν τῆς ΝΤΠ ! ! !


Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020,ἡ ἀνωτέρῳ ἀπόφασις καί ἐσύ Ἕλληνα,συνεχίζεις νά εἶσαι καρφωμένος στίς τατιάνες,τούς εὐαγγελάτους καί τούς παπαδάκηδες μέ τούς γελοίους ῥεπόρτερς πού περπατοῦν στά γόνατα γιά νά σέ ἀπατήσουν ἀκόμη καί γιά μία χιονόπτωσιν καί ἀφήνεις τούς ἀνθέλληνες νά προχωροῦν τό βρωμερό τους σχέδιο,ἄνευ οὐδεμίας ἀντιδράσεως...

Δεν υπάρχουν σχόλια :