Translate the article and read it to your Language

Φυσιολογικόν εἶναι ὅταν σοῦ παρουσιάζουν ὅπλα, νά εἶσαι κορδωτός, καμαρωτός καί μέ Σαρδόνιον χαμόγελον.
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ - ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τί εἶναι ὀρθότερον νά ὑπερισχύη, ἠ διαταγή τοῦ ἄφρονος Νέρωνα ἤ, τό δίκαιον τοῦ ὀρθολογισμοῦ.

Μόνον ἕνας πού διακατέχεται ἀπό ἐχθροπάθειαν πρός τήν Ἐλληνικήν Ἱστορίαν καί τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις θά πρότεινεν τήν ἀνωτέρω Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ὀ Μητσοτάκης ἀδιαφορόντας διά τήν βούλησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔστεψεν ὡς μονάρχης τήν συντρόφισσαν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τήν ὁποίαν πρωτύτερα ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπί διακυβερνήσεως του, τήν εἶχεν διορίσει πρόεδρον τοῦ Σ.τ.Ε. Εἰς τοιαύτην περίπτωσιν κατακρεουργεῖται ἡ Δημοκρατία, διότι ἐν τοῖς πράγμασιν δέν εἶναι Δημοκρατία, ἀλλά εἶναι ἑνός ἀνδρός ἀρχή, κάθ’ ὅτι ὁ Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ὡς τυραννίσκος, διότι οἱ βουλευταί τῆς Ν.Δ λειτουργοῦν ὡς ἄβουλα ἀνδρείκελα του, καί οὐχί ὡς προσωπικότητες πού συλλογίζονται ἐλεύθερα. Ἡ Δημοκρατία, τά ἀνδρείκελα ὀρθόν εἶναι νά τά ἀποβάλλη.

Ἀπόδοσις τιμῶν εἰς τούς πεσόντας καί ἀγωνιζομένους ὑπέρ πατρίδος. Μία πανάρχαια ἀρετή τῶν Ἑλλήνων πρός ἐκείνους πού ἠγωνίσθησαν διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος των. Εἶναι γνωστή ἀπό τά Ὁμηρικά ἔπη. Μετέπειτα ὁ μέγιστος Περικλῆς ἀποδίδει τάς δέουσας καί πρέπουσας τιμάς πρός νεκρούς, εἰς τήν περίφιμον ὁμιλίαν του πρός τούς Ἀθηναίους, ὁ ἐπονομαζόμενος «ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους». Βεβαίως ἔπαινοι καί τιμαί ἀποδίδονται καί εἰς κάθε καλόν κἀγαθόν Ἔλληνα διά τήν εὐεργετικήν του προσφοράν εἰς τὀ Ἔθνος τῶν Ἕλλήνων.

Ἀλλά εἶναι παντελῶς παράλογον καί ἐντελῶς ἀκατανόητον νά παρουσιάζονται ὅπλα ἀπό τόν ἔνδοξον Ἑλληνικόν στρατόν καί νά ἀναφέρονται οἱ ἀνώτατοι ἀξιωματικοί σέ ἄτομον πού κατά συρροήν καί ἐξακολούθησιν ἔχει προβεῖ εἰς ἀνθελληνικάς ἐνεργείας. Καί ποῖος εἶναι ὁ συνοδός της, πού καί αὐτός τιμᾶται.

Ἡ ἀνωτέρῳ φωτογραφία μόνον θλῖψιν προκαλεῖ, διά τό πῶς ὀ Μητσοτάκης μέ τήν ἐπιλογήν του διασύρει, προσβάλλει, ταπεινώνει τόν στρατόν μας, ἀλλά προκαλεῖ καί ὀργήν καί θυμόν διά τόν πρόεδρον τῆς Ν.Δ. Ἀποδίδονται τιμαί, εἰς ποίους; Ἡ κυρία συνοδεύεται ἀπό κάποιον κύριο. Ἡ κυρία εἶναι διορισμένη πρόεδρος ἀπό τόν κούλη, καί ὁ στρατός ἐκ τῶν πραγμάτων πρέπει νά παρουσιάση ὅπλα, ποῖος εἶναι ὁ συνοδός της πού καί εἰς αὐτόν ἀποδίδονται τιμαί;

Ε! ΟΧΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΗ Η ΡΩΜΗ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΔΙΕΤΑΞΕΝ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ

Ε! ΟΧΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΥΤΙΛΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΔΙΕΤΑΞΕΝ Ο ΚΟΥΛΗΣ

Ὁ στρατός εἶναι ὁ ἄγρυπνος φύλακας τῆς Πολιτείας. Τό ὀρθόν καί δίκαιον εἶναι μόλις ὁ Νέρων δώση τοιαύτην διαταγήν, ταχέως συλλαμβάνεται, κ.τ.λ, κ.τ.λ.

Καί εἰς τήν περίπτωσιν μας, καί πρός τιμήν τῶν Ἱερῶν ὅπλων, καί δίκαιον καί πρέπον καί ὀρθόν εἶναι νά ἀρνηθοῦν οἰ ἀνώτατοι ἀξιωματικοί νά ἀναφέρονται καί νά μήν παρουσίαζουν ὅπλα.

Θά παρουσιάσωμεν ἕνα τμῆμα ἀπό τό δημοσίευμα τῆς KONTRA NEWS εἰς τάς 06/10/2016: «Δικηγόρος των καναλαρχών ο σύντροφος της Αντιπροέδρου του ΣτΕ που παραιτήθηκε! Όπως αποδεικνύεται από τα νέα στοιχεία, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου κάθε άλλο παρά άσχετη είναι με τα συμφέροντα των καναλαρχών οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία ενός νέου και νόμιμου τηλεοπτικού τοπίου, αφού ο σύντροφός της υπερασπίζεται τους καναλάρχες προσφεύγοντας ακόμη και στα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που στη συνεδρίαση του ΣτΕ στις 4 του περασμένου Ιουλίου, όταν συζητούνταν οι αιτήσεις ακύρωσης του νόμου αλλά και των υπουργικών αποφάσεων που είχαν καταθέσει οι τηλεοπτικοί σταθμοί, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ζήτησε και εξαιρέθηκε από τη συνεδρίαση».

Φυσιολογικόν εἶναι ἀνθελληνικά φαύλοκίναιδοτούρκοκάναλα νά ἐγκωμιάζουν τήν σύντροφον τους καί νά τήν ἐπαινοῦν πού ὡς πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε εἶναι μία ταπεινή πρόεδρος πού μένει εἰς τό Μεταξουργεῖον. Πράγματι μένει εἰς τό Μεταξουργεῖον, ἀλλά μᾶς ἀποκρύπτουν πού μένει; Ἐπ’αὐτοῦ θά ἐνημερωθοῦμεν ἀπό πολλάς ἱστοσελίδας, νά ἀναφέρωμεν μίαν, «Η Άποψη.gr». «Η κυρία Σακελλαροπούλου-Σαρπ κατοικεί σε πολυτελές διαμέρισμα στο Μεταξουργείο στο -πλέον σύγχρονου design- συγκρότημα των Αθηνών, όπου η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κυμαίνεται στις 3.800 ευρώ, όπως φαίνεται σε σχετικές αγγελίες (spitogatos.gr αρ. αγγελίας 8193736) .»(…) Πέραν των πολλών βραβείων που έχει αποσπάσει για την αρχιτεκτονική και την εργονομία του, σε ημιυπαίθριο χώρο διαθέτει και θερμαινόμενη πισίνα. Η κατασκευή και η επίβλεψη του έγινε το 2006-2009 από την εταιρεία ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ της οικογένειας Περιστέρη, πρωταγωνίστρια στον κλάδο των δημοσίων έργων…»(…) Πολλές από τις εργολαβίες που έχει αναλάβει, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλους ομίλους, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχουν κριθεί περιβαλλοντικά, δομικά κ.λπ. από το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο επί σειρά ετών υπηρετούσε η κυρία Σακελλαροπούλου – Σαρπ, καθώς διαθέτει και σχετική εκπαίδευση (…)».

Αὐτά, τά Μ.Μ.Ε παραπληροφορήσεως καί ἀπροσανατολισμοῦ δέν μᾶς τά ἀνεφέρουν. Ἀποκρύπτουν τήν ἀλήθεια, καί ἠ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κατοικεῖ εἰς ἔνα ὑπέρπολυτελές καί πανάκριβον διαμέρισμα.

Ἀπό τό www.star.gr διαβάζομεν: «Έχει ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα Εκτός από τα ζώα, λατρεύει και τη φύση. Εξάλλου, έχει διακριθεί για τη γνώση και τη στάση της σε θέματα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος»

Δ’αὐτό βλέπομεν τά βουνά μας νά κατακρεουργοῦνται ἀπό τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν τῆς ἐταιρείας ΤΕΡΝΑ, ἀλλά καί ἄλλας ἐταιρείας, ἀκόμη καί σέ μέρη ἰδιαιτέρου Φυσικοῦ Κάλους, εἰς περιοχάς NATURA. Ἀνεμογεννήτριαι πού πολλοί τάς θεωροῦν ὑπευθύνους διά τά ἐπικίνδυνα καί καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Παρά ταύτα ἡ κυρία πρόεδρος προβάλλεται μέ περιβολλοντικάς εὐαισθησίας. Ἡ ΤΕΡΝΑ προμηθεύεται τάς ἀνεμογεννητρίας ἀπό τήν siemens. Ποῖοι πίνουν τόν καφέν τους εἰς τήν siemens; καί εἶναι καί προπαγανδισταί τῶν ἀνεμογεννητριῶν; Πολλοί ἐπιστήμονες τάς θεωροῦν μεγάλη ἀπάτη, καθώς ἐξυπηρετοῦν μόνον οἰκονομικά συμφέροντα, μάλιστα διά τῆς βίας τάς πληρώνονεν, διά μέσου τοῦ λογαρισμοῦ τῆς Δ.Ε.Η

Ὅλοι οἱ Πολιτιστικοί Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι τῆς Ἐλλάδος, διαμαρτύρονται διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ὅλοι, ἐκτός ἀπό τήν κυρία πού, «Έχει ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, λατρεύει και τη φύση».Τά στρατεύματα ἐθνικῆς φρουρᾶς γύρισαν τήν πλάτη εἰς τό Τζό Μπάϊντεν, ὡς μᾶς ἐνημερώνει ἡ ἀνωτέρῳ ἱστοσελίς.


Δεν υπάρχουν σχόλια :