Translate the article and read it to your Language

Κράτος – οπερέτα! 68 εκ. σε τουρκικά ψάρια που τα μισά είναι κλεμμένα από το Αιγαίο!


 Η κομισιόν μας δίνει το πράσινο φως να τα εμποδίσουμε αλλά εμείς κοιτάμε!

Άλλο ένα δείγμα της ποιότητας του κράτους που έχουμε, έρχεται από την απάντηση της κομισιόν στην ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκου, αναφορικά με τα κλεμμένα ψάρια που κάποιοι επιτήδειοι εισάγουν από την Τουρκία και τα «βαφτίζουν» μάλιστα ελληνικά!


Φυσικά τα ψάρια είναι ελληνικά. Έχουν όμως αλιευθεί από τούρκους στα δικά μας χωρικά ύδατα και έπειτα κάποιοι επιτήδειοι τα εισάγουν. Με αποτέλεσμα η Τουρκία να τζιράρει 68 εκατομμύρια € ετησίως, που τα μισά φαίνεται να είναι αποτέλεσμα αυτής της κλοπής.


Ο ευρωβουλευτής λοιπόν ρώτησε εάν υπάρχει τρόπος αντίδρασης από το ελληνικό κράτος προκειμένου να σταματήσει αυτή η λαίλαπα. Και ο αρμόδιος επίτροπος της κομισιόν απάντησε πως «φυσικά και υπάρχει»!


Με βάση την απάντηση της Επιτροπής ,η Ελληνική Κυβέρνηση μπορεί να μπλοκάρει τις Ελληνοποιήσεις τουρκικών ψαριών.

Ιδίως αν αυτά έχουν αλιευτει παράνομα στο Αιγαίο.


Η ελληνική κυβέρνηση όμως επιμένει να πετάει χαρταετό.


Δείτε την απάντηση της επιτροπής και στην συνέχεια την ερώτηση του ευρωβουλευτή.


EL

P-006232/2020

Γραπτή απάντηση του κ. Sinkevicius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (25.1.2021)

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι για τις εισαγωγές των περισσότερων προϊόντων αλιείας απαιτείται πιστοποιητικό αλιευμάτων επικυρωμένο από το κράτος σημαίας του Οίλιευτικού σκάφους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 (κανονισμός ΠΛΑ)1. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη της ΕΕ δύνανται να ελέγχουν και ενδεχομένως να εποίληθεύουν το περιεχόμενο των πιστοποιητικών οιλιευμάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το αληθές των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. Για τον σκοπό αυτό, σε περίϊπωση που εγείρονται αμφιβολίες από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σχετικά με τα πιστοποιητικά Οίλιευμάτων που εκδίδονται από τρίτη χώρα, βάσει των συλλεγόμενων πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις επαλήθευσης στην τρίτη χώρα, όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό οιλιευμάτων. Εάν, κατά τη διαδικασία αυτή, η απάντηση της τρίτης χώρας δεν δίνει ακριβείς πληροφορίες, τα προϊόντα είναι δυνατόν να απορριφθούν. Δυνάμει του κανονισμού ΠΛΑ, εναπόκειται στα οικεία κράτη μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν τις τελικές ατομικές αποφάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να κοινοποιούν τις αρνήσεις εισαγωγής τόσο στην Επιτροπή όσο και στο οικείο κράτος σημαίας. Να σημειωθεί επίσης ότι βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 4 του κανονισμού ΠΛΑ, κάθε πρόσωπο δικαιούται να προσφύγει κατά των αποφάσεων άρνησης εισαγωγής.


Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-006232/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Emmanouil Fragkos (ECR)

θέμα:

Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία από Τούρκους αλιείς και εμπόριο με την ΕΕ μέσω Ελλάδας

Τουρκικά αλιευτικά συνεχίζουν ανεμπόδιστα την ΠΛΑ αλιεία, πλήττοντας τους αιγαιοπελαγίτες αλιείς που σέβονται τους κανόνες.

Καθώς η “Επιτροπή γνωρίζει σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων τουρκικών σκαφών που προβαίνουν σε ΠΛΑ αλιεία σε ύδατα γύρω από τα ελληνικά νησιά και συμμερίζεται τον προβληματισμό της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα αυτό” (Ε-004566/2019) και “έχει καταδικάσει τις συμπεριφορές της Τουρκίας” και “έχει θέσει το θέμα στο πλαίσιο του διαλόγου με την Τουρκία, τον κανονισμό για την ΠΛΑ αλιεία ή στο πλαίσιο της σχετικής περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας” και καθώς η Τουρκία αρνείται “να συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες όσων αφορά τη διακυβέρνηση της αλιείας,” εξετάζει τη λήψη μέτρων, όπως η επιβολή απαγόρευσης ή τουλάχιστον δασμών στις τουρκικές εξαγωγές ψαριών, ως μοχλό πίεσης για την ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τους κανόνες για βιώσιμη αλιεία;

Η Ελλάδα έχει καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ψαριών της Τουρκίας στην ΕΕ (Turkstat). Οι τουρκικές εξαγωγές ψαριών στην Ελλάδα από 32,1 εκατ. Ευρώ (2017) υπερέβησαν τα 67,1 εκατ.

Ευρώ(ΑΑΔΕ,2015).

Πέρυσι, 13.781 εισηγμένοι τόνοι τουρκικών νωπών ψαριών, αφού εκτελωνίστηκαν, τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα και έπειτα επαναπροωθήθηκαν ως τούρκικο ψάρι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Η εν λόγω πρακτική είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς;

2. Για την αντιμετώπιση της τουρκικής ΠΛΑ αλιείας, δύναται η Ελλάδα να μπλοκάρει τις εισαγωγές;

Δεν υπάρχουν σχόλια :