Translate the article and read it to your Language

· ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…. Στην περίπτωση όμως αυτή ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ.
Χρήστος ΧαλκιόπουλοςΟ Ιεραπόστολος π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος (γνωστός ως Fr. Themi) υπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής Εκκλησίας σε μια από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη: την Sierra Leone. Μια απλή αναζήτηση στο Google θα σας δώσει μια εικόνα της προσφοράς του. Αφήνοντας περιουσία, ανέσεις και Ακαδημαϊκή καριέρα, αφιερώνεται στην διακονία του φτωχού και του άρρωστου χωρίς διακρίσεις. ( Βλ. επίσης και https://www.facebook.com/foisile )

Ποιος από εμάς μπορεί να συγκριθεί μαζί του στην πίστη, την αυτοθυσία, τις θεολογικές γνώσεις, το ιεραποστολικό έργο, την έμπρακτη αγάπη για τον συνάνθρωπο??? Κάποια λοιπόν από τα χίλια ερωτηματικά θα μπορούσαν να είναι τα εξής:
Γιατί εμείς δαιμονοποιήσαμε τόσο πολύ την μάσκα?
Γιατί θεωρήσαμε ότι προσβάλλει την εικόνα του Θεού?
Γιατί θεωρήσαμε βλασφημία το να την φοράμε εντός του Ναού?
Γιατί κοιτάμε με μισό μάτι όσους τυχόν την φορούν?
Τα γιατί θα μπορούσαν να συνεχιστούν για πολύ….
Όμως στο τέλος ίσως ένα ερώτημα θα είναι το πιο σημαντικό:
Γιατί επιτρέψαμε στον εαυτό μας ώστε ένα κομμάτι πανί να μας ξεγελάσει και να το κάνουμε αιτία ώστε να σκιστεί ο άραφος χιτώνας του Χριστού, δηλ. η Εκκλησία του???

Σημ. πρόσθεσα και την δεύτερη φωτό, για να μην θεωρηθεί οτι η όποια προσέγγιση στο θέμα, θα πρέπει να αποκλείει οπωσδήποτε την αντίθετη άποψη.

Σχόλιο στά ανωτέρω
Τό δημοσίευμα αυτό, από τοίχο φέησμπουκ : «Αντιαιρετική Προσπάθεια για την Προστασία της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης», αναρτήθηκε από τον κ. Χρήστο Χαλκιόπουλο, ο οποίος στήν συνέχεα ανέφερε ότι δέν είναι αυτός ο συντάκτης καί ακόμη, ότι δέν εκπροσωπεί τήν ομάδα τής αντιαιρετικής προσπάθειας κλπ. Τό πρώτο ερώτημα, πρίν ακολουθήσουν μερικά σχόλια, είναι κατά πόσον μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις ή χίλιες λέξεις ίσον μία εικόνα. Στήν τελευταία περίπτωση, οι λέξεις, ο λόγος, οικοδομούν (φτιάχνουν) τήν εικόνα ή τήν αποδομούν, επειδή γίνεται χρήση ψευδεπίγραφων λέξεων. Αυτό θά φανεί κατωτέρω.

Kyprianos Christodoulides
Φοβούμαι ότι θά απογοητεύσω τήν "Αντιαιρετική Προσπάθεια για την Προστασία της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης" καί τόν συντάκτη τού άρθρου. Διότι ούτε "δαιμονοποιούμε" τήν μάσκα, όσοι τήν απορρίπτουμε εντός Ναού, ούτε τήν "απολυτοποιούμε". Αυτά καί τά άλλα που γράφει ...

( : Γιατί θεωρήσαμε ότι προσβάλλει την εικόνα του Θεού? Γιατί θεωρήσαμε βλασφημία το να την φοράμε εντός του Ναού? Γιατί κοιτάμε με μισό μάτι όσους τυχόν την φορούν? κλπ.)

... είναι απαράδεκτες γενικεύσεις καί δείχνουν ότι δέν αντιλαμβάνεται τί συμβαίνει μέ τόν κορονοϊό καί τήν ψευδώς φερόμενη πανδημία. Τό οποίο, εν προκειμένω, είναι η δοκιμασία τής πίστεως. Άλλο νά πιστεύεις σέ έναν ιό (καί λόγο) τού ΠΟΥ (σημ. άγνωστο πώς προέκυψε), έτερο νά πιστεύεις σέ Υιό καί Λόγο τού Θεού. Θυμίζει αυτό τήν παραπλάνηση, στήν οποία εκουσίως πίπτουν πολλοί πιστοί, μέ τήν ακατάσχετη, εδώ καί χρόνια, επιστημονική φαντασία τών UFO, γνωστά ως ούφο.

Μού έλεγε λοιπόν ένας εξ αυτών, ότι τά ούφο σέ λίγο θά είναι παρόντα καί τού απάντησα : «Θά είναι παρόντα γι΄ αυτούς που τά περιμένουν καί απόντα γιά όσους δέν τά περιμένουν», συμπληρώνοντας τό «Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.» ( 27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. 28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε. 29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 30 καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· Μτ. θ΄).

Εμείς, δηλαδή οι άλλοι, ομολογούμε καί πιστεύουμε λέγοντας : «Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς» καί τά εξής. Δέν περιμένουμε κανένα ούφο. Ο κορονο-ιός ΠΟΥ δέν μάς αγγίζει. Άν ο συντάκτης τού άρθρου ήταν λίγο περισσότερο προσεκτικός, δέν θά έγραφε, αυτά που έγραψε. Κοντολογίς, είναι θέμα πίστεως η μάσκα.

Χρήστος Χαλκιόπουλος πρός
Kyprianos Christodoulides
συμφωνώ ότι είναι θέμα πίστεως η μάσκα. Όπως και τα UFO. Να σημειώσω τέλος ότι ούτε συντάκτης άρθρου είμαι ούτε την ομάδα εκπροσωπώ οπότε μην φοβάστε την απογοήτευση. Απλά εξέθεσα τον προβληματισμό μου.

Γιώργος Τσιτούρας πρός
Χρήστος Χαλκιόπουλος Αγαπητέ κε Χαλκιόπουλε, η μάσκα δεν είναι θέμα πίστεως. Θέματα πίστεως είναι το Τριαδολογικό δόγμα και το Χριστολογικό. Η χρήση μάσκας όταν πρόκειται για την προστασία της υγείας των προσώπων ως εικόνων του Θεού είναι ζήτημα σεβασμού και αγάπης προς τον πλησίον.

Kyprianos Christodoulides πρός
Γιώργος Τσιτούρας
« ... η μάσκα δεν είναι θέμα πίστεως. Θέματα πίστεως είναι το Τριαδολογικό δόγμα και το Χριστολογικό.»


Η Πίστη Καί Τό Δόγμα
Κύριε Τσιτούρα, κάνετε τό λάθος νά διαχωρίζεται τήν πίστη, από τό περιεχόμενο πίστεως, ξεχνώντας ότι Τριαδολογικά καί Χριστολογικά δόγματα - έτι δέ, "Πνευματολογικά" καί "Πατρολογικά" δόγματα, που ακόμη δέ τά είδαμε - έχουμε αρκετά. Η πίστη είναι τό περιέχον, τά δόγματα (ή τό δόγμα) τό περιεχόμενο, καί αυτά προσδιορίζουν σέ ποία Πίστη καί σέ ποίο Δόγμα αναφέρονται οι πιστοί. Νά σημειώσω, ακόμη, ότι η καθ΄ ημάς πίστη συναρτάται άμεσα , εκτός από τό Δόγμα, καί από τήν Ιερά Παράδοση. Αμφότερα, Δόγμα καί Παράδοση, είναι ισόκυρα καί μέ αυτό τόν τρόπο, συνεννοούμαστε μεταξύ μας οι Ορθόδοξοι σχετικά μέ τήν πίστη μας. Ευνόητο, ότι τό "συνεννοούμαστε" είχε δυστυχώς ημερομηνία λήξεως. Οπότε βιώνουμε σήμερα έκαστος τήν "κατ΄ ιδίαν πίστη" καί το "κατά κεφαλήν δόγμα", σύμφωνα μέ τίς εντολές που δίδονται, από τούς δανειστές μας. Τό Δόγμα τού δανεισμού (παρένθεση, καί η πίστη σ΄ αυτό) είναι αδιαπραγμάτευτο : «Ανήκομεν εις τήν Δύσιν».

Kyprianos Christodoulides πρός
Γιώργος Τσιτούρας
«Η χρήση μάσκας όταν πρόκειται για την προστασία της υγείας των προσώπων ως εικόνων του Θεού είναι ζήτημα σεβασμού και αγάπης προς τον πλησίον.»

Τό Πρόσωπο Καί Ο Υιός Ανθρώπου
Κι εδώ είσαστε λάθος κ. Τσιτούρα. Διότι "πρόσωπο ως εικόνα Θεού" (sic) είναι μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εμείς, οι υπόλοιποι άνθρωποι, μόνον δυνητικά (θεωρητικά) είμαστε "πρόσωπα".

(Πρακτικά, είμαστε όλοι "πρόσωπα νομικής φύσεως").

Κάτι τό οποίο εναπόκειται, αποκλειστικά καί μόνο, στήν κρίση τού Αγίου Θεού, όταν κληθούμε νά προσέλθουμε επί τού φοβερού βήματος τής απολογίας. Οπότε, άλλοι μέν θά πορευθούν μέ πρόσωπο «εις ανάστασιν ζωής», έτεροι δέ άνευ προσώπου «εις ανάστασιν κρίσεως». Νοητέον ότι, τό "άνευ προσώπου" σημαίνει άνευ προσώπου εις Χριστόν, δηλαδή "υιού ανθρώπου". Αυτά.

Γιώργος Τσιτούρας
Έχετε μπερδέψει πολλά πράγματα κε Χριστοδουλίδη. Είναι βέβαιο πως δεν έχετε ακούσει κάτι για τη θεολογία του προσώπου που έχει τη βάση της στη σχέση αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το σχόλιό μου έγινε για να υπερασπιστώ τη στάση αγάπης του πατρός Θεμιστοκλή και τίποτε περισσότερο. Σεις βέβαια έχοντας το "αλάθητο" φιλοσοφείτε θεολογίζοντας και μάλιστα προτεσταντίζοντας, έχετε δηλαδή μια δική σας θεολογία ατομική. Ας είναι. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.

Kyprianos Christodoulides πρός
Γιώργος Τσιτούρας
Ευχαριστώ γιά τήν απάντηση. Δέν θά σάς ακολουθήσω, όμως, στήν πάγια τακτική συνομιλητών μου, όπου όλοι σπεύδουν νά μού βάλουν καί ένα "σήμα κατατεθέν" - προειδοποιητική πινακίδα, γιά τυχόν likers. Οι επιλογές τών likes είναι αυστηρά προδιαγεγραμμένες από τούς νύν ακαδημαϊκούς "θεολόγους", μάλλον φιλοσόφους, τής "θεολογίας" τού προσώπου. Ένας εξ αυτών μάλιστα έχει γράψει ειδικό βιβλίο μέ τίτλο "Τό Πρόσωπο Καί Ο Έρως".
Ως πρός δέ τήν "σχέση αγάπης τών τριών προσώπων τής αγίας τριάδος" καί τίς λαμπρές επιδόσεις σ΄ αυτήν τής μεταπατερικής "θεολογίας" (π. Ιωάννης Ζηζιούλας, Ακαδημία Βόλου κλπ.), ο έπαινος οφείλει πρώτα νά αποδοθεί στόν Φρόϊντ καί μετά νά τόν αναζητήσουμε στούς πατέρες τής Εκκλησίας. Άν εσείς γνωρίζετε κάποιον εξ αυτών, που διαπραγματεύθηκε "τίς σχέσεις αγάπης τών τριών προσώπων τής αγίας τριάδος" (sic), θά ήταν πάνυ ωφέλιμο νά τόν μάθουμε. Καλά Χριστούγεννα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :