Κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζουμε στην Ελλάδα, μετά από όλα όσα έχουμε υποφέρει. Η πρώτη ερώτηση που τίθεται από τους ανθρώπους είναι γιατί η Σουηδία αποφάσισε να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, από αυτόν της αγέλης – ένα μονοπάτι που παρεκκλίνει. Η απάντηση είναι πολύ απλή: επειδή δεν θα μπορούσε ποτέ να ενεργήσει διαφορετικά, λόγω του ότι το σύνταγμα της επιβάλει την ελεύθερη κυκλοφορία των Πολιτών εντός της χώρας τους και την εγκατάλειψη της όταν το επιθυμούν. 

Υπάρχει βέβαια ένας νόμος για τις μολυσματικές ασθένειες που επιτρέπει την εφαρμογή ορισμένων περιορισμών, αλλά απαγορεύει το γενικό κλείδωμα – ενώ η δύναμη του κράτους να επιβάλει περιορισμούς στην ελευθερία των Πολιτών, είναι πολύ μικρή. Πρόκειται απλούστατα για μία χώρα που σέβεται το σύνταγμα της, σε αντίθεση με την Ελλάδα που ποδοπατήθηκε από τα μνημόνια και για ένα δημοκρατικό καθεστώς – με απόλυτη διαχωρισμό της εκτελεστικής, της νομοθετικής, της δικαστικής και της δημόσιας εξουσίας. 

Όσον αφορά δε την τελευταία που αποφασίζει για τα υγειονομικά μέτρα, οι σουηδικές δημόσιες υπηρεσίες είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθερες να λειτουργούν και να αποφασίζουν – ενώ η δυνατότητα της κυβέρνησης να παρεμβαίνει στις καθημερινές αποφάσεις των δημοσίων υπαλλήλων είναι πολύ περιορισμένη. Η ανεξαρτησία δε και η αποτελεσματικότητα του δημοσίου, είναι το πλέον βασικό χαρακτηριστικό των επιτυχημένων κρατών – κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζουμε στην Ελλάδα, μετά από όλα όσα έχουμε υποφέρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια :