Φυσικά πρέπει να απαιτηθεί επιτέλους η πληρωμή των γερμανικών επανορθώσεων...Λύσεις για την Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολλές στο παρελθόν, ειδικά πριν από την υπογραφή του 3ου μνημονίου και ακόμη περισσότερο πριν το έγκλημα του PSI που μόνο η Ελλάδα υπέγραψε – υπάρχουν όμως ακόμη και θα υπάρχουν, αρκεί να πάψουν οι κυβερνήσεις μας να είναι γερμανόφιλες και τουρκοφοβικές, καθώς επίσης να έχουν τις ικανότητες και να θέλουν πραγματικά να τις δρομολογήσουν. 

Φυσικά πρέπει να απαιτηθεί επιτέλους η πληρωμή των γερμανικών επανορθώσεων με την εγγραφή τους στον Ισολογισμό του κράτους (άνω των 300 δις €) και η κατάρτιση ενός σωστού Ισολογισμού – ενώ πρέπει να τεθεί το θέμα του μη βιώσιμου δημοσίου χρέους. Οφείλουμε δε να γνωρίζουμε εδώ πως το δημόσιο χρέος εξυπηρετείται ακόμη, αφενός μεν λόγω των χαμηλών ή/και αρνητικών επιτοκίων διεθνώς, αφετέρου επειδή μετατέθηκαν τα 95 δις € για μετά το 2032, με αντάλλαγμα την παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας – ενώ για την επόμενη μετάθεση πληρωμών που  θα δρομολογηθεί, πιθανότατα μετά το 2023, θα απαιτηθεί ως αντάλλαγμα μία νέα παράδοση εθνικής κυριαρχίας, ενδεχομένως στην Τουρκία στο Αιγαίο. 

Εάν λοιπόν δεν υιοθετηθούν άμεσα αυτά που προτείνουμε, η Ελλάδα θα βαδίζει από το κακό στο χειρότερο, πνιγμένη κυριολεκτικά στα δημόσια και ιδιωτικά χρέη – χωρίς καμία δυνατότητα ανάκτησης της εθνικής της κυριαρχίας, παρά το ότι είναι απολύτως εφικτό.


Βασίλης Βιλιάρδος

Δεν υπάρχουν σχόλια :