Παραχώρησαν 2.400 μνημεία στους ξένους και ο ισολογισμός γράφει 0 πάγια (!) Απίστευτη ανικανότητα: Παραχώρησαν 2.400 μνημεία στους ξένους και ο ισολογισμός έγραφε και γράφει πως έχουμε 0 πάγια (!)

Στα πάγια  του Ισολογισμού δεν καταγράφονται καθόλου αυτά του Δημοσίου, όπως σημειώνεται τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και στον Απολογισμό του 2017. Επομένως, είτε δεν υπάρχει μητρώο παγίων είτε δεν υπάρχουν πάγια. 

Εντούτοις, η αναστροφή της επαίσχυντης παραχώρησης των δύο χιλιάδων τριακοσίων μνημείων, τεκμηριώνει πως υπάρχουν πάγια, υπενθυμίζοντας πως στα πάγια της ΕΤΑΔ δεν έγινε καμία αποτίμηση κατά την παραχώρησή τους, ούτε και τώρα στον Ισολογισμό, όπως αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του. 

Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουν οι δανειστές τι πάγια θα μεταφέρουν στην ΕΤΑΔ και να μη γνωρίζει το Δημόσιο τι πάγια έχει (!), αφού αναγράφεται πως δεν υπάρχει καθόλου μητρώο παγίων;


Δεν υπάρχουν σχόλια :