Translate the article and read it to your Language

Ἂν...


 
(Παναγιώτης Δερματᾶς )

σέ σέ μία πολιτεία, ἂλλοι νομοθετοῦσαν, ἂλλοι ἐκτελοῦσαν τίς ἀποφάσεις τοῦ νομοθέτη καί ἂλλοι δίκαζαν, λειτουργώντας ὃλοι μέσα σε αὐστηρά διαχωριστικά πλαίσια, 

Ἂν  αὐτός πού ἐπιλέγηκε  γιά να νομοθετεῖ, ἀφοσιωνόταν στό ἒργο τῆς νομοθεσίας καί πάντα σε ἀνοικτό διάλογο καί ἐπικοινωνία μ'αὐτούς πού τόν ἐξουσιοδότησαν καί μόνον...  

Ἂν τό σύστημα τῆς παιδείας λειτουργοῦσε με τίς ἀρχές του καί ὂχι γιά να ἐξυπηρετήσει σκοτεινές σκοπιμότητες οἱ ὁποῖες σήμερα ἀποτυπώνονται σέ τόνους σκουπιδιῶν πού κουβαλοῦν οἱ μαθητές στίς πλᾶτες τους, 

Ἂν ἡ πληροφόρησις τοῦ λαοῦ μέ τα έλεγχόμενα μέσα δέν εἶχε ὡς στόχο τήν κοινωνική ἀποβλάκωσι ἀλλά τήν πολιτιστική, τήν κοινωνκή ἀνάτασι καί πρόοδο τῆς κοινωνίας,  

Ἂν μέ τά δύο αὐτά ἐργαλεῖα μάθαινε ὁ ἂνθρωπος να καλλιεργεῖ τήν σκέψι καί να ἐρωτεύεται τήν ἀλήθεια, 

Σήμερα δέν θά εἲχαμε ὃλα αὐτά τά καθημερινά παρατράγουδα !!!...

Δηλαδή, 

Ὁ πολίτης θα κοιμόταν μέ ἀσφάλεια στό σπίτι του διότι δέν θά εἶχε τό πρόβλημα με τόν κακοποιό ὁ ὁποῖος ἐνθαρύνεται να γίνεται ὃλο καί ποιό θρασύς ἀπό ἂθλιους καί σκοτεινούς νομοθέτες...

Ὁ διαχειριστής τῆς κάθε ἐξουσίας, ὃταν ἀντιμετώπιζε ἀνεπιτυχῶς δύσκολες καταστάσεις,   θά ὑπέβαλε παραίτησι καί θα ἐπεδίωκε ο ἲδιος να δικαστεῖ ἀπό τήν δικαιοσύνη πού δικάζει αὐστηρά τόν ἁπλό πολίτη ἐπειδή δέν "συμορφώθηκε" στούς νόμους με τούς ὁποίους καθημερινά βομβαρδίζεται, σ' αὐτήν τήν περίπτωσι, ὃταν ἀποδεικνυόταν ἀθῶος, θα καταξιονόταν βαθύτερα στήν κοινωνία, θά ἒνοιωθε δικαίωσι καί θα ἀναβαπτιζόταν γιά να προσφέρει μεγαλύτερα ! 

Οἱ κάθε μορφῆς καταγγελίες ἐναντίον κολάσιμων κυβερνητικῶν χειρισμῶν θά ἐκδικάζονταν δημόσια καί δέν θά ἒμπαιναν στά συρτάρια τῆς δικαιοσύνης .

Ὁ πολίτης θά ἀγωνιοῦσε γιά τήν ἀλήθεια, θά ἂκουγε ὃπως ὁ τίμιος δικαστής ἒξ ἲσου τίς δύο πλευρές καί δέν θα καταδίκαζε προκαταβολικά ἐπειδή τά μέσα ἐκπορνεύσεως τῆς ἠθικῆς τοῦ ἒκαναν πλήση ἐγκεφάλου βομβαρδίζοντας τον καθημερινά με ψεύτικες μονομερεῖς εἰδήσεις .

Οἱ γεμᾶτοι ἀνομίες πολιτικοί μαζί μέ τόν ἀνώτατο "ἂρχοντα" δέν θα προδίκαζαν,  ἀλλά θά περίμεναν μέ σεβασμό τίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης.

Ἡ δικαιοσύνη δέν θά ἐγκυμονοῦσε ἐπί ἑπτά χρόνια  μία ὑπόθεσι διότι ὃτι, δήποτε ξεφεύγει ἀπό τά ὃρια τοῦ μέτρου  γεννᾶ τερατογενέσεις...

Δέν θά ὑπῆρχαν διακρίσεις ἀνάμεσα στά θύματα, εἲτε αὐτό ἦταν ἓναν ἁπλός ράπερ, εἲτε δύο παιδιά πού πήγαιναν στήν πολιτική τους ὁμάδα, εἲτε δύο νέοι ἂνθρωποι πού ἐργάζονταν μαζί μέ ἓνα ἀγέννητο παιδί πού τούς ἒκαψαν ζωντανούς κλπ.

Δέν θά ὑπῆρχαν διακρίσεις ἀνάμεσα στίς πολιτικές ἢ ἀθλητικες ὁμαδες, ἀλλά ὃταν ἓνας ὁπαδός σκότωνε τόν ἀντιπαλο ὁπαδό, τότε ἡ ὁμάδα του θα κατηγορώταν γιά "σύσταση ἐγκληματικῆς συμμορίας" ...

Μέ τό νά στηρίζεις τίς ἀπόψεις σου, δεν σημαίνει ὃτι εἶσαι καί ὁπαδός... Σημαίνει ὃτι ἀσπάζεσαι μέ πάθος αὐτή τήν ἀλήθεια πού διαλαλοῦσαν οἱ ἀπόβλητοι ἀπό τό σήμερινό σύστημα ἐθνικῆς ἀπαιδείας σοφοί καί οἱ ὁποίοι ἒλεγαν ὃτι μία πολιτεία διοικεῖται καλά, ὃταν οἱ πολίτες πού δέν ἀδικοῦνται, ἀγανακτοῦν ἒξ ἲσου μ' αὐτούς πού ἀδικοῦνται...

Διότι ἡ Θεϊκή Νέμεσις χρωστᾶ πολλά στούς ἀποδέκτες τῆς ἀδικίας !!!

Καί ἀλλοίμονο, ἀγαπητοί ἀπερίσκεπτοι, καιροσκόποι, παθιασμένοι με συμφέροντα, ἀνόητες ἰδεοληψίες καί φυτεμένες προκαταλήψεις, ἀφελεῖς ὁπαδοί ! 

Ὃλοι ἐσεῖς πού δέν βλέπετε ὃτι καταλύθηκαν οἱ ἀξίες μέσα στήν χώρα, ὃτι ὃλοι αὐτοί πού κρίνουν, ἐπικρίνουν καί κυβερνοῦν, εἶναι φρικτοί ἐκφραστές ξένων συμφερόντων πού ψεύδονται γιά να ἁρπάξουν τήν ἐξουσία, εἶναι "εὐαίσθητοι" ἀπέναντι σ'αὐτούς πού "ἀπειλοῦν" τήν "δημοκρατία" τους καί κότες ἀπέναντι σ'αὐτούς πού ἀπειλοῦν τήν Ἑλλάδα, ὑπηρέτες αὐτῶν  πού ἀπό ὀφειλέτες μας, μᾶς μετέτρεξαν στιγνά σε ὀφειλέτες τους, εἶναι ἒμπλεοι πολιτικῶν, κοινωνικῶν ἀδικημάτων καί ἀτασθαλιῶν ἀπό τίς ὁποῖες ἐμποδίζουν θρασύτατα τήν πρόσβασι τῆς δικαιοσύνης μέσα ἀπό "ἀσυλίες" καί ἂνομες "παραγραφές". 

Ὃλοι αὐτοί δικαιώνουν τήν εἰσβολή στήν ἱερή σου κατοικία ποινικοποιώντας τό δικαίωμά σου γιά ἀντίστασι καί προκαλώντας ἒτσι τήν θρασύτητα νά μεγαλώνει,  δικαιώνουν αὐτούς πού εἰσβάλλουν στήν ἱστορία σου με σκοπούς πονηρούς, δικαιώνουν αὐτούς πού εἰσβάλλουν αὐθαίρετα στο ὃρια τῆς πατρίδας σου !

Ὃλα αὐτά, σκεφτήκαμε ποτέ ὃτι ἀποτελοῦν προπαίδεια γιά να δεχτοῦμε τήν μεγάλη εἰσβολή πού εἶναι σύμφωνη μέ τίς ἐκφρασμένες θέσεις τῆς ἡγεσίας τῶν "ἑταίρων" μας καί τῶν "συμμάχων" μας;...

Καί ὃμως ὃλοι αὐτοί κρίνουν, προαποαφασίζουν, διοικοῦν μέσω Ὑπουργείων τήν  "ἀναξάρτητη δικαιοσύνη" ...

Κι'ἐσύ, ἀγράμματο θῦμα ἀντί να ἀγωνιᾶς γιά τό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια, τό ὁποῖο δικαιοῦσαι ὂχι μόνον ἐσύ ἀλλά καί ὁ κακός σου γείτονας, ἀγωνιᾶς γιά τήν δικαίωσι ὃλων αὐτῶν πού βάναυσα σε ποδοπατοῦν καί ἀπερίσκεπτα θα χαρακτηρίσεις ὁπαδό τοῦ κόμματος καί ὂχι ἐκφραστή τοῦ δικαίου τόν καθ΄ἓνα πού δέν συναινεῖ στό ἀποτρόπαιο ἒγκλημα, στήν τερατογέννεσι ἀπό τήν ἀφύσικη ἑπταετῆ ἐγκυμοσύνη... 

Μᾶθε λοιπόν ὃτι τό δίκαιο, εἶναι δίκαιο γιά ὃλους καί τό ἂδικο εἶναι ἂδικο γιά ὃλους...

Ὃταν σπάει αὐτή ἡ ἀρχή, δέν ὑπάρχουν στεγανά ἀσφαλείας οὒτε γι'αὐτόν πού θεωρεῖ ὃτι "δικαιώνεται"...

Καί ἂς καταλάβει ὁ κάθε ἀφελής, ὃτι τό πρόβλημα δέν εἶναι ἁπλά ἡ καταδίκη τῆς Χ.Α. Εἶναι  αὐτοί πού  σήμερα χαίρονται ἀνεδαίστατα ἂν καί οἱ ἲδιοι κολυμποῦν μέσα στά σκατά τῆς ἀνομίας καί τοῦ ἐθνικοῦ ξεπουλήματος !!!...

www.dermatas.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια :