Ο νέος πτωχευτικός κώδικας Στη Βουλή συζητείται αυτές τις μέρες ο νέος πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος παράλληλα με την οικονομική και υγειονομική κρίση θα ταράξει την ελληνική κοινωνία. 

Οι εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες  θα έχουν δύο επιλογές για τα χρέη τους, είτε να τα ρυθμίσουν σε 240 δόσεις χωρίς να χάσουν την περιουσία τους είτε να προχωρήσουν σε προσωπική πτώχευση, αφού ρευστοποιηθεί ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ υπάρχει στο όνομά τους. 

Στην ουσία, για πρώτη φορά μπαίνουν όλα τα χρέη σε μια ενιαία δόση, με το κράτος να δίνει την ευκαιρία σε έναν οφειλέτη να ξεκινήσει από το μηδέν τη ζωή του χωρίς χρέη, ακόμα κι αν χρειαστεί να χάσει όλη την περιουσία του. Μέχρι σήμερα οι πολλές και διαφορετικές ρυθμίσεις ανά πιστωτή είχαν ξεχωριστά κριτήρια για τον ίδιο οφειλέτη. Με άλλα λόγια, η Εφορία θεωρούσε ότι μπορεί να δώσει «Χ» πόσο ανάλογα με τον μισθό του οφειλέτη, το ίδιο και τα Ταμεία, το ίδιο και η τράπεζα. Ήταν σαν να θεωρούσαν τον ίδιο μισθό… για τρεις, με αποτέλεσμα ο οφειλέτης να μην μπορεί να πληρώσει καμία δόση. 

 Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Στην πτωχευτική περιουσία, επίσης, ανήκουν και τα ποσά που είναι πάνω από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης για το χρονικό διάστημα από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή. Δηλαδή, για χρονικό διάστημα από ένα έως τρία έτη. Δηλαδή και τα προηγούμενα και τα μελλοντικά. 

Αν στην πτωχευτική περιουσία ανήκει η κατοικία του οφειλέτη ή/και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το 10% των χρεών του οφειλέτη και η ελάχιστη αξία τους δεν είναι κάτω των 100.000 ευρώ, τότε το εισόδημα αυτό θα εξαιρείται από την πτωχευτική περιουσία. 

Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβάλει και πιστωτής, τότε συνάγεται ότι αν ένας πιστωτής υποβάλει την αίτηση για πτώχευση οφειλέτη, ο οποίος δεν έχει περιουσία που να καλύπτει τα προαναφερόμενα κριτήρια, τότε θα υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά που είναι πάνω από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης για τρία έτη, αφού η απαλλαγή για αυτόν θα επέρχεται τότε.

– Τι θα γίνεται με την κύρια κατοικία: Σε περίπτωση που το νοικοκυριό θεωρείται ευάλωτο, δηλαδή πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και αντικειμενικά κριτήρια, τότε θα δύναται να υποβάλει αίτημα στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κύριας κατοικίας του και τη μίσθωσή της από αυτόν. 

Δικαίωμα, όμως, να υποβάλει αίτημα στον φορέα έχουν μόνο όσοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φορέας θα αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου ελεύθερο από κάθε βάρος ή διεκδίκηση τρίτου. 

Η διάρκεια της μίσθωσης προς το ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι (12) δωδεκαετής. Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για τη διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται τη μεταβίβαση της κυριότητας της κύριας κατοικίας στον ίδιο έναντι τιμήματος επαναγοράς. 

Δεν θα συμψηφίζονται, όμως, τα ποσά που καταβάλλει στον φορέα για την ενοικίαση της κατοικίας και μετά το πέρας της 12ετίας για να αγοράσει το σπίτι θα πρέπει επιπλέον να καταβάλει την εμπορική του αξία τη στιγμή της αγοράς. 

Αν αποφασίσει δε να αγοράσει το σπίτι πιο νωρίς, δηλαδή πριν από τη λήξη της 12ετίας, για παράδειγμα στα 6 έτη, τότε πρέπει να καταβάλει την εμπορική αξία του σπιτιού συν τα υπολειπόμενα ενοίκια μέχρι τη συμπλήρωση της 12ετίας, δηλαδή επιπλέον ενοίκια έξι ετών δίχως να έχει κάνει καν χρήση της υπολειπόμενης διάρκειας της μίσθωσης.

– Ποιος μπορεί να υποβάλει την αίτηση πτώχευσης:

Η αίτηση πτώχευσης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου φερεγγυότητας. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από τον οφειλέτη αλλά και από έναν ή περισσότερους πιστωτές όταν αυτοί εκπροσωπούν το 30% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνονται ενέγγυοι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των ενεγγύων.

ASD Account Financial Advisor SA


Δεν υπάρχουν σχόλια :