Η γρίπη κορονοϊού καί οδηγίες


Η μάσκα επιβάλλεται όταν
1) Έχουμε πυρετό μέ συνοδά συμπτώματα
2) Ρινόρροια (μύξα)
3) Φτερνίσματα
4) Βήχα μέ πονόλαιμο (δυσκαταποσία) καί αδιαθεσία

Στίς περιπτώσεις αυτές συνιστούμε παραμονή στό σπίτι μέχρι αποκαταστάσεως τής υγείας .Συνήθως απαιτούνται 5 - 7 ημέρες. Συνιστούμε μάσκα στό οικογενειακό περιβάλλον καί αποφυγή χρήσης τών σκευών σίτισης τού ασθενούς από άλλους. Άν τά συμπτώματα επιδεινώνονται καί δέν υπάρχει ανταπόκριση στήν θεραπευτική αγωγή μέ συνήθη αντιβιοτικά ( Amoxil 500 ανά 6ωρο ή Ceclor 500 - στά παιδιά η δόση εξατομικεύεται), δηλ. μετά από 5ήμερο, τότε ζητάμε τήν ιατρική συμβουλή. Τό αυτό ισχύει άν τά συμπτώματα επιμένουν καί επιδεινώνεται η κατάσταση τού ασθενούς εντός τού 5ημέρου αναμονής. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε τόν πυρετό, ο οποίος συνήθως κυμαίνεται στά 38 μέ 38,5. Κάποτε καί 39° C

Άν η κατάσταση βελτιώνεται η έξοδος τού ασθενούς από τό σπίτι επιτρέπεται μετά από 7ήμερο καί η μάσκα αποφεύγεται, όταν δέν υπάρχουν καταρροϊκά φαινόμενα : Ρινόρροια (συνάχι) καί βήχας μέ φτερνίσματα.

Οι οδηγίες αυτές μπορούν νά δοθούν καί από τούς προϊσταμένους τών ιερών Ναών. Δηλαδή, νά συνιστούν σέ όποιον έχει αυτά τά συμπτώματα νά παραμείνει στό σπίτι μέχρι αποκαταστάσεως τής υγείας καί δέν υπάρχουν καταρροϊκά φαινόμενα.

Επίσης, αυτό που αποκρύπτεται καί δέν λέγεται είναι ότι : Όποιος περάσει γρίπη από κορονοϊό καί αποκατασταθεί η υγεία του - μέ άλλα λόγια είναι ασυμπτωματικός φορέας τού ιού - αυτός ο άνθρωπος ΔΕΝ μεταδίδει τόν κορονοϊό τής γρίπης, επειδή δέν έχει καταρροϊκά φαινόμενα (βήχα, φτάρνισμα, ρινόρροια). Άρα, μάσκα δέν χρειάζεται καθόλου. Η μάσκα χρειάζεται. πρώτον, σέ αυτόν που πάσχει καί δεύτερο, στό οικογενειακό περιβάλλον ή αλλού, όπου τυχόν διαμένει ο ασθενής

Νομίζω, άν οι οδηγίες αυτές δίδονταν στήν δημοσιότητα, ώστε νά γνωρίζουν οι άνθρωποι πότε καί από ποιούς κινδυνεύουν, δέν θά είχαμε τό θλιβερό φαινόμενο τής μάσκας-φίμωτρο καί τό χειρότερο, τούς μασκοφόρους εντός τών ιερών Ναών.

ΥΓ
 Η χρήση αντιβιοτικών ενδείκνυται, επειδή προφυλάσσει από επιγενείς λοιμώξεις, επί εδάφους προσβληθέντων (από τήν ίωση ΄γρίπη κορονοϊού΄) βλεννογόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :