Translate the article and read it to your Language

Τό νέον κόλπον μέ τόν χρυσόν τό μάθατε; Θέλουν νά τρέξετε ν’ αγοράσετε; Ή θέλουν νά τρέξετε νά πωλείσετε;…..


Ό,ΤΙ καί άν κάνετε τούς συμφέρει…..

Μά πώς γίνεται αυτόν;…..

Άμα είσαι είς τήν κορυφή ό,τι γίνει σέ συμφέρει….

Βαθειά Οικονομικά αυτά, δι’ ολίγους αλλά θά σάς τό κάνω λιανά…

Εάν πωλείσετε θά τό πάρουν έχουν μπόλικο χρήμα αέρα κοπανιστόν…. Άρα τούς συμφέρει….

Άν τρέξετε νά αγοράσετε πάλαι τούς συμφέρει πωλούν ακριβά!…..

Ποίον τούς συμφέρει περισσότερον….. Κουίζ οικονομικής ευφυίας! Αμφότερα! Μπά δέν γίνετε λέτε ε;…..

Διά νά καταλάβετε τί συμβαίνει έχουν ήδη τό 99% τού χρύσου…. Άρα παίζουν παιχνίδια μέ τό 1%!…..

Είς τό 1% συμπεριλαμβάνονται πολλοί δισεκατομμυριούχοι καί εκατομμυριούχοι οίτινες δέν συμπεριλαμβάνονται είς τόν Σύλλογον 13 τών Αρχισιωνιστών!…..

Καταλάβετε τί γίνεται;…. Κούρσα απόκτησης περισσοτέρου ποσοστού από τό 1% από τούς λοιπούς συνεργάτες τούς καί μή….. Γελοία πράγματα αλλά πολύ σοβαρά! Πώς κ’ έτσι γελοία καί σοβαρά ταυτόχρονα; Μά τά περισσότερα πράγματα αυτήν τήν φάτσα έχουν, εμπρός γελοιότητα καί οπίσω σοβαρότητα έως τραγικότητα, εμπρός κρεμνός κι’ οπίσω ρεύμα…. Έναν κέρμα δύο καρδιές!……

Προσέξετε τό παιχνίδι τού 1%….

Πάς καί αγοράζεις τώρα πανάκριβον χρυσάφι, μάλαμα άλλως πώς ελληνιστί…. Μάλαμα ό χρυσός έ;…. Παιδί μάλαμα που λέμε!…..

Ασπούμε ότι αγοράζεις μία χούφτα χρυσού…. Θά τό μέτράμε μέ τίς χούφτες, τήν νέα μέτρηση τού εντός ολίγου χρόνου, μέ τήν χούφτα…. τήν πλατειά τών γιγαντάνθρωπων όχι τού παιδιού καί τήν γυναικεία. Τήν αδρή, τήν «μεγαλόψυχη», τήν «γεναία» καί «γανναιόδωρη»…..

Ασπούμε λόγου χάριν ότι μία χούφτα χρυσού σού στοίχισε 100,000 ευρώ… Πολύ ωραία, νοιώθεις ασφαλής καί μέ τό δίκαιον σού!….

Έλα όμως που μία χούφτα μαλάματος θ’ αξίζει μία χούφτα άλευρου αιφνιδιαστικώς!….

Ενώ τώρα άν διαθέσεις 100,000 ευρώ πόσες χούφτες άλευρου αγοράζεις;….

Ώπα! Δέν τό ήξερες ότι στά χρηματιστήρια αλλάζουν τά δεδομένα έ;…

Λοιπόν, αγόρασε πολλές χούφτες άλευρου, σιτάλευρου, κριθάλευρου, χαρουπάλευρου, κακαοάλευρου κ.ο.κ… Φύλαξε τό! Αγόρασε κρίθον, σίτον, σίκαλην, ζέα καί παρόμοια δημητριακά καί φύλαξε τά….

Αγόρασε, αγόρασε, αγόρασε, κάνε καί αποθήκες, βρές μέρη απίθανα πέρα δώθε καί φύλαξε τά…. Αγόρασε μέχρι τά μπούνια….

Αγόρασε καί διά τούς σκύλλους που θά σέ προσέχουν άν επιζήσεις. Αγόρασε όπλα, εργαλεία, χρειώδη, φάρμακα, κυάλια, αγόρασε καί αγάπη καί δώσε είς τόν πλησίον καί σ’ εμένα άν χρειαστεί που σού δίνω αυτές τής πληροφορίες τής σωστής υπεροικονομίας….

Δώσε καί στόν εχθρόν σού δώσε καί σ’ εμένα, δώσε καί σ’ εμένα δώσε καί στόν εχθρόν σού…. Δώσε σ’ όλους! Όλοι τήν ίδια ηθική έχουμε από τήν στιγμήν οπού δέν δεχόμαστε όλα κι’ όλα νά υβρίζουν τίς μανάδες μάς, όλα κι’ όλα άμα τό δέχεστε αυτόν δι’ εσάς ή άλλους από μίσος όχι αυτοσυγκράτησης σιωπηλής αγάπης, δέν αξίζετε τίποτε, μά τίποτε περισσότερον από τά αφοδεύματα….. Κοντός ψαλμός αλληλούϊα…. Κοντός ψαλμός αλληλεγγύη…..

Μήν νομίζεις ότι σ’ έχω ανάγκη, άμα θέλει Ό Θεός δίνει….

Λοιπόν, αγόρασε τρόφιμα καί λοιπά χρειώδη καί άμα περισσεύσουν δι’ έκτακτη ανάγκη άν βαστάξει πολύ ό Πρώτος Υπερμεγαπόλεμος νάχεις καί κάτι τίς από μάλαμα…., ό αργυρός δέν θ’ αξίζει ουδέν….

Μία χούφτα χρυσού μία χούφτα ωμές πατάτες….

Μία χούφτα χρυσού μία χούφτα αλεύρι μάς προειδοποίησε αυτός όπου πάμπολλες προφυτείες τού ήδη επαληθεύτηκαν, ό Μέγας Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός, «ό αδικημένος» άγιος….

Ό ίδιος μάς είπε: «θά βλέπουν ασήμι στό δρόμο οί άνθρωποι καί δέν θά σκύβουν νά τό πάρουν»…..

Τό παιχνίδι παίζεται μέ τό 1%…. Θά σού φάνε τά λεφτά σέ χρυσόν αντί σέ τρόφιμα καί χρειώδη….

Άν πάλαι δέν αγοράσεις ούτε χρυσόν ούτε χρειώδη θά στά φάνε ντέ καί καλά…. μέ τίς καταπτωχεύσεις καί κατακρατήσεις τών τραπεζών….

Καλύτερα αγόρασε χρυσόν παρά μετρητά…. Αλλά καί αυτόν τέχνασμα τού διαβόλου! Διότι θέλουν νά συνάξουν τά μετρητά νά μήν έχει η τράπεζα νά σού δώσει τήν εσχάτη στιγμή ή, νά σ’ αναγκάσουν αφού αναβάλουν τήν Πολεμική Κρίση ολίγον…. νά ξεφορτωθείς τά μετρητά καί νά χρησιμοποιείς κάρτες ν’ αυξηθεί η χρήση τής καί νά σού πούν π.χ. οί Έλληνες χρησιμοποιούν 80% κάρτες, οί Ιταλοί 90% κάρτες, οί Ισπανοί 76% κάρτες, άρα τέ όλοι θέλουν τίς κάρτες τότε πάμε στίς κάρτες. Μήν σ’ εκπλήξει νά σού κάμουν καινούργια δάνεια ευκολίας μέ τόν όρον νά χρησιμοποιούνται μόνον διά μέσω κάρτας καί ύστερα μικροψήγμα, εναγκαλιασμένα μέ τό εμβόλιον τής ψυχικής διαταραχής…

Δηλαδή: «εμπρός κρεμνός, οπίσω ρεύμα καί κομμένον τό σχοινί, πτερά δέν έχεις ούτ’ εσύ ούτ’ εγώ, έχουμε όμως τήν Προσευχή, καί όπως πέρασε τούς άλλους από τήν Ερυθρά Θάλασσα!….»…. Διατί όμως ήταν ερυθρά άλλη υπόθεση κι’ αυτή…. τί έγινε; Ήταν τώ όντι κυριολεκτικώς ερυθρά; Λές;…. Νά έγινε καμμία αντιβαρύτητα εκεί…. Κανένας υδράργυρος λέω ‘γώ;….. Καμμιά μαφία τής Φυσικής;…. Τού Θεού είναι κι’ αυτή!…. ερευνήστε τό, τό ίδιο θά πράξω μαζύν σάς….

Άμα θέλει Ό Θεός τέλος πάντων. Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά….

Καλή επιτυχία…. θά τήν έχουν όσοι τήν ακολουθήσουν…. Αυτοί είναι επί τής κορυφής τής γής αλλά Ό Θεός επί τής κορυφής Απείρου, κάπως ασύμμετρη διαφορά, τί λέτε;…. άλλωστε είσαι έναν πνεύμα, μία ψυχή ραμμένη σ’ έναν κοστούμι από σάρκα…. Ποίος είσαι κατάλαβες;….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

https://katohika.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια :