5G: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ


ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ


Ἕνα στρατιωτικὸ Ο.Μ.Κ. (ὅπλο μαζικῆς καταστροφῆς) στὴν ὑπηρεσία τῆς Νέας Τάξεως

Γράφει ὁ Ἄγγελος Κ. Βασιλειάδης, χημικὸς μηχανικὸς


ΜΕΡΟΣ Α*

Τὰ σχέδια τῆς 5G ἀπειλοῦν νὰ προκαλέσουν μὴ ἀναστρέψιμες ἐπιπτώσεις στὸν ἄνθρωπο, καθὼς καὶ μία μόνιμη ζημία σὲ ὅλα τὰ οἰκοσυστήματα τοῦ πλανήτη. Πρέπει νὰ ληφθοῦν ἀμέσως μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τοῦ περιβάλλοντος, συμφώνως μὲ τὶς ἠθικὲς δομὲς καὶ τὶς διεθνεῖς συμφωνίες.


Οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν ἑτοιμάζονται μὲ τὴν ὑποστήριξι τῶν Κυβερνήσεών τους νὰ ἐγκαταστήσουν μέσα στὰ ἑπόμενα δύο χρόνια τὰ ἀσύρματα δίκτυα 5ης γενεᾶς (5G) σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Εἶναι ἤδη γνωστό ὅτι ἡ κίνησις αὐτὴ θὰ ἐπιφέρη πρωτοφανεῖς κοινωνικὲς ἀλλαγὲς σὲ παγκόσμια κλίμακα. Θὰ ἔχουμε «ἔξυπνα» σπίτια, «ἔξυπνες» ἐπιχειρήσεις, «ἔξυπνους» αὐτοκινητοδρόμους, «ἔξυπνες» πόλεις καὶ αὐτόνομα αὐτοκίνητα.

Σχεδὸν ὅ,τι ἔχουμε καὶ ὅ,τι θὰ ἀγοράζουμε, ἀπὸ ψυγεῖα, πλυντήρια, μέχρι συσκευασίες γάλακτος, βοῦρτσες μαλλιῶν καὶ παιδικὲς πάνες, θὰ εἶναι ἐξωπλισμένο μὲ κεραία καὶ μικροκύκλωμα, γιὰ νὰ συνδέεται ἀσύρματα μὲ τὸ διαδίκτυο.

 Κάθε ἄνθρωπος πάνω στὴν γῆ θὰ ἔχη ἄμεση πρόσβασι σὲ ἀσύρματη ἐπικοινωνία ὑψηλῶν ταχυτήτων ἀπὸ κάθε σημεῖο τοῦ πλανήτη, ἀκόμη καὶ σὲ τροπικὰ δάση, στὴ μέση τῶν ὠκεανῶν καὶ στὴν Ἀνταρκτική.

Αὐτό, ποὺ δὲν γίνεται εὐρέως γνωστό, εἶναι ὅτι ἡ συγκεκριμένη κατάστασις θὰ ἐπιφέρη μία μὴ ἀναμενομένη περιβαλλοντικὴ ἀλλαγὴ σὲ παγκόσμια κλίμακα. Εἶναι ἀδύνατον νὰ προβλέψουμε τὸ ἀναμενόμενο πλῆθος τῶν σημείων, ποὺ θὰ ἐκπέμπουν αὐτὲς τὶς ραδιοσυχνότητες,.

Πλέον τῶν νέων, ἑκατομμυρίων σταθμῶν-κεραιῶν 5G πάνω στὴν γῆ καὶ τῶν 20.000 δορυφορικῶν πομπῶν στὸ διάστημα, 200 δισεκατομμύρια ἀντικείμενα θὰ ἐκπέμπουν σῆμα καὶ συμφώνως μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς θὰ περιλαμβάνωνται στὸ διαδίκτυο τῶν

Πραγμάτων (Internet of Things) μέχρι τὸ 2020 καὶ ἴσως ἕως ἕνα τρισεκατομμύριο ἀντικειμένων μερικὰ χρόνια ἀργότερα. Ἐμπορικὲς συχνότητες 5G σὲ χαμηλότερες ταχύτητες ἔχουν ἤδη χρησιμοποιηθῆ στὸ Qatar, στὴν Φιλανδία καὶ στὴν Ἐσθονία στὰ μέσα τοῦ 2018.

Οἱ πολὺ ὑψηλὲς συχνότητες (μῆκος κύματος χιλιοστοῦ) εἶχαν προγραμματισθῆ νὰ ξεκινήσουν στὸ τέλος τοῦ 2018.

Παρὰ τὴν γενικώτερη ἀπόρριψι, ἡ παραδοχὴ ὅτι ἡ ἀκτινοβολία τῶν ραδιοσυχνοτήτων βλάπτει τὴν ὑγεία, εἶναι ἤδη ἀποδεκτή.

Οἱ συσσωρευμένες κλινικὲς ἀναφορὲς σὲ ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν ὑποστῆ ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία τους, τὰ πειραματικὰ ἀποτελέσματα γιὰ βλάβες τοῦ DNA, τῶν κυττάρων καὶ τῶν ὀργάνων σὲ ἕνα μεγάλο δεῖγμα ζώων καὶ φυτῶν καὶ οἱ ἐπιδημιολογικὲς ἀποκαλύψεις ὅτι πολλὲς σοβαρὲς ἀσθένειες τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ μας, ὅπως ὁ καρκῖνος, οἱ καρδιοπάθειες καὶ ὁ σακχαρώδης διαβήτης, προκαλοῦνται κατὰ κύριον λόγον ἐξ αἰτίας τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ρυπάνσεως, ἀποτελοῦν μέρος μιᾶς σοβαρῆς βιβλιογραφίας μὲ περισσότερες ἀπὸ 10.000 ἠλεγμένες μελέτες-δημοσιεύσεις.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :