Προς πνευματικά αγενείς και διεστραμμένους κατά την πίστη


Στα χέρια των σχετικιστών ( : σιωνιστές, οικουμενιστές, προτεστάντες κλπ.) η Χριστιανοσύνη υφίσταται τη χειρότερη κακοποίηση, που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Το " πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη" επιβάλλεται δια νόμου και όλοι πρέπει να μαθητεύσουμε στους νόμους (νομικός πολιτισμός) των σχετικιστών (σιωνιστές, οικουμενιστές, προτεστάντες κλπ.), αν θέλουμε να έχουμε "ήρεμον και ησύχιον βίον". Με άλλα λόγια, ο πέλεκυς του νόμου, αν δεν εφαρμόζουμε τα προταθέντα, βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας.

Η κακοποίηση της Παραβολής του Καλού Σαμαρείτη γίνεται αφορμή να θεσπίζονται νόμοι απάνθρωποι και εξουθενωτικοί της κοινής των ανθρώπων λογικής. Ο εγκρατής των νόμων Νομικός, που ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του στη συζήτηση που είχε με τον Κύριο, δεν ήξερε ποιος είναι ο πλησίον και ζήτησε να μάθει. Αλλά δεν του δόθηκε η ευεθεία απάντηση, όπως στην περίπτωση του διαλόγου με την Σαμαρείτιδα.

Σήμερα, οι σχετικιστές φτιάχνουν νόμους για να προστατέψουν τους "πλησίον" πρόσφυγες, οι περισσότεροι - αν μη όλοι - έχουν ως "πλησίον" τον God Αλλάχ (παραλλαγή του Γιαχβέ) και μετράνε πόσα κεφάλια θα κόψουν για να πάνε στον παράδεισο, που τους υπόσχεται η πίστη τους. Ποιος από αυτούς στο πρόσωπο του πλησίον βλέπει τον θεάνθρωπο Χριστό Ιησού ; Ποιος εκ των σιωνιστών, οικουμενιστών, προτεσταντών κλπ., μαθητεύει τους πλησίον βαπτίζοντας "αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος" διδάσκοντας "αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν" ;

Όλα έχουν γίνει σχετικά, η μαθητεία γίνεται με τις προδιαγραφές νόμων πολυφυλετικών, πολυθρησκευτικών και αντιρατσιστικών - ανοχή στη διαφορετικότητα - και η διδασκαλία αρκείται μόνο στο βάπτισμα κατά τα πρότυπα των εντολέων σιωνιστών : Η βάπτιση των σιωνιστών σημαίνει την ενηλικίωση των βαπτιζομένων και αυτή οφείλει να γίνεται κατά το 18 έτος της ηλικίας.

Πέραν αυτού, όποιος εκδίδει προσκλητήρια γάμου ή βάπτισης - όθεν η προμήθεια πνευματικών αγαθών - και τα απευθύνει μόνο σε Χριστιανούς, θα διώκεται, αν η Πρόσκληση δεν έχει την ένδειξη : "Προς συγγενείς". Το ίδιο και προκειμένου για ίδρυση σχολείων με πνευματικό προσανατολισμό την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Δια του λόγου το ασφαλές διαβάστε :

Άρθρο 29
Μετά το άρθρο 361Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 361Β ως εξής: «Άρθρο 361Β 1. Όποιος προμηθεύει αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες ή αναγγέλλει με δημόσια πρόσκληση την παροχή ή προμήθεια αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 2. Εάν στην πράξη της προηγούμενης παραγράφου συμμετείχαν δύο (2) ή περισσότεροι επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.»


https://kyprianoscy.blogspot.com/2016/01/blog-post_28.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :