Προτάσεις του Στρατηγού Φράγκου για το δημογραφικό


Προτάσεις για το φορολογικό σύστημα, τη σύσταση ειδικού Ταμείου Αρωγής Οικογενειών, τη στήριξη των νέων, έκανε ο Στρατηγός Φράγκος Φ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Στρατηγό, στην μετά covid-19 εποχή, θα πρέπει να ληφθούν τα εξής οικονομικά μέτρα:

• Σύσταση ειδικού Ταµείου Αρωγής Οικογενειών, µε κάλυψη εξόδων από τον τοκετό έως την ενηλικίωση των τέκνων, αναλογικά µε τον αριθµό τους, µε πρωτοστάτη την Εκκλησία, τους εθνικούς ευεργέτες που δυστυχώς έχουν εκλείψει και δηµόσιους πόρους διασφαλισµένους, σύμφωνα με greece4greeks.blogspot.com

• Ειδική ενίσχυση των παιδιών που γεννιούνται στη Θράκη και σε ακριτικά νησιά κατά τα πρότυπα του Μακαριστού Χριστοδούλου.

• Επιδότηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης ανέργων ζευγαριών και ένταξη τους σε ειδικό  πρόγραµµα εφαρµογής σε συνεργασία µε φορείς της Ευρωζώνης.

• Έκπτωση εισφορών των επιχειρήσεων που προσλαµβάνουν µέλη πολυτέκνων οικογενειών.

• Γενναία µείωση των βαρών οικογενειών µε περισσότερα του ενός παιδιά και δη των πολυτέκνων, αντί του να  φορολογούνται ανηλεώς όπως συµβαίνει σήµερα.

• Φορολογικό σύστηµα που να προβλέπει εκπτώσεις για παιδιά προσχολικής, πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

• Υπό τις παρούσες συνθήκες να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, άλλως δεν θα έχουµε ούτε γάµους, µετά την υπογεννητικότητα.

• Επιβάλλεται η στήριξη των νέων, ηλικιακά, οικογενειών µε παιδί/ α, ΕΙΔΙΚΑ για τους χαµηλόµισθους.

• Μοριοδότηση για την πρόσληψη των πολύτεκνων  οικογενειών και στο δηµόσιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια :