Άλληλεγγύη στόν λαό τῶν ΗΠΑ !!!... Καί γα@@@@@ῶ τήν ξευτίλα μας..


Τήν στιγμή που κάποιες ἀγέλες ἀπό  παιδοβούβαλα ἀναθρεμένα ἀπό γονεῖς παράσιτα καί μέ την ἀρωγή κάποιας μερίδας διορισμένων στίς πλάτες μας κομματικῶν παλιάτσων, κυλίονταν στό ἒδαφος οὐρλιάζοντας βαρβαρηστί, γιά τήν "ἀδικία " ἀπέναντι σε κάποιον ἀμφιβόλου ἠθικῆς σταθμης ἀφροαμερικανό, τήν ἲδια στιγμή,  σημεῖα καί τέρατα συμβαίνουν σέ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας !
Τἀ σημεῖα αὐτά, δἐν θα τα καταλάβουν οὒτε οἱ γονεῖς τους πού βολεύτηκαν ἀπό τά ἀπο...κόμματα,  πολύ περισσότερο τά ἲδια τά ὁποία ἀπαλάσσονται λόγω ἂχνοιας, οὒτε βεβαια κάποιοι πού πῆραν φτυχεῖα μέσα ἀπό τά κομματικά καταγώγεια καί βρίσκονται σε κομματική ἀποστολή μέσα στους χώρους τῆς παιδείας  διοτι ὃλοι μαζί, δέν ἒχουν τήν συναίσθησι τοῦ πόνου καί τῶν στερήσεων αὐτῶν πού ἀναγκαστικά τούς συντηροῦν .
Ἡ ἱστορία προσπαθεῖ νά ἐπαναληφθεῖ με τρόπο πού προκαλεῖ ἀγανάκτησι. Ἒτσι ὃπως στην ἐποχή που μέ πρόσχημα τόν φόνο τοῦ Γρηγορόπουλου, ἒβαζαν μπουρλότο στούς μαθητές γιά να γίνουν φασαρίες καί να ὑπονομευτοῦν συμφέρουσες συμφωνίες ἐθνικῆς σημασίας μεταξύ τῶν ὁποίων ἐμπορικές τῶν ὁποίων  τό κόστος πληρώσαμε ἰδιαίτερα οἱ ἀγροτες.
Καί ὃταν συμβαινουν ὃλα αὐτά, δέν σημαίνει ὃτι ἐμεῖς οἱ ἀχθοφόροι τους  πρέπει να κρυβώμαστε στίς γωνίες...
Διότι εἶναι σοβαρό το γεγονός ὃτι οἱ χῶροι τῆς παιδείας, άντί για ἑστίες ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν προβληματισμῶν, ἒχουν καταντήσει ἐκτροφεῖα πού παραγουν ἀγέλες εἰδικῶν σκοπῶν ...
Ἒτσι δέν θα καταλάβει ὁ ἀνθρωπόμορφος τοῦ κοπαδιοῦ τόν πόνο τοῦ ἂνεργου,  αὐτοῦ πού τόν φτωχοποίησαν με σκοπό να τον διώξουν ἀπό την ἱερή του κατοικία καί να ἀποκαταστήσουν ἐκεῖ ἀλλόθρησκους εἰσαγόμενους εἰσβολεῖς !  Δέν θα καταλάβει τόν πόνο τοῦ μεροκαματιάρη πού ἀφοῦ συμπίεσαν το μεροκάματο του μέσα ἀπό τήν ὑπερπροσφορά εἰσγόμενων ἐργατῶν, στό τέλος τοῦ ἁρπάζουν μέ τούς φόρους  καί αὐτό τό πενηχρό εἰσόδημα !  Δέν θα καταλάβει ὃτι ὃλο το στρίμωγμα γίνεται γιά τα συμφέροντα αὐτῶν πού πετσόκοψαν τό μυαλό του καί τόν ἒβαλαν να κυλιέται οὐρλιάζοντας ἀκατονόμαστα οὐρλιαχτά στό ὂνομα τῆς "παιδειας"  !  Δέν θα καταλάβει τόν πονο τοῦ ἐπαγγελματία πού τον δολοφονοῦν μεθοδικά γιά να πάψει νά ὑφισταται.
Καί ἐπειδή αὐτοῦ τοῦ εἲδους οἱ καθοδηγητές, δέν ἒχουν καμία σχέσι μέ τήν ἱστορία διότι ἒμαθαν να τήν συχαίνονται και να τήν θεωροῦν βαρύδι στήν ἐκφυλισμένη τους ἀνέλιξι, ἂς ποῦμε στά θύματά τους λίγα ἀπο τά γεγονότα πού συνέβησαν...
Τότε, τό 1918 στήν Σμύρνη καί στα ὑπόλοιπα Μικρασιατικα παράλια ὃπου οἱ Τοῦρκοι κάτω ἀπό τήν αἰσχρή καθοδήγησι τῶν αἰώνιων Γερμανῶν ΝΑΖΙ, ἃρπαζαν τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων καί τίς ἒδιναν σ’αὐτούς. 
Τότε, στήν Κωνσταντινούπολι, τό ἒτος  1955 πού κάτω ἀπο τήν καθοδήγησι τῶν ἲδιων Γερμανῶν, ἒβαζαν στούς Ἓλληνες τούς ἲδιους ἀκριβῶς μέ σήμερα φόρους, μέ σκοπό να ἐγκαταλείψουν τις περιουσίες τους καί να φύγουν ἀπο τίς πατρογονικές τους ἑστίες στίς ὁποίες εἶχαν τίτλους  χιλιετιῶν.
Καί ἂς μάθει ὁ ἀνιστόρητος κομματικός «ἐκπαιδευτικός» πού πληρώνεται ἀπό το ὑστέρημα τῶν θυμάτων τοῦ σημερινοῦ Γερμανικοῦ Ναζισμοῦ ὁ ὁποῖος ἒφερε σκότος, χάος, δυστυχία, ἀβεβαιότητα καί θανατίλα στήν ἱερή μας χώρα, ὃτι ἒχει ἐκτεθεῖ  ἀνεπανόρθωτα στήν κοινωνία.
Ἂς μήν μᾶς τό παίζει «δημοκράτης» καί «ἀντι ΝΑΖΙ»  ὃταν ὁ ἲδιος ἐξυπηρετεῖ διαχρονικά τούς πραγματικούς ΝΑΖΙ κατά τον ἀθλιότερο τρόπο.
Σήμερα τό Γερμανικό ναζιστικό κράτος το ὁποῖο  ἒχει ξεγραμμένους και τούς ἲδιους τούς πολίτες του καί με έργαλεῖα ὃλα αὐτά τά ψώνια τοῦ εἲδους τους τα ὁποία ἒχουν μεταξύ τους κοινό παρονομαστή τήν ἐλαφροτητα τῆς ψυχῆς καί το βόλεμα, ἒχει καταφέρει να βαλει στήν μέγγενη ἓναν ὁλόκληρο λαό καί να τόν ἐξοντώνει μέ ἂπειρο σαδισμό .
Καί αὐτός ὁ λαός, ἀντί να βρεῖ ἐμπνευσμένους καί καλλιεργημένους μπροστάρηδες οἱ ὁποίοι φυσικά πρεπει να προέρχωνται ἀπό τους χώρους τῶν σπουδῶν, σέ καθημερινή βάσι κρατάει τήν μύτη του ἀπό τήν μπόχα τους.
Τρίβω στήν μούρη τους αὐτό το κείμενο που ἒγραψε ἀπό ἀπελπισία καί ἀγανάκτησι ἓνα σεβαστό μου πρόσωπο, πυροβολώντας ἒτσι ἀνέλπιστα στο κενό καί τούς λέω : Εἶστε ἀνάξιοι να δεχτεῖτε τέτοια ἱερα μηνύματα μέσα άπό τά ὁποια καταξιώνονται οἱ ἂνθρωποι τῆς ἱστορίας.
Νά λοιπόν στό παράδειγμα που ἀκολουθεῖ, πῶς ἐξολοθρεύουν οἱ σύγχρονοι ἐκτελεστές τῶν σημερινῶν ΝΑΖΙ ἓναν Ἓλληνα ἐπαγγελματία !
 Τί πληρώνει ἓνας ἐλεύθερος ἐπαγγελματιας:  Ἂς ὑποθεσουμε ὃτι με βάσι τά  "τεκμήρια" τοῦ δίνουν εἰσόδημα 10.000 (δέκα χιλιάδες)  εὐρὠ. Ἀπό αυτά θα πληρώσει 22% φόρο εἰσοδήματος, σύν 22% φόρο εἰσοδήματος ἑπόμενου ἒτους και τό ὁποῖο φυσικά δεν ἒχει εἰσπράξει. Σύνολο, 4.400 εὐρώ. Ἒχει να πληρώσει καί "φορο ἐπιτηδέυματος" , ἆλλα 650 Ευρω,  Σύνολο 5.050 .  Σύν 2640 ἡ μικρότερη εἰσφορά στόν ΕΦΚΑ . Σύνολο 7690.  Ἀλλά επειδή ἒτσι ἀρέσει στο σύστημα, βάζει καί 3.500 εἰσόδημα ἀέρα πατέρα, στό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ 1540 εὐρώ φόρος. Φθάνουμε ἒτσι νέο σύνολο 9230 . Δηλαδή θεωρητικά θα μείνει "καθαρό" ἐτήσιο εισοδημα 770 Εὐρώ.  Δηλαδή, 64 Εύρώ τόν μῆνα ἀφοῦ ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγεματίας δεν ἒχει καθόλου ἀφορολόγητο ! Και λέω "θεωρητικά", ἀφοῦ οἱ φοροι δέν τελειώνουν ἐδῶ.  Να ὑπολογίσουμε καί ἂλλους ὑποχρεωτικούς φόρους ὃπως ὁ ΕΜΦΙΑ,  ( Ἂν ὲχεις σπίτι, εἰδεμή πρέπει να πληρώνεις ἐνοίκιο) !  Ἐπίσης τέλη κυκλοφορίας, ἀσφάλιστρα αὐτοκινήτου, τέλη σταθερῆς καί κινητῆς τηλεφωνιας, τέλη στό ρεῦμα, τώρα ἀκριβαίνει καί τό νερό, ἂν παίρνεις φάρμακα συμμετοχή σ'αυτἀ,  ( Καί ξέχασε δύο ἀκομη πού μοῦ ἦρθαν στό μυαλό. Να πληρωνει ἐπιμελιτήρια τά ὁποία  δέν ἒβγαλαν ἂχνα σ'αὐτό το ἒγκλημα, να πληρώνουν για τούς "καλλιτέχνες" ἂν εἶναι καφετέρια ἢ ἑστιατόριο, καί δεν ἒχουν ὃλα αὐτά τέλος) ! Και καταλήγει : "Ὁ παράνομος μετανάστης τά ἒχει ὃλα τζάμπα χωρίς νά ἐργάζεται σύν 500 Εύρώ στό χέρι καθε μῆνα ἀνά ἂτομο" !!!  Ἒλεος !!!
Ἂν εἶχαν τήν αἲσθησι αὐτών τῶν πραγμάτων, δέν θα ὠθοῦσαν τά παιδιά να οὐρλιάζουν καί να κυλιῶνται στό χῶμα γιά ἀλλότρια συμφέροντα τά ὁποία λόγω ἡλικίας καί οἰκογενειακῆς ἀγωγῆς, ἀδυνατοῦν να γνωρίζουν.
Θά οὒρλιαζαν δυνατά καί θά ἒδιναν καί τήν ζωή τους γιά τον ἂνθρωπο πού δέν μπορέσε να ἀντιμετωπίσει αὐτή τήν φρικτή καταδίκη από τό κράτος τῶν νεοναζί, καί ὣρμησε στό κενό!
Θά ἒτρεχαν  να συμπαρασταθοῦν σ'αὐτόν που ξευτίλες πολιτικοί πλειστηριάζουν την κατοικία του ἀφοῦ πρῶτα ἒντεχνα τόν φτωχοποίησαν ! .
Θά ἒμπαιναν μπροστάρηδες να συντονίσουν τούς ανθρώπους σε κοινό ἀγῶνα καί να μην ἀντιμετωπίζει ὁ καθ’ ἓνας τόν ὂλεθρό του μεσα στήν τεχνιτή μοναξιά του.
Καί ἐπειδή μέσα από τούς χώρους τῆς παιδείας δρέπονται διαρκῶς σημεῖα καί τέρατα ὡς καρποί σκοτεινῶν καί χρόνιων ἐπενδύσεων τῶν ξένων κατακτητῶν, μέχρι να ἀναστραφοῦν τά πράγματα, ὀφείλουμε ὃλοι νά καταλάβουμε ὃτι σώζουμε τήν κατοικία μας μόνον ὃταν σπεύσουμε να σβήσουμε τήν φωτιά πού ἃρπαξε ἡ κατοικία τοῦ γείτονα...

www.dermatas.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια :