ΕΦΚΑ: Σπάει ομόλογα του δημοσίου αξίας 286 εκατ. €… για να πληρωθούν οι νέες επικουρικές!
Το κόστος από την κατάργηση του πλαφόν του νόμου Κατρούγκαλου δεν θα καλυφθεί από επιπλέον κρατική χρηματοδότηση, αλλά από τα αποθεματικά της ίδιας της επικουρικής ασφάλισης και τον κουμπαρά ΑΚΑΓΕ για τις έκτακτες ανάγκες της κοινωνικής ασφάλισης.

Με την πώληση του 20% της περιουσίας του τ. Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) που αντιστοιχεί σε 286 εκατ. ευρώ και την άντληση επιπλέον 70 εκατ. ευρώ από τον ΑΚΑΓΕ, τον ασφαλιστικό κουμπαρά αλληλεγγύης των γενεών, θα καλύψει η κυβέρνηση τις αυξημένες δαπάνες για τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις που επιδίκασε το ΣτΕ καθώς και για την αποπληρωμή μέρους των επικουρικών που λάμβαναν οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζες από τα πρώην «ταμεία» ΛΕΠΕΤΕ και ΕΛΕΠΕΤΕ.

Αρά, το κόστος από την κατάργηση του πλαφόν του Νόμου Κατρούγκαλου δεν θα καλυφθεί από επιπλέον κρατική χρηματοδότηση του ΕΦΚΑ αλλά από τα αποθεματικά της ίδιας της επικουρικής ασφάλισης και τον κουμπαρά ΑΚΑΓΕ για τις έκτακτες ανάγκες της κοινωνικής ασφάλισης.
Η επιπλέον δαπάνη για τις αυξήσεις στις επικουρικές και για την επιστροφή των αναδρομικών από 1/10/2019 (ώστε να επιστρέψουν στα προ της εφαρμογής του επανυπολογισμού του ν.4387/2016) επιφέρουν πρόσθετο κόστος, ύψους 271.000.000 ευρώ (27.100.000 επί 10 μήνες).

Ταυτοχρόνως, η συμφωνία της κυβέρνησης με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για την κάλυψη συντάξεων 9 μηνών των επικουρικών συντάξεων των πρώην εργαζομένων της τράπεζας επιφέρει πρόσθετο κόστος 16 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ.

Η σχετική απόφαση τροποποίησης του Προϋπολογισμού 2020 του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ στο Δ.Σ., Βαγγ. Μουτάφης ελήφθη χθες από το Δ.Σ του e-ΕΦΚΑ. Ομως η τροποποίηση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί στη συνέχεια από το υπουργείο Εργασίας παρά τις ενέσεις ρευστότητας, δεν φρενάρει την πορεία απομείωσης των εσόδων, αφού ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης, ενώ αρχικώς προέβλεπε πλεόνασμα 110.385.000 ευρώ, μειώνεται στο ποσό των 69.925.000 εκατομμυρίων.

Η μείωση αυτή αποδίδεται στις εκπτώσεις εισφορών και στις ρυθμίσεις λόγω COVID-19 και οι όποιες προσδοκίες βελτίωσης έχουν εναποτεθεί για το φθινόπωρο. H ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων που απαιτούνται για να καλυφθούν οι συντάξεις θα γίνει κυρίως με εξασφαλίσεις ποσών από τις εξής πηγές:

■ Από τη ρευστοποίηση ομολόγων και εντόκων, σε τρεις ημερομηνίες (20/7, 18/8 και 18/9), αξίας 286 εκατ, ευρώ που αντιστοιχούν στο 20% της συνολικής περιουσίας του κλάδου επικούρησης. Περιουσία η οποία, με βάση την αποτίμηση στις 19 Ιουνίου, ανέρχεται σε 1,41 δισ. ευρώ και αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για την ενσωμάτωση των ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ.

■ Από τη μεταφορά εσόδων του ΑΚΑΓΕ κατά 70 εκατομμύρια περισσότερα από τα αρχικώς 18,3 που είχαν προϋπολογιστεί (σύνολο μεταφοράς 88.300.000).

Υπενθυμίζεται ότι ο κουμπαράς του ΑΚΑΓΕ, που παρέμεινε σφραγισμένος μέχρι τα τέλη του 2018, αποτιμάται σε περίπυ 5 δισ. ευρώ και συγκεντρώνει ποσά από τις εξής πηγές:

■ Ποσοστό 10% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από αποκρατικοποίηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

■ Ποσοστό 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ.

■ Ποσοστό 10% επί του συνόλου των ετησίως εισπραττόμενων ποσών από κοινωνικούς πόρους από τους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

■ Από την ειδική μηνιαία «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ) για τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες είναι πάνω από 1.400 ευρώ για την κάλυψη των ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης.

Με πληροφορίες από efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :