Ο 65ος Κανών των Αγίων Αποστόλων και ο Βαρθολομαίος….


Gewkwn
65ος Κανών των Αγίων Αποστόλων : «Εἴ τις Κληρικός ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω»).

Άρα, ο κ. Βαρθολομαίος, ως οικουμενικός Πατριάρχης είναι ήδη καθαιρεμένος και αναθεματισμένος από τους ιερούς κανόνες των αγίων Οικουμενικών Συνόδων της αγίας μας Εκκλησίας

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΥΦΟΙ, ΤΥΦΛΟΙ, ΑΝΟΗΤΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Πολεμάνε σήμερα τους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς και την Ελλάδα…… Αυτοί, οι οποίοι Θέλουν να σταματήσουν, τον ερχομό της Αναλαμπής της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος., δυστυχώς όμως γι’ αυτούς είναι δρομολογημένα όλα «Άνωθεν».

Ποιοι είναι αυτοί που πολεμάνε την ορθοδοξία και την Ελλάδα; …….είναι οι επαγγελματίες «νεκροί» και μαζί τους κι εκείνοι που δεν κατάλαβαν ποτέ πως είναι «νεκροί» …Αυτοί, οι οποίοι βολεύονται από τον «θάνατο» και εκείνοι που δεν τον καταλαβαίνουν, γιατί δεν ήταν ποτέ «ζωντανοί» για ν’ αντιληφθούν τη διαφορά …… Αυτοί, που σταύρωσαν τον Χριστό και εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό … και αυτοί που συνεργάζονται με αιρετικούς…… οι Υιοί τού Διαβόλου … Τα παιδιά του όφεως, που μισούν τους ζωντανούς …Τα γεννήματα της Έχιδνας, που ήθελαν να σκοτώσουν τον Χριστό. (Ματθ. 12.34.) «Γενεά εχιδνών, πώς είναι δυνατόν να μιλήτε γιά καλά πράγματα, αφού είσθε πονηροί; Διότι το στόμα μιλεί εκείνο από το οποίον είναι γεμάτη η καρδιά».

Μαζί μ’ αυτούς και οι ηλίθιοι …, οι οποίοι νομίζουν ότι βγήκαν μόνοι τους από τη θάλασσα και «σέρνονται» στη γη, γιατί αυτό λέει η θεωρία της «εξέλιξης» του μεθύστακα Δαρβίνου …οι ηλίθιοι, που νομίζουν ότι τους ανήκει δικαιωματικά η κορυφή τού κόσμου.

Συνεργάζονται μεταξύ τους ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ, για να «χτυπήσουν» τους Έλληνες πριν ισχυροποιηθούν σε βαθμό τέτοιο, που να μην υπάρχει περίπτωση να νικηθούν.

Αυτοί σήμερα ( τα ερπετά ) έχουν εξαπολύσει την πιο σκληρή και την πιο άδικη επίθεση που έχουν δεχθεί ποτέ οι Έλληνες …Την πιο ύπουλη, άνανδρη και βρόμικη επίθεση που έχουν δεχθεί οι πιο σκληροί των πολεμιστών. Θέλουν να εξαφανίσουν τους Έλληνες που πάνω σε αυτούς «επένδυσε» ολόκληρο το ανθρώπινο είδος.

Όλες οι δυνάμεις του κακού σήμερα είναι απέναντι από τους Έλληνες. Δεν είναι μόνον οι αντίχριστοι και οι άθεοι. Κοινά συμφέροντα με αυτούς έχει και η αιρετική Ρώμη …. Κοινά συμφέροντα έχει και η Νέα Ρώμη του ανθέλληνα Βαρθολομαίου.

…Φοβούνται τον Έλληνα ορθόδοξο Βασιλεα ο οποίος θα επαναλάβει την «πτήση» τού Αλεξάνδρου που θα πάρει τους Έλληνες στην «πλάτη» του γκρεμίζοντας τα τείχη …γκρεμίζοντας αντίχριστα και άθεα συστήματα…….

Αυτοί, οι οποίοι σήμερα ‘’ηγούνται’’ τού χριστιανισμού, ακολουθούν δικές τους «κοσμικές» κοσμοθεωρίες, Όταν ο Πάπας της Ρώμης ανακαλύπτει νέες θεωρίες. Μέχρι και την ίδια την ύπαρξη του Θεού έχει αμφισβητήσει ο σημερινός Πάπας, το Πιστεύω το έχει αλλάξει, οι ίδιοι οι ηγέτες του χριστιανισμού θέτουν υπό αμφισβήτηση τα «θεμέλια» του χριστιανισμού, πολλοί δε ρασοφόροι ‘’ιεράρχες’’ είναι τέκτονες Μασόνοι, έχουν προδώσει την Ορθοδοξία έχουν προδώσει την Ελλάδα……

Η Ρώμη είναι «τελειωμένη» … Είναι «τελειωμένοι» αυτοί οι άθεοι και οι θεομπαίχτες, οι οποίοι παριστάνουν τους θεούς …Είναι «τελειωμένοι» αυτοί, οι οποίοι καθημερινά σκοτώνουν, κλέβουν και αδικούν τους ανθρώπους, τους οποίους ο Ίδιος ο Θεός θεωρεί παιδιά Του και έχει ορίσει κληρονόμους Του. Κανένας δεν θα γλιτώσει από το «μακελειό» που θ’ ακολουθήσει

...Ότι πιο βρωμερό και επικίνδυνο υπάρχει στον κόσμο το βρίσκεις στην Καθολική Εκκλησία. ...Παιδεραστές, Ανώμαλοι, Ομοφυλόφιλοι, Κτηνοβάτες, Κλέφτες, Διεφθαρμένοι και ότι "Κατακάθι" μπορεί να έχει η ανθρώπινη κοινωνία ….

Ο εχθρός είναι εντός των πυλών όλα στημένα για την Πανθρησκεία!!!

Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Βασιλέως Καρόλου Α΄ τῆς Ρουμανίας ἐδόθη βασιλική διαταγή ὅπως οἱ ἐκείσε διαμένοντες Ἰουδαίοι ἢ ἀσπασθώσι τὴν χριστιανικήν πίστιν ἢ ἐγκαταλείψωσιν ταχέως τὸ Ρουμανικόν ἔδαφος.

Ἀλλ’ οὔτοι οἱ δόλιοι καὶ συνεργάται τοῦ Σατανᾷ, ἔστειλαν ἐπιστολὴν εἰς τὴν μυστικήν των Κυβέρνησιν τὴν διαμένουσαν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὅπως συμβουλεύση αὐτοῦς τὶ νὰ ποιήσουσιν, ἡ ἀπάντησις τῆς καταχθονίου Κυβερνήσεως αὐτῶν ἦτο αὔτη.

«Προσκαίρως διὰ προσωποληψίαν δεχθήτε τὴν Πίστιν τῶν Ὁρθοδόξων, καὶ ποιήσατε τὰ τέκνα ὑμῶν ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς καὶ κατηχήσατε αὐτὰ νὰ ἐξολοθρεύσωσιν τὴν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ οὔτω νὰ ἐπαναφέρουν θριαμβευτικώς τὴν πρὸς στιγμήν ἀπολεσθήσαν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐὰν οὔτοι θελήσουν νὰ ἐξωλοθρεύσωσιν τὴν γενεάν ὑμῶν ποιήσατε τὰ τέκνα σας Κυβερνήτας, Πολιτευτὰς καὶ Νομικοὺς ἵνα σεῖς ἐξολοθρεύσητε τὸ ἔθνος αὐτῶν.

Ἀγ.Ἰωάννης Δαμασκηνὸς : Πάση δυνάμει φυλαξώμεθα μὴ λαμβάνειν μετάληψιν αἰρετικῶν μηδὲ διδόναι ... ἵνα μὴ μέτοχοι τῆς κακοδοξίας καὶ τὴς αὐτῶν γενώμεθα κατακρίσεως.

Ἁγίου Μαξίμου : Πᾶσα ἀποδοχὴ τῶν αἰρετικῶν ἰσοδυναμεῖ πρὸς προδοσίαν τῆς πίστεως καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τοῦς ἀμετανόητους αἰρετικοὺς ἀποτελεῖ μισανθρωπίαν.

Ἀγ.Θεόδωρος Στουδίτης :Ὅποιος δὲν ἀναθεματίζει καταλλήλως κατὰ τὴν ἀνάγκη ὁποιονδήποτε αἰρετικὸ, τότε βρίσκεται εἰς τὴν μερίδα αύτῶν.

Ἀγιος Μᾶρκος Εὐγενικός:Στὰ θέματα τῆς πίστεως οὐ χωρεῖ συγκατάβασις. Ἅπαντες οἱ τῆς ἐκκλησίας διδάσκαλοι πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καὶ πᾶσαι αἱ Θεῖαι γραφαὶ φεύγειν τοὺς ἐτεροφρονούντας παραινοῦσιν καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διϊστασθαι.

Ἀγ.Θεόδωρος Στουδίτης : Ὅποιος δὲν ἀναθεματίζει καταλλήλως κατὰ τὴν ἀνάγκη ὁποιονδήποτε αἰρετικὸ, τότε βρίσκεται εἰς τὴν μερίδα αύτῶν.

Ἀγ. Γρηγόριος Θεολόγος: Ἡ περίοδος τοῦ πολέμου ἔχει πολὺ μικρὴ διαφορά ἀπὸ τὴν δυναστεία τῶν αἰρετικῶν.

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

https://www.youtube.com/watch?v=CWS0jg3-hxs&feature=emb_logo
«Πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός, τον ἁγιώτατον και μακαριώτατον Πάπαν Ρώμης κύριον κύριον Φραγκίσκον. Κύριε φύλατε αὐτὸν εἰς πολλά ἔτη, εἰς πολλὰ ἔτη, εἰς πολλὰ ἔτη»

Μνημόνευση Πάπα στο Φανάρι από το 4.58

https://www.youtube.com/watch?time_continue=299&v=22PN5n0Zcdo&feature=emb_logo


Ασσίζη, Σεπτέμβριος 2016. Απίστευτες εικόνες. "Ορθόδοξοι" μητροπολίτες, προσκυνάνε και φιλούν το χέρι του αιρετικού Πάπα.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=GROcDPGnrqs&feature=emb_logo


Δεν υπάρχουν σχόλια :