Κάποια απλά πράγματα που μας απέδειξε ο κορωναϊός για την διοικούσα Εκκλησία.


Ότι όταν λένε «εμείς είμαστε η Εκκλησία» εννοούν «εμάς αναγνωρίζει ως Εκκλησία το Κράτος – νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου».


Ότι κεφαλή τους είναι το Κράτος και όχι ο Ιησούς Χριστός.

Ότι δεν είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Δεν θέλουν να Σταυρωθούν για το ποίμνιο, ούτε να ανέβουν στον Γολγοθά.

Ότι ο εμπαιγμός της Θείας Λειτουργίας και η προσβολή της Θείας Ευχαριστίας, όπως έγινε στα μιαρά θεατρικά συλλείτουργα με τους αχειροτόνητους Ουκρανούς σχισματικούς, ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Ότι ο μισθωτός θα πει, «λόγω πρωτοφανών έκτακτων καταστάσεων κλείνουμε τις Εκκλησίες και σας θέτουμε όλους σε ακοινωνησία», ενώ ο Χριστός μας λέει, «καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».

Ο ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ

Φαίη.


https://tasthyras.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :