Αριθμός γεννήσεων ανά Ελληνίδα για κάθε πενταετία.

1960: 2.23
1965: 2.25
1970: 2.40
1975: 2.33
1980: 2.23
1985: 1.67
1990: 1.39
1995: 1.28
2000: 1.25
2005: 1.34
2010: 1.48
2015: 1.33
2018: 1.35


*Δεν έχω στοιχεία για το 2019 ή για έτη νωρίτερα του 1960.
**Δεν γνωρίζω πόσες από τις καταγεγραμμένες ως Ελληνίδες είναι πράγματι Ελληνίδες.
***Πηγή στατιστικών: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN…

Δεν υπάρχουν σχόλια :