π. Βασίλειος Βολουδάκης: ΠΟΛΥΕΤΗΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) - (ΔΙΑΔΩΣΤΕ!!)


Γράφει ὁ Πᾶνος

Πρὸς ἀποφυγὴν λανθασμένων ἐντυπώσεων καὶ παρεξηγήσεων, δὲν εἴμαστε σύμφωνοι, γενικὰ μὲ τὴν στάση του ὅσον ἀφορᾶ στὸ Κολυμπάρι καὶ σὲ ἄλλα ποὺ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος.

Εἶναι σκόπιμο ἐπίσης νὰ ποῦμε πὼς στὴν προηγούμενη ὁμιλία του περὶ κοροναϊοῦ, λίγο πολὺ δίνει ἄφεση στὴν Δ.Ι.Σ. καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, λέγοντας πὼς βρέθηκαν μεταξὺ «σφύρας καὶ ἄκμωνος» καὶ ὁ λόγος ποὺ δὲν ἀναρτήσαμε τὴν ὁμιλία του, ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα ἦταν ἐξαιρετικὴ καὶ ἐνημερωτική, ἦταν αὐτὸς, φοβούμενοι πὼς θὰ σκανδαλίζαμε ἀρκετοὺς χριστιανοὺς ἀδελφούς, διότι κατὰ τὴν γνώμη μας ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν, ἡ Ἐκκλησία μας ἐὰν εἶχε πιστοὺς καὶ ἀνδρείους ἀρχιερεῖς καὶ ἤθελε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ εἴχαμε φτάση σὲ αὐτὴ τὴν μέγιστη βλασφημία μὲ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ τὰ κατάπτυστα λεχθέντα ἀπὸ ἀρκετοὺς ἀρχιερεῖς περὶ τῆς Θείας Κοινωνίας.

Θεωρήσαμε ὅμως, πολὺ ὠφέλιμο καὶ ἀναγκαῖο νὰ δημοσιεύσουμε τὴν συγκεκριμένη ὁμιλία τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη, ὅπου πραγματικὰ ὑψώνει τὸ ἀνάστημά του, ἐνημερώνοντάς μας μὲ σοβαρὰ ντοκουμέντα γιὰ τὴν μεγάλη ἀπάτη ποὺ ἔχει παιχτεῖ σὲ βάρος τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ καί σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ πόσα χρόνια πρὶν, εἶναι σχεδιασμένη ὅλη αὐτὴ ἡ ἀπάτη μὲ τὴν «τόσο ἐπικίνδυνη καὶ θανατηφόρα πανδημία τοῦ κοροναϊοῦ».

Προτείνουμε σὲ ὅλους ποὺ θὰ τὴν ἀκούσετε, νὰ διαδώσετε ὅπου μπορεῖτε τὴν ὁμιλία του, ὥστε νὰ ἀφυπνιστοῦν κάποιοι συνάνθρωποί μας.

Νὰ πάψουν νὰ εἶναι τρομοκρατημένοι, νὰ πάψουν νὰ ἔχουν κλειστὸ τὸ στόμα καὶ νὰ ξεσηκωθοῦμε ὅλοι ἐνάντια σὲ αὐτὴ τὴν ἀπάτη ποὺ διενεργεῖται στὴν Πατρίδα μας ἀπὸ τοὺς ἄθεους καὶ χριστιανομάχους πολιτικούς μας καὶ τὰ φερέφωνά τους, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀπὸ τοὺς δαιμονόπληκτους παγκοσμιοποιητές καὶ σκοταδιστικὴ ἐλίτ, πρὶν νὰ εἶναι πολὺ ἀργᾶ!

Οἱ καταστροφικὲς συνέπειες, μετὰ ἀπὸ ὅλο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι, ἤδη εἶναι πολὺ ὁρατὲς!

Τέλος, ἄς ἐναποθέσουμε ὅλοι τὶς ἐλπίδες μας στὸν Θεό, σὲ Αὐτὸν ποὺ εἶναι ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας, νὰ μᾶς λυπηθῆ καὶ νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ αὐτὸ τὸ καταστροφικὸ ἀδιέξοδο ποὺ περιήλθαμε λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ τῆς ἀποστασίας μας, ἔχοντας κύριο μέλημά μας τὴν προσευχὴ καὶ τὴν μετάνοια ποὺ μόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ ἕλξουμε τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μας!

Δεῖτε τὸ βίντεο:

 ΠΟΛΥΕΤΗΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ!
Για συμμετοχή στην προσφυγή στο ΣτΕ, στείλτε μας email στο prosfigi.se@gmail.com


https://www.youtube.com/watch?v=XxEiDnkXbZQ

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια :