ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ο ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ο ΜΙΣΕΛΛΗΝΑΣ


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ


Τόν Μητσοτάκη πλειστάκις τόν βλέπομεν νά Ἑκκλησιάζεται καί νά ἀνάβει κεριά. Μέ αὐτό ἐπιδιώκει νά δηλώση, ἀλλά καί νά φανῆ πρός τόν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν Λαόν ὅτι εἶναι ἕνας καλός Χριστιανός, Αὐτό ὅμως εἶναι τό ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ, διότι τό ΕΙΝΑΙ του, ὁ πραγματικός κρυφός ἑαυτός του εἶναι ἐντελῶς διαφορετικός καί ἀντίθετος, ἀπό αὐτό πού θέλει νά παρουσιάση. Ὡς πρωθυπουργός ἀποδεικνύει, αὐτό πού πράγματι εἶναι, διότι ψηψίζει: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη...». Ἐπί πλέον καταργεῖ εἰς τά σχολεία μας τήν ἀργίαν τῶν Θεοπνεύστων καί Ἁγίων διδασκάλων μας, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Δίδει ἄδειαν νά ἀνοίξουν τρία τζαμιά, δύο εἰς τήν Κῶ καί ἕνα εἰς τήν Ρόδον. Ἕνας θεομπαίχτης, ὁ Μητσοτάκης ἔχει τήν ἀναίδειαν καί τό θράσος νά ἐμπαίζη καί νά περιπαίζη, τόν ἴδιον τόν Θεόν μας. Καί ὅταν κάποιος ἔχει τήν ἀναίδειαν καί τό θράσος νά ἐμπαίζη καί νά περιπαίζει τόν Θεόν, πολλῷ δή μᾶλλον, εὐκολότερον εἶναι νά ἐμπαίζη καί νά περιπαίζη τούς ἀνθρώπους, καί ἐν προκειμένῳ ἐμᾶς τού Ἕλληνας, πού τον ψηφίσαμεν διά νά ἀπαλλαγῶμεν ἀπό τόν Μισέλληνα καί ἀντίΧριστον Τσίπρα.

Εἶναι 52 ἐτῶν καί διά 51 ἔτη ὡς ἀποδεικνύεται κατοικοεδρεύει εἰς τήν (ψυχήν) του ἕνα καλῶς κρυπτόμενον μῖσος ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἴσως ὁ ἀνθελληνισμός του νά προῆλθεν ἀπό τήν περίοδον τῆς χούντας, διότι ὡς ὀμολόγησεν εἰς τήν βουλήν, «ἤταν πολιτικός κρατούμενος τῆς χούντας ἀπό ἕξι μηνῶν καί μέχρις ἕξι ἐτῶν ἔζησεν ἐξόριστος» εἰς τό (καταραμένον) Παρίσι. Τό νά εἰπωθῆ εἰς τήν βουλήν ὅτι ἦτο: «πολιτικός κρατούμενος τῆς χούντας ἀπό ἕξι μηνῶν», δέν λέγεται τυχαίως, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι φαιδρόν, σημαίνει ὅμως ὅτι τόν βασανίζει ψυχικά, διότι εἰς ἕναν φυσιολογικόν ἄνθρωπον, οὔτε κάν περνᾶ ἀπό τό μυαλό του νά ξεστομήση μιά τέτοια ἀρλούμπα. Βεβαίως ἐκ τοῦ μακρόθεν ψυχανάλυσις δέν γίνεται. Προεκλογικῶς παρουσίαζεν τόν ἑαυτόν του ὡς σπουδαῖον Ἕλληνα καί καλόν Χριστιανόν. Περιτυλιγμένος μέ τήν Ἑλληνικήν σημαίαν διαλαλοῦσεν: «Ενωμένοι για την Ελλάδα μας», «Συμφωνία Αλήθειας», κ.λ.π, ἔγραφαν αἱ προεκλογικές του ἀφίσες. Διά νά μᾶς πείση δέ ὅτι πιστεύει εἰς τό τρίπτυχον, Πατρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια, μέχρις τήν Μαρέβα, ξαναμάζεψε πού τοῦ εἶχεν φύγει, καί ἔκανεν τήν ζωήν της.

Ἐπί πλέον ἀπό τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων καί ὄχι ἀπό κάποιο κωλοχανίον λέγει: «Καί ἀν λοιπόν εἶναι ἄριστοι μαθητές νά σηκώνουν καί τήν Ἑλληνικήν σημαία. Μακριά ἀπό ἐμᾶς ἡ ξενοφοβία καί ὁ ρατσισμός. Εἶμαι περήφανος ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω τήν κοινωνία μας νά μετατρέπεται σιγά σιγά σέ πολυπολιτισμική». Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικῶς, εἰς τόν τηλεοπτικόν σταθμόν KRHTHTV καί τήν ἐκπομπήν ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ, ἐδήλωνεν δημοσίως: «ἡ ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν δέν μπορεῖ νά γίνεται μέ ροές ἀπό τά νησιά πρός τήν ἐνδοχώρα, πρός τήν Ἡπειρωτική Ἑλλάδα, ὄπως γίνεται σήμερα, πρέπει νά γίνεται μέ ἐπιστροφές ἀπό τά νησιά στήν Τουρκία». Τότε ὁ Μητσοτάκης προεκλογικῶς, δήλωνεν τό αὐτονόητον. Ἀλλά φεῦ; ἀλλά ἀλοίμονον; τί πράττει ὡς πρωθυπουργός; ἐμπαίζοντας καί περιπαίζοντας τόν Ἑλληνικόν λαόν δηλώνει ἀνερυθρίαστα ψευδόμενος, ὅτι τά σύνορα φυλάσσονται. Καί τά σύνορα ὄχι μόνον δέ φυλάσσονται, ἀλλά ἔχουν γίνει σουρωτήρι καί κάθε μέρα εἰσεέρχονται κατά ἑκατοντάδες. Ὄχι μόνον δέν ἀποκρούει τήν εἴσοδον τῶν λαθροεισβολέων εἰς τήν Πατρίδα μας, ὄχι μόνον τούς καλοδέχεται, ἀλλά κάμει αὐτό πού οὐδείς θά ἡδύνατο νά νά διανοηθῆ, μέ πράξιν νομοθετικοῦ περιεχομένου κάμει «ἐπίταξιν τῶν ἀκινήτων» τῶν Ἑλλήνων. Ἀρπάζει μέ βίαιον τρόπον τάς περιουσίας τῶν Ἑλλήνων διά νά ἐγκαταστήση τούς λαθροεισβολεῖς. Μά καί ἡ δημόσια περιουσία τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι ἰδιοκτησία του, ἡ δημόσια περιουσία ἀνήκει εἰς τούς Ἕλληνας καί δέ ἔχει κανένα δικαίωμα νά ἐγκαθιστᾶ ἐκεί τούς ἰμπεριαλιστές λαθροεισβολεῖς. Διακατεχόμενος ἀπό μῖσος ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, κάμει βίαιον ἐπικοισμόν τῆς Ἑλλάδος μέ λαθροεισβολεῖς μουσουλμάνους. Τούς νοικιάζει σπίτια καί ξενοδοχεία διά τήν παραμονήν τους καί τούς δίδει καί 500 ΕΥΡΩ τόν Μῆνα, μέ τσάμπα, φῶς, νερό, τηλέφωνο.

Εἰς τάς 01/02/2020 εἰς ἐκδήλωσιν τῆς «πρωτοβουλίας 1821-2021» κτυπᾶ καί πάλιν μέ πάθος καί μέ μῖσος εἰς βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, καί ἀνερυθριάστως δηλώνει: «Με οδηγό τη φιλοπατρία των αγωνιστών, με αγώνα σκληρό, μετατρέψαμε μια μικρή οθωμανική επαρχία σε ένα κράτος πρότυπο της Βαλκανικής. Και οργανώσαμε μία κοινωνία δεκτική σε κάθε καινοτομία και έτοιμη για κάθε νέα στοίχημα». Τί λές ρέ Μητσοτάκη, πόσον μῖσος ἔχεις ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ὥστε μέ μισελληνικόν πάθος νά δηλώνης ὅτι ἡ Ἑλλάς ἦτο «μια μικρή οθωμανική επαρχία», μόνον ἕνας Τουρκομπἀσταρδος θά ἡδύνατο νά πῆ τέτοια τερατουργήματα.

Φυσιολογικῶς καί συμφώνως μέ τήν Ἑλληνικήν νομοθεσίαν ὁ Μητσοτάκης ἔπρεπε νά ἔχη φυκακισθῆ διά ἐξαπάτησιν ἐκλογικοῦ σώματος, διότι ὁ Μητσοτάκης ἄλλα ὑπέσχετο προεκλογικῶς καί ἄλλα πράττει μετεκλογικῶς, καί μάλιστα σέ μείζωνα θέματα.

Άρθρο 162 TOY ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Εξαπάτηση εκλογέων
«Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή». Δηλ. ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑποσχόμενος αὐτονόητα πράγματα μετέβαλλεν τό ἐκλογικόν φρόνημα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ὑπέρ αὐτοῦ. Ἐξαπατάω-ῶ=ἐξ+ἀπατάω-ῶ. Λέξις σύνθετος. Κατά τόν ὁρισμόν τῆς λέξεως, ὅποιος διαπράττει ἀπάτην λέγεται ἀπατεών. Καί ἐν προκειμένῳ τιμωρεῖται μέ φυλάκισιν μέχρις δύο ἐτῶν.

Συνολικῶς αὐτά τά ἀνθελληνικά πού πράττει, εἶναι πράξεις πού πρέπει νά δικασθοῦν διά ἐσχάτην προδοσίαν.


Δεν υπάρχουν σχόλια :