Translate the article and read it to your Language

Βασίλης Νουλέζας: Ανεξέλεγκτη και χρυσοφόρα η διεθνής διακίνηση Ναρκωτικών ουσιών
Ακολουθεί άρθρο από τον Ποινικολόγο κ.ΒΑΣΙΛΗ ΝΟΥΛΕΖΑ:

Ανεξέλεγκτη και χρυσοφόρα η διεθνής διακίνηση Ναρκωτικών ουσιών.

Σκοτώνουν την νεολαία.
Της μόδας η κοκαίνη στα πλούσια προάστια.

Τι σημαίνει με βάση τον Νόμο η έννοια Ναρκωτικά?
Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια του νόμου αυτού, νοούνται ουσίες με διαφορετική χημική δομή και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τη μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση εξάρτησης διαφορετικής φύσης, ψυχικής ή και σωματικής και ποικίλου βαθμού, καθώς και την ανακούφιση των χρονίως πασχόντων από τα συμπτώματα συγκεκριμένης νόσου, για την οποία αυτές κρίνονται ιατρικά επιβεβλημένες.
Αυτά αναφέρονται στον Ν.4139/2016 που αποτελεί την τελευταία Κωδικοποίηση της κείμενης Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών.
Παρά την αυστηρή Νομοθεσία το εμπόριο Ναρκωτικών ανθίζει φέροντας εκ.€ κέρδη στους μεγαλεμπόρους ενίοτε ευηπόληπτους επενδυτές και επιχειρηματίες υπεράνω κάθε υποψίας που δυστυχώς ασχολούνται και με τον Αθλητισμό.
Η δύναμη του χρήματος ανοίγει τις πόρτες.
Χρήζονται ευεργέτες ή δωρητές από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Όμως πέραν της ινδικής κάναβης που έχει αποδεδειγμένα με επιστημονικές έρευνες θεραπευτικές ευεργετικές ιδιότητες η κοκαΐνη που εισάγεται στην χώρα μας είτε από την Λατινική Αμερική ή βαλκανικές χώρες όπου υπάρχουν πύλες εισόδου είναι διαδεδομένη ευρύτερα σε μικρές νεαρές ηλικίες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και του θεάματος.
Παρά τις συνεχείς μεγάλες επιτυχίες της Δίωξης Ναρκωτικών και της DIAS που κατάσχουν ποσότητες αξίας εκ.€.
Τις βαριές ποινές το εμπόριο λευκού θανάτου συνεχίζεται. Χρειάζεται περαιτέρω αυστηροποίηση ποινών και δήμευση περιουσιών αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων με βρώμικο χρήμα. Μεγαλέμποροι Ναρκωτικών από τα Βαλκάνια επενδύουν στην Αθήνα και πλούσια προάστια και ευπρόσδεκτοι λαμβάνουν χρυσές βίζες διαμονής στην Ελλάδα. Δεν ελέγχεται επισταμένως η προέλευση των χρημάτων τους. Αδιανόητο να αναγνωρίζονται ελαφρυντικά Άρθρ 84ΠΚ σε αδίστακτους εμπόρους Ναρκωτικών που σκορπούν τον λευκό θάνατο. Τι ποινές προβλέπει ο Νόμος.Άρθρο 20
Διακίνηση ναρκωτικών
1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθρόξυλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος στο οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για τη χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές.
3. Αν οι περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.Άρθρο 22
Διακεκριμένες περιπτώσεις
1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ τιμωρείται όποιος τελεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21 παράγραφος 1α:
α) αν είναι υπάλληλος [άρθρο 13 στοιχείο α’ του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.)], ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου αυτού ή ανήκει στο προσωπικό των καταστημάτων ή ιδρυμάτων της παραγράφου 2 εδάφιο α’,
β) για να διευκολύνει ή αποκρύψει τη διάπραξη άλλων κακουργημάτων.
2. Με την ποινή της παραγράφου 1 τιμωρείται όποιος παράνομα:
α) διακινεί ναρκωτικά σε στρατόπεδα ή άλλους χώρους των ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς,
β) ενεργεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21 παράγραφος 1α στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα,
γ) είναι υπότροπος: υπότροπος θεωρείται όποιος, χωρίς να έχει κριθεί ως εξαρτημένος, έχει ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα διακίνησης ναρκωτικών μέσα στην προηγούμενη δεκαετία,
δ) αναμειγνύει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα να εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους,
ε) εκδίδει ως ιατρός συνταγή για τη χορήγηση ναρκωτικών εν γνώσει του ότι δεν υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη ή χορηγεί φάρμακα, τα οποία περιέχουν με οποιαδήποτε μορφή ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για παρασκευή ή διακίνηση ναρκωτικών,
στ) χορηγεί ως φαρμακοποιός ή έμπορος φαρμάκων γενικά, ως διευθυντής, υπάλληλος ή άλλος εργαζόμενος σε φαρμακείο ναρκωτικά, γνωρίζοντας είτε ότι δεν υπάρχει η κατά τους όρους του νόμου ιατρική συνταγή είτε ότι η συνταγή δεν είναι προσήκουσα.Άρθρο 23
Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις
1. Με ισόβια κάθειρξη ή με πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, καθώς και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ τιμωρείται ο δράστης των πράξεων των άρθρων 20 και 22:
α) όταν η πράξη του αφορά ναρκωτικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 310 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα) και είτε προκάλεσαν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο σε τρίτον είτε προκάλεσαν επικίνδυνη σωματική βλάβη στην υγεία πολλών ατόμων,
β) όταν είναι ενήλικος και τελεί τις άνω πράξεις κατ’ επάγγελμα με σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανήλικο ή μεταχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικο πρόσωπο κατά την τέλεση των πράξεων αυτών.
2. Με ισόβια κάθειρξη, καθώς και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται ο δράστης των πράξεων των άρθρων 20 και 22:
α) όταν κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ’ επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώμενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ,
β) όταν μετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2168/ 1993.

Εκείνο που με στεναχωρεί και ανησυχεί ως Δικηγόρο είναι ότι οι κκ Ανακριτές είναι ενίοτε υπέρμετρα αυστηροί και αμείλικτοι με διακινητές χρήστες που προφυλακίζονται και που εξαναγκάζονται στην τέλεση των πράξεων τους. Όπως και Εφέτες που δεν διακρίνουν τους εξαρτημένους που έχουν μπλεχτεί στα δίκτυα των Ναρκωτικών και έχουν ανάγκη θεραπείας. Για αυτό ο Νομοθέτης έχει προβλέψει ειδική ποινική μεταχείριση. Νομίζω η λελογισμένη προσωπική χρήση μικροποσότητας όπως ισχύει για την περιστασιακή χρήση πρέπει να παραμένει ατιμώρητη.
Διότι είναι πράξη αυτοπροσβολής.

Στοιχεία Επικοινωνίας κ.ΒΑΣΙΛΗ ΝΟΥΛΕΖΑ:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΥΛΕΖΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΤΗΛ: 6944587495

EMAIL: lawofficenoylezas@gmail.comΔεν υπάρχουν σχόλια :