Ἐξυμνεῖται ὁ Ἑωσφόρος ὡς Θεός σέ Ρωμαιοκαθολική «Λειτουργία» προεξάρχοντος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου! (βίντεο)


Ἐξυμνεῖται ὁ Ἑωσφόρος ὡς Θεός σέ Ρωμαιοκαθολική «Λειτουργία»  προεξάρχοντος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Στό παρακάτω βίντεο, θά παρακολουθήσετε ἀπόσπασμα Ρωμαιοκαθολικῆς «Λειτουργίας» προεξέρχοντος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ρώμης, ὅπου δοξολογεῖται ὁ Ἑωσφόρος (Διάβολος) καί πατέρας τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου, καί πατήρ τοῦ ψεύδους καί τοῦ ἀντιχρίστου πνεύματος ἀπό πτώσεως Πρωτοπλάστων ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων!
Ἡ Ἀκολουθία αὐτή πού κάλυπταν ἰταλικά καί ξένα Μ.Μ.Ε., ἀναμεταδόθηκε σέ πολλές χῶρες, μέ ἀποδέκτες ἑκατομμύρια τηλεθεατές ἀνά τόν κόσμο! Ὄχι τυχαῖα, μιά πού τό Βατικανό καί ὁ Πάπας Ρώμης μέ τό «πρωτεῖο» καί τό «ἀλάθητό» του θά διαδραματίσουν ἐξέχοντα ρόλο στήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου στήν ἀνθρωπότητα, ὁπότε, συντεταγμένα καί μέ ἄλλες σκοτεινές ὁρατές καί ἀόρατες δυνάμεις ἐπινοοῦν κάθε λίγο, τρόπους προετοιμασίας τῶν μαζῶν γιά τήν ἐπίσημη ἐμφάνιση καί ἀποδοχή του!
Μεταφράζω μία μικρή εἰσαγωγή τῆς δημιουργοῦ τοῦ βίντεο στήν ἀρχή του καί ἀμέσως μετά τό βίντεο μεταφράζω τά ἐπίμαχα σημεῖα τῆς «δοξολογίας»!
«Θεία Λειτουργία καί Ἀκολουθία τοῦ Πάπα. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί Κεφαλή τοῦ Τάγματος τῶν Ἰησουϊτῶν, ἀνακοίνωσε μέσῳ τοῦ ψάλτη του, τήν ἐξέχουσα ἐμφάνιση, τήν κοντινή ἔλευση ‘στό φῶς’ τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου»!
Φρῖξον ἥλιε καί στέναξον καί σύ γῆ! Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί ἀπευθύνονται στόν Ἑωσφόρο ὡς «Θεό» καί στόν Χριστό ὡς «ἄνθρωπο» (οὐσιαστικά στόν ἀντίχριστο πού ὄντως θά εἶναι ἄνθρωπος καί ὄχι Θεός ἤ Θεάνθρωπος!…):
«Ἡ φλόγα του, Ἑωσφόρε, ἀπαγαύζει τήν δημιουργία του. Ὁ ἄνθρωπος, λέω, ὦ Ἑωσφόρε, πού δέν γνωρίζει καμμία (γήινη) ρύθμιση, ὁ Χριστός ὁ Υἱός σου, πού ἠγέρθη ἐκ τῶν νεκρῶν, καί ἔριξε τό εἰρηνικό του φῶς στό ἀνθρώπινο γένος, καί εἶναι ζῶν καί βασιλεύει εἰς τόν αἰῶνα τῶν αἰώνων. Ἀμήν. (Ἀπαντᾶ σύσσωμο καί σύμφωνο ὅλο τό ἐκκλησίασμα…)»!
Κλείνοντας, ἐπαναλαμβάνω αὐτό πού ἀνέφερε στό κήρυγμά του ὁ σεβαστός Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στή σύγχρονη ἐκκλησιαστική κατάσταση, μεταξύ ἄλλων εἶπε:
«Ἕνας ἔκανε τό σχίσμα στόν οὐρανό καί αὐτός εἶναι ὁ Ἑωσφόρος. Ἕνας ἔκανε τό σχίσμα στή γῆ καί αὐτός εἶναι ὁ Πάπας. Ὅσοι τούς μιμοῦνται καί δέν ἐπανορθώνουν, θά κληρονομήσουν τήν μερίδα τοῦ Ἑωσφόρου».

http://aktines.blogspot.com/2020/01/blog-post_59.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :