Translate the article and read it to your Language

Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη


Τι την διαμορφώνει; Ποσό απαραίτητη είναι;

Στην εποχή μας, συγκεκριμένα πρόσωπα, όχι κατ ανάγκη ειδικά ή ηθικά, έχουν αναλάβει την διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Πολιτικοί, συνδικαλιστές και δημοσιογράφοι έχουν στήσει έναν τρελό χορό σε βάρος της ελληνικής συνείδησης. Διαμορφώνουν την ελληνική εθνική συλλογική σκέψη μέσα από ένα άτυπο συντονισμό και έναν όχι απαραίτητα καθορισμένο στόχο.

Ο στόχος δεν είναι καθορισμένος, δεν έχει συγκεκριμένα πλαίσια, είναι άτυπος αλλά περιέργως εξαιρετικά σαφής. Δεν υπάρχει από πριν συνεννόηση μέσα σε ένα πολιτικό κόμμα ούτε καν μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Είναι ακριβώς όπως στις ύαινες και τα λιοντάρια. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση, επισήμανση ή γνωστοποίηση. Τα αρπακτικά ξέρουν επ ακριβώς ποιος είναι ο στόχος. Δεν χρειάζονται φροντιστήρια.

Δρ Θεοφάνης Α. Τσαπικούνης

Το διαπαιδαγωγεί το πολιτικό σύστημα στην ολότητα του και το μπολιάζει σε οποιονδήποτε ασχοληθεί μαζί του. Ασυναίσθητα (ο ερχόμενος σε επαφή)  υιοθέτει τις αξίες του και τις μεθόδους του και εργάζεται ατομικά και συλλογικά με την ίδια μεθοδολογία με έναν αλάνθαστο και παροιμιώδη τρόπο.  Ο καθένας μόνος ή όλοι μαζί έχουν σαν στόχο την εξουσία και όταν φτάσουν εκεί όλοι (εμείς) μαζί γνωρίζουμε τι λαμβάνει χώρα.

Μεθοδολογίες και συνέπειες είναι κοινές σε όλα τα πολιτικά κόμματα που προφανώς δεν σπούδασαν τα στελέχη τους μαζί ή ταυτόχρονα και αυτό καταδεικνύει ότι αρχές και στόχοι είναι κοινά χωρίς κοινές σπουδές.

Τι σχέση έχει η Κοινή Γνώμη με την Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη;

Θεωρητικά θα έπρεπε να είναι αλληλένδετες έως και να αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Κοινή Γνώμη είναι η παγιωμένη άποψη της κοινωνίας πάνω σ ένα λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό θέμα. Πολιτική Σκέψη είναι η κριτική θεώρηση και αντιμετώπιση όλων εκείνων των πραγμάτων που έχουν να κάνουν με τα κοινά. Η πολιτική σκέψη οδηγεί σε συμπεράσματα μετά από ανάλυση και κατά συνέπεια σε άποψη.

Η Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη έκαστου προσώπου θα έπρεπε να είναι Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη της κοινωνίας στην οποία συμβιεί. Η Κοινή Γνώμη προκύπτει από την γνώμη έκαστου πολίτη μετά από σύνθεση και αναγωγή στο σύνολο. Προϋποθέτει όμως την Πολιτική Σκέψη η οποία θα αναλύσει με πολιτικούς όρους και σε πολιτικά πλαίσια κάθε ένα θέμα που έχει σχέση μα τα κοινά, με την Πολιτεία. Και αυτή με την σειρά της προϋποθέτει την Ικανότητα Αντίληψης.

Αν μειώσεις τα αντανακλαστικά, την αντίληψη των προσώπων, μειώνεις την ικανότητα σκέψης και ανάλυσης και συνεπώς πιο εύκολα περνάς την εικόνα και την άποψη που θέλεις. Μπορείς να κρατήσεις έναν ολόκληρο λαό υπόδουλο χωρίς να ανοίξει ρουθούνι.

Την διαμορφώνει η διεύρυνση του πνεύματος που επιτυγχάνεται από τους γονείς και τους δασκάλους που προσπαθούν με συγκεκριμένες μεθόδους να βγάλουν την νόηση από την νηπιακή κατάσταση και να την οδηγήσουν σε κατάσταση παραγωγής γνώσης και λήψης αποφάσεων. Η διεύρυνση του πνεύματος επιτυγχάνεται μονό από ανθρώπους, από κανέναν άλλον. Ούτε τα λιοντάρια ούτε οι κεραυνοί οδηγούν τον άνθρωπο σε κατάσταση παραγωγής γνώσης. Ούτε η ζάχαρη και τα γλυκίσματα αλλά ούτε τα άγρια πικρά χόρτα. Κανείς. Μόνον οι άλλοι άνθρωποι. Τι θα πεις, πως θα το πεις σε έναν νέο άνθρωπο. Αυτό διαμορφώνει και τον χαρακτήρα του και την αντίληψη του. Φυσικά υπάρχουν και τα γονίδια.

Ο τρόπος που θα το πεις θα κεντρίσει το ενδιαφέρον και αυτό που θα του πεις θα είναι το ‘σπρώξιμο’ για να πάρει ‘εμπρός’ ο εγκέφαλος του. Σύνθετες λέξεις και έννοιες θα λειτουργούν σαν καύσιμο για περαιτέρω λειτουργία. Εισαγωγή υψηλής στάθμης γνώσεων και σφαιρική πληροφόρηση θα οδηγήσουν σε μια πλούσια βάση δεδομένων όπου εκεί θα στηριχτεί η Πολιτική Σκέψη και η Αντίληψη.

Δεν είναι μηχανισμός ενέσιμος ή φυτευσιμος ή αυθύπαρκτος. Είναι μηχανισμός που αναπτύσσεται παράλληλα μαζί με την προσωπικότητα και εφόσον υπάρξουν τα κατάλληλα ερεθίσματα.

Αν αφήσεις έναν νέο άνθρωπο να ασχολείται συνεχώς με το φ/β, να μιλάει ελάχιστα, να διαβάζει ελάχιστα και να παρακολουθεί πολλές ώρες τηλεόραση θα έχεις αναπόφευκτα ένα πρόσωπο χαμηλής νόησης με υψηλό δείκτη εγωισμού και εγωπάθειας και απόλυτα προσανατολισμένο και καθηλωμένο έως αμετακίνητο στην άποψη του όπου η λέξη διάλογος και υιοθέτηση άλλων απόψεων είναι άγνωστη.

Δεν είναι τυχαίο το ότι πλατιές μάζες υιοθετούν την πολική ιδεολογία προσώπων ή ομάδων που συχνά επιφέρουν πολύ πόνο έως και θάνατο. Εδώ τα ένστικτα και η ημιμάθεια καθορίζουν την πολιτική συμπεριφορά των πολλών που αν και έχουν την μέση ευφυΐα εν τούτοις έχουν παραμείνει ‘αγράμματοι’ καθώς δεν έμαθαν ποτέ να σκέφτονται, να αναλύουν και να τεκμηριώνουν. Έτσι εύκολα πιάνονται στην ‘παγίδα’ των δημαγωγών και γίνονται πιόνια θεωρώντας ότι εξυπηρετούν τα δικά τους θέλω άλλα στην πραγματικότητα  εξυπηρετούν ένα ολόκληρο σύστημα που επιδιώκει με κάθε μέσο τρόπο να παραμείνει στην εξουσία. Ένα Φεουδαρχικό Ολιγαρχικό Σύστημα που σήμερα το αποκαλούμε Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Το εγκεφαλικό κέντρο για την Ηθική έχει μείνει ανενεργό και η ηθική ως μέσο για το Κοινό Καλό όπως και η Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη βυθίζονται σκόπιμα σε πνευματική νύχτα.

Ποσό απαραίτητη είναι;

Απεριόριστα απαραίτητη. Η Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη καθορίζει το μέλλον των κοινωνιών. Το αν θα οδηγηθούν σε ευδαιμονία ή μαρασμό.

Μια κοινωνία πολιτών εθισμένη στα σοσιαλ μιντια, τον γρήγορο πλουτισμό, την ευρεία αναγνώριση, την σεξουαλική αφυσικότητα, και προσανατολισμένη μόνο στο σήμερα μέσα από την γνωστή ατάκα άδραξε την μέρα και πέρνα καλά, δεν μπορεί να διαθέτει Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη. Η Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη προϋποθέτει ποιότητα και υψηλής στάθμης γνώσεις και πληροφορίες πράγματα που δεν συναντάμε συνήθως στα σοσιαλ μιντια όπου ο σκοπός και ο στόχος εκεί είναι εντελώς άλλος.

Είναι φυσική συνέχεια και συνέπεια η σημερινή κατάσταση και δυστυχώς στον ορίζοντα έχει αρχίσει να φαίνεται το ιστορικό τέλος μιας φυλής και ενός έθνους που πρώτο ανέβασε ψηλά το ανθρώπινο πνεύμα.  Μια φυλή και ένα έθνος που πρώτο ανέπτυξε Πολιτική Σκέψη και Αντίληψη.

https://epanastasiskepsis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :