Νέα μηχανήματα και εξοπλισμός για τα νοσοκομεία της Κρήτης


Λίγες ημέρες πριν την έλευση του νέου έτους, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η προμήθεια δύο πολύ σημαντικών μηχανημάτων για τα νοσοκομεία της Κρήτης.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η προμήθεια ενός (1) Συστήματος Ψηφιακού Αγγειογράφου – Στεφανιογράφου ενός επιπέδου, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 680.000,00€ και η προμήθεια ενός Συγκροτήματος Μαγνητικού Συντονισμού (MRI)-3Tesla για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης από το Υπουργείο Υγείας αποφασίστηκε η έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια 83 ολοκληρωμένων Σετ Ηλεκτρικών Κλινών Νοσηλείας, για την κάλυψη των αναγκών Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 365.200,00 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια :