Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ξανασταυρώνει τόν Χριστόν μας.


Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Παρά τό ὅτι ἡ Χριστιανοσύνη ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν ὁδεύει πρός τήν Γέννησιν τοῦ Θεανθρώπου, παρά ταύτα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ξανασταυρώνει τόν Χριστόν μας. Δίδει ἄδειαν νά ἀνοίξουν τρία τζαμιά, δύο εἰς τήν Κῶ καί ἕνα εἰς τήν Ρόδον. Ἀλλά προκειμένου νά μᾶς ἐξαπατᾶ, τόν βλέπομεν πλειστάκις νά Ἑκκλησιάζεται, ἕνας πραγματικός Θεομπαίχτης. Νά προσθέσωμεν καί τήν δράσιν τοῦ ἐταίρου τέκνου τῆς οἰκογενείας, τοῦ Δημάρχου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἀντί νά στολίση τήν ἄλλωτε πόλιν τοῦ φωτός μέ τόν πατροπαράδοτον Χριστουγεννιάτικον στολισμόν, πού ἀρμόζει τίς Χριστουγεννιάτικες ἡμέρες, ἐπέλεξεν κάτι τό ἀποκρουστικόν, κάτι τό ἀηδιαστικόν, κάτι τό ἄθλιον, ἕναν στολισμον πού εἶναι ἐκτός τόπου καί χρόνου.

Κυριάκος Μητσοτάκης, ἕνας κρυψίνους ἀνθέλληνας, ὁ ὁποῖος μέ ἐπιτυχίαν καί γιά πολλά χρόνια ἔκρυπτεν τόν ἀνθελληνισμόν του. Ἴσως ὁ ἀνθελληνισμός του νά προῆλθεν ἀπό τήν περίοδον τῆς χούντας, διότι ὡς ὀμολόγησεν εἰς τήν βουλήν «ἤταν πολιτικός κρατούμενος τῆς χούντας ἀπό ἕξι μηνῶν καί μέχρις ἕξι ἐτῶν ἔζησεν ἐξόριστος» εἰς τό καταραμένον Παρίσι. Παρά ταῦτα καί ἰδίως προεκλογικῶς παρουσίαζεν τόν ἑαυτόν του ὡς σπουδαῖον Ἕλληνα. «Ενωμένοι για την Ελλάδα μας» «Συμφωνία Αλήθειας» ἔγραφαν αἱ προεκλογικές του ἀφίσες.

Ὅταν ἔγινεν πρωθυπουργός ὁ καλῶς κρυπτόμενος ἐπί πολλά χρόνια ἀνθελληνισμός του, βγῆκεν εἰς τήν ἐπιφάνιαν καί ἐφαρμόζει τά πιστεύω του, ψηφίζοντας νόμους ὡς ὁ κατωτέρῳ: «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη...». Καί λέγοντας ἀπό τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων καί ὄχι ἀπό κάποιο κωλοχανίον: «Καί ἀν λοιπόν εἶναι ἄριστοι μαθητές νά σηκώνουν καί τήν Ἑλληνικήν σημαία. Μακριά ἀπό ἐμᾶς ἡ ξενοφοβία καί ὁ ρατσισμός. Εἶμαι περήφανος ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω τήν κοινωνία μας νά μετατρέπεται σιγά σιγά σέ πολυπολιτισμική». Κάμει μέ πάθος τόν ἀνθελληνισμόν του, πράξιν. Ἀνερυθρίαστα σοῦ λέγει ὅτι φυλάσσει τά σύνορα ἐνῶ κάθε μέρα εἰσέρχονται κατά ἑκατοντάδες. Σοῦ λέγει ὅτι θά τούς ἀπομακρύνει ἐνῶ τούς φιλοξενεῖ σέ πεντάστερα ξενοδοχεία, μέ 500 ΕΥΡΩ τό μῆνα καί τσάμπα, φῶς, νερό, τηλέφωνο. Οἱ δέ Ἕλληνες σερβίροντας τους γίνονται δούλοι στούς λαθροεισβολεῖς Μουσουλμάνους. Κάμει βίαιον ἐπικοισμόν τῆς Ἑλλάδος μέ λαθροεισβολεῖς μουσουλμάνους. Ἀνοίγει τζαμιά καί κλείνει Ἑκκλησιες ὡς ἔγινεν εἰς τόν Βοτανικόν. Μέσα εἰς τά πλαίσια τοῦ ἀνθελληνισμοῦ του καί τοῦ πολιπολιτισμοῦ πού πιστεύει, ἴσως μᾶς ἀπαγορεύσει νά λέγωμεν, Καλά Χριστούγεννα. Ἡ δέ καλή του ἀδελφή ἡ Ντόρα προτείνει χαμογελαστή νά μοιράσωμεν τήν αἱματοβαμένην Ἑλληνικήν Γῆν ἀπό τούς Τούρκους Μουσουλμάνους, σέ λαθροεισβολεῖς Μουσουλμάνους.

Ὁ Μητσοτάκης ἄλλα ὑπέσχετο προεκλογικῶς καί ἄλλα πράττει μετεκλογικῶς.

Άρθρο 162 TOY ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Εξαπάτηση εκλογέων
«Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή». Δηλ. ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑποσχόμενος αὐτονόητα πράγματα μετέβαλλεν τό ἐκλογικόν φρόνημα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ὑπέρ αὐτοῦ. Ἐξαπατάω-ῶ=ἐξ+ἀπατάω-ῶ. Λέξις σύνθετος. Κατά τόν ὁρισμόν τῆς λέξεως, ὅποιος διαπράττει ἀπάτην λέγεται ἀπατεών. Καί ἐν προκειμένῳ τιμωρεῖται μέ φυλάκισιν μέχρις δύο ἐτῶν.

Βεβαίως μέ αὐτά πού γράφομεν δέ λέγομεν νά ὁδεύσετε πρός τόν Μισέλληνα Τσίπρα. Πρέπει νά ἐπανακτήσετε τό ἀρχέγονον ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως καί ψηφίζεται κόμματα πού μιλοῦν γιά τήν Ἑλλάδα μας, τήν ἔνδοξον Ἱστορίαν της, τόν ἕνα καί μοναδικόν πολιτισμόν της, πού μιλοῦν γιά τόν Χριστόν μας.

Καλήν καί ταχείαν ἀπαλλαγήν ἀπό τό ἀνθελληνικόν Μητσοτακέϊκο.

ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :