Translate the article and read it to your Language

Βόμβες Μάζη: Σε λίγο δεν θα υπάρχουμε ως χώρα! – Βίντεο


Δημιουργούμε πόλεις-γκέτο για ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, αλλα μιας θρησκείας.
Αν το συνεχίσουμε σε λίγο δεν θα υπάρχουμε.Δεν υπάρχουν σχόλια :