ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΟΔΥΝΗΡΟΣ...


ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΥΝΗΡΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ...

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

+++

Ἔρχεται ὁ στεναγμός,
ἔρχεται ὁ στεναγμὸς πολὺ δυνατὸς
 ἀλλὰ καὶ πολὺ ὀδυνηρός.


 Παιδιά Μου καλὰ βάλτε το καλὰ
 μέσα εἰς τὴν ψυχή σας,
ἂν Ἐμένα ἔχετε τὸν Λυτρωτή σας
μὴ φοβόσαστε τίποτα, τίποτα,
ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖτε
ἐσεῖς θὰ ἀπολυτρωθεῖτε,
ἐσεῖς θὰ προστατευθεῖτε.

Ἐγὼ τὸ ὑπογράφω αὐτὸ
καὶ τὸ σφραγίζω ἐτοῦτο τὸ λεπτό,
μὴν ἔχετε ἀμφιβολία καμία
γιὰ αὐτὴ τὴν ὁμιλία,
εἶναι τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς,
 ἔρχεται κατευθείαν ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ
ἐδῶ μέσα στὸ ψυχικὸ αὐτοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ
 καὶ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα αὐτοῦ.

Ἔχετε μεγάλη πίστη εἰς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία,
πίστη παιδιά Μου πίστη,
τὸ ἔχουμε πεῖ τόσες φορές,
πίστη, ξέρετε τί σημαίνει πίστη;

Ἡ Πίστη εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει οὔτε ἀντίλογο
οὔτε καὶ ὑπάρχει ἀντίθεση πρὸς αὐτὸ
– ἀντίπερα ὄχθη γι’ αὐτό.
 Εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο δὲν ἀλλάζει ποτέ.

Ἐὰν ἔχετε αὐτὴ τὴν πίστη μέσα εἰς τὴν καρδία,
 ποὺ δὲν ἀλλάζει μὲ τίποτα καὶ ποτέ,
 τότε νὰ εἴσαστε σίγουροι
ὅτι ἔχετε δίπλα σας τὸν Μεσσία,
 καὶ ποιὸς εἶναι ὁ Μεσσίας;

 Εἶναι μόνον ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός,
εἶναι ὁ Μέγας Θεάνθρωπος,
Αὐτὸς ποὺ κατέβηκε εἰς τὴν γῆ
καὶ ἔκανε τόσα καλά, ἔδωσε τόσα ἀγαθά!

Στὴν ἀρχὴ πίστεψαν ἀρκετοὶ
ἀλλὰ μετὰ σιγὰ-σιγά, σιγὰ-σιγά,
 σιγὰ-σιγὰ λιγόστεψαν αὐτοὶ
καὶ τὸ χειρότερο μετριάστηκε ἡ πίστη
πρὸς τὸν Ποιητὴ καὶ τὸν Λυτρωτή.

Αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο παιδιά Μου καλά.
 Ὑπήρξανε τὰ χρόνια τὰ παλιὰ
ποὺ ἔφυγαν ἀναχωρητές, ἔγιναν μοναχοί,
 ἔγιναν τόσα μοναστήρια
τὰ πρῶτα χρόνια ἐκεῖνα
 καὶ μετέπειτα ἀκολούθησαν αὐτὰ
ἀλλὰ τώρα ᾖρθε ἡ ἐποχὴ
ποὺ ὅλα σχεδὸν ἐρημοποιοῦνται,
ἄλλα ἄλλαξαν πορεία, ποῦ πῆγε ἡ παρρησία;!.

Δὲν ἐρημοποιοῦνται ἁπλῶς τὰ κτίρια,
ἐρημοποιοῦνται ἀπὸ τὶς ψυχὲς
ποὺ εἶναι λιγοστὲς πλέον αὐτὲς οἱ καθαρές,
εἶναι λιγοστὲς οἱ καθαρές,
καὶ αὐτὲς ποὺ πραγματικὰ
ἔχουνε Ἐμένα μέσα εἰς τὴν καρδιά
καὶ δὲν ἀμφιταλαντεύονται
ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν μεριά.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :