Θρησκευτικοί ηγέτες για τους εξωγήινους


Toυ Θωμά Ακρωτηριανάκη ...

Θρησκευτικοί ηγέτες είπαν για τους εξωγήινους :
1) Στη  μπροσούρα « Υπάρχουν εξωγήινοι ; » έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
αναφέρεται ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξωγήινοι και αν υπάρχουν,και είναι προπτωτικοί,έχουν ήδη

τη σωτηρία,αν είναι μεταπτωτικοί,ο Θεός θα έχει φροντίσει για τη σωτηρία τους.
2) Ο Πάπας έχει πει ότι αν μας ζητήσουν οι εξωγήινοι να βαφτιστούν,θα τους βαφτίσουμε.
3) Ο Επικεφαλής Ραββίνος του Ντόνμπας της Ουκρανίας Pinkhas Vishetsky περίπου το 2004 είπε  :
«Αν ρωτάς για τα ΑΤΙΑ ως διαστημόπλοια των εξωγήινων ή ως τους ίδιους τους εξωγήινους, είναι πιθανό,
διότι ο Ιουδαϊσμός δεν αποκλείει τη δυνατότητα ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει ζωή σε άλλους πλανήτες 
(αναφέρεται στο Ταλμούδ).Εμμένοντας στο αντίθετο θα περιορίζαμε την παντοδυναμία του Θεού.
Οι εξωγήινοι θα  μπορεί να είναι τόσο τέλειοι από τεχνολογικής ή βιολογικής άποψης,ώστε είναι ικανοί
να μετακινούνται ανάμεσα στα άστρα,να παρακολουθούν τους ανθρώπους να παρεμβαίνουν στη ζωή
στη Γη-όπως τα είδη των ζώων στον πλανήτη μας.Σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό δεν μπορούν να οριστούν
ως πολιτισμοί.Ο Ιουδαϊσμός θεωρεί το να είσαι πολιτισμένος ως την ικανότητα της διάνοιας να ξεχωρίζει
το καλό από το κακό.Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του Τοράχ,αφού ο συγγραφέας του είναι ο ίδιος
ο Παντοδύναμος,που είναι ο μόνος που γνωρίζει την αλήθεια.Μόνο γήινοι άνθρωποι έχουν το Τοράχ.
Δόθηκε στους Εβραίους στο Όρος Σινά με εντολή από τον Θεόν να το αποκαλύψουν σε όλους τους λαούς
στη Γη.Ποτέ δεν μπορεί να είναι δύο Τοράχ,διότι το Τοράχ είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι πάντα μοναδική.
Καθώς οι εξωγήινοι δεν έχουν το Τοράχ δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε πολιτισμένους παρά τα όποια
τεχνολογικά επιτεύγματα,την πολυπλοκότητα του οργανισμού ή της συμπεριφοράς.Μπορούν μόνο να
θεωρηθούν ως ζώα,όχι ως άνθρωποι.Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι τα δελφίνια (κατά τη νοημοσύνη),
οι κάστορες και οι τερμίτες (κατά την κατασκευαστικότητα) και τα πουλιά (εξ αιτίας της ικανότητας τους να
καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις γρήγορά)».

6 σχόλια :