Η πιο επαναστατική μέθοδος κατεδάφισης (video)


Μια κατασκευαστική εταιρεία στην Ιαπωνία έχει αναπτύξει μια μέθοδο κατεδάφισης χωρίς θόρυβο, σκόνη ή κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από μια συμβατική κατεδάφιση.

Μια πολύ αποτελεσματική τεχνική για την αποδόμηση κτηρίων σε πυκνοδομημένες πόλεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :