ΟΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΚΡΕΑΣ ΑΠΟ ΜΑΜΜΟΥΘ και ΛΑΧΑΝΙΚΑ/φυτά και ΛΙΓΑ ΨΑΡΙΑ


Γράφει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Οι Νεάντερταλ έτρωγαν, επίσης, κυρίως κρέας από μαμούθ. Ο εκτοπισμός των Νεάντερταλ ήταν αποτέλεσμα άμεσου ανταγωνισμού για
τις διαθέσιμες διατροφικές πηγές.
Οι πρώτοι εκπρόσωποι του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου αποίκισαν την ΝΑ Ευρώπη 53.000 χρόνια πριν, αντικαθιστώντας τους Νεάντερταλ πλήρως 15.000 χρόνια αργότερα. Πολλές μελέτες εξέτασαν το ερώτημα του τι οδήγησε σε αυτή την εξαφάνιση. Μια από τις υποθέσεις που διατυπώθηκε ήταν η ακόλουθη: η διατροφή των
ανατομικά σύγχρονων ανθρώπων ήταν πιο ποικιλόμορφη και ευέλικτη και συχνά περιλαμβάνονταν στη δίαιτα του και ψάρια σε σχέση με τη διατροφή των Νεάντερταλ.
Διεθνής ερευνητική ομάδα, μελέτησε (Dorothée G. Drucker, et al, Isotopic analyses suggest mammoth and plant in the diet of the oldest anatomically modern humans from far southeast Europe. Scientific Reports, 2017) τις διατροφικές συνήθειες του πρώιμων ανατομικά σύγχρονων ανθρώπων από απολιθώματα από τις σπηλιές Buran Kaya στη χερσόνησο της Κριμαίας στην Ουκρανία. Προς τούτο μετρήθηκε το ποσοστό των ισοτόπων άνθρακα και αζώτου στα οστά των πρώιμων ανθρώπων και τοπικών θηραμάτων, π.χ. μαμούθ, αλόγων, ελαφιών, κλπ. Επιπλέον, αναλύθηκε η περιεκτικότητα αζώτου-15 σε μεμονωμένα αμινοξέα, καθιστώντας δυνατό τον προσδιορισμό της προέλευσης του αζώτου. Το υψηλό ποσοστό 15Ν ισοτόπων αζώτου που διαπιστώθηκε στους πρώιμους ανθρώπους και τους Νεάντερταλ προερχόταν από κατανάλωση κρέατος μαμούθ και όχι ψαριών. Τα μαμούθ αποτελούσαν πρωταρχική πηγή κρέατος και για τα δύο είδη, δηλ. άνθρωπο και Νεάντερταλ, αν και κατανάλωναν επίσης κρέας από άλογα και ελάφια. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματά της μελέτης, οι Νεάντερταλ και οι πρόωροι σύγχρονοι άνθρωποι βρίσκονταν σε άμεσο ανταγωνισμό και σε σχέση με τη διατροφή τους - και φαίνεται ότι οι Νεάντερταλ βγήκαν ζημιωμένοι σε αυτόν τον ανταγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια :