Ένα πραγματικά περίεργο έγγραφο πήγε στα περισσότερα σχολεία της χώρα μας


Ένα πραγματικά περίεργο έγγραφο πήγε στα περισσότερα σχολεία της χώρα μας.Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Myschool διαβιβάσθηκε ένα έγγραφο το οποίο ζητά από τους Διευθυντές των σχολείων να
αναφέρουν μέχρι 21/3 πόσοι άνδρες εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε ηλικία επιστράτευσης και σε την παρούσα οικογενειακή τους κατάσταση.Τέτοιου είδους έγγραφα δεν συνηθίζονται.Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα στοιχεία που ζητούνται είναι εύκολα προσβάσιμα στις αρχές επιστρατεύσεως μέσω του ενιαίου συστήματος του TAXIS Οπότε ή κάποιος βαριόταν να τα ψάξει ή μας έδωσε το μήνυμα που ψάχναμε

αναγνωστης

5 σχόλια :