ΩΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ


ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (35) ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ
θὰ πέσει ἡ πληροφορία
ὅτι ἄρχισε νὰ γίνεται αὐτὸ

ποὺ θὰ φέρει τὴν νέα κατάσταση
στὸν κόσμο αὐτό.

Ἔτσι ὅπως ἔγινε καὶ ἐπὶ Νῶε ἐποχῆς,
τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καὶ ἐτούτη τὴν ἐποχή.
Καὶ ἐκεῖ ὑπῆρξε ἡ προετοιμασία ἀπὸ τὸν Νῶε,
 φτιάχνοντας τὴν κιβωτὸ καὶ ὁμιλώντας γι’ αὐτό,
 ἔτσι καὶ τώρα γίνεται καὶ θὰ γενεῖ
 ἐτούτη τὴν ἐποχή.

Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ στὰ τεκνία Του
αὐτὰ ποὺ γράφονται ἐκεῖ, στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς,
ποὺ εἶναι ὅλες οἱ πληροφορίες,
 εἶναι οἱ καλὲς πληροφορίες,
οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιτελεστοῦνε
γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο ποὺ θὰ γίνει ἀπὸ ψηλὰ
καὶ θὰ καθαριστεῖ ὅλη ἡ πλάση.

 Τὰ ἔχουμε πεῖ αὐτὰ καλά Μας Παιδιά.

Κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ!
Ἂν εἴσαστε ἀπὸ ψηλὰ θὰ βλέπατε αὐτὴ τὴν εἰκόνα.
Ὅλα θὰ κινοῦνται, ὅπως γίνονται καθημερινά,
καὶ κάποια στιγμὴ αὐτὰ θὰ σταματήσουνε
καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ ζαλιστοῦνε


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :