Στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα, ἕνας χριστιανός, ὁ Θεόδωρος ζοῦσε στή Μυτιλήνη μέ τήν οἰκογένειά του.Μιά ἡμέρα σέ κάποια δύσκολη περίσταση πού τοῦ ἔτυχε,
θύμωσε καί ἀρνήθηκε τόν Χριστό Καί ἔγινε μουσουλμάνος!
Ὅμως, ὅταν συνῆλθε καί συνειδητοποίησε, τί ἔκανε, μετανόησε πικρά!
Τότε, ἀνεχώρησε ἀπό τήν πατρίδα του καί κατέφυγε στό Ἅγιο Ὄρος.

Ἐκεῖ ἔμεινε ἀρκετό καιρό, θρηνώντας γιά τήν ἁμαρτία τῆς ἄρνησης.
Καί ἀφοῦ ἐξομολογήθηκε καί ἐχρίσθη μέ τό ἅγιο Μῦρο (ὡς ἐπιστρέφων στήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ),
γύρισε στήν Μυτιλήνη.

Ἐκεῖ, μέ τήν εὐλογία καί ἄδεια τοῦ ἱερέα-πνευματικοῦ του, ἀποφάσισε νά σβήσει
τό ἁμάρτημα τῆς ἄρνησης μέ τήν δημόσια ὁμολογία τῆς Πίστης στόν Χριστό.

Πῆγε στόν Κατή τῶν Τούρκων καί τοῦ λέει:

-Ἐγώ εἶχα τήν πίστη μου, πού εἶναι χρυσάφι καθαρό.
Σκοτίσθηκε ὅμως ὁ νοῦς μου ἀπό τόν διάβολο καί τήν ἐγκατέλειψα.
Καί πῆρα τήν δική σας πίστη, τάχα σάν καλύτερη.
Τώρα, ὅμως, συνῆλθα καί εἶδα ὅτι ἔκανα λάθος·
ὅτι ἡ πίστη Ἡ δική μου εἶναι καθαρό χρυσάφι καί ἡ δική σας τενεκές!
Γι᾿ αὐτό, καί σᾶς τήν ἐπιστρέφω. Τώρα εἶμαι πάλιν Χριστιανός!

-Βρέ τρελλέ, τί κάνεις; Ἔχασες τά λογικά σου; Τόν ρωτᾶ ὁ Κατής
(ἄρνηση τῆς μουσουλμανικῆς πίστης, εἶχε ὡς συνέπεια τήν ποινή τοῦ θανάτου).

-Ὄχι, δέν τρελλάθηκα. Ἀντίθετα, τά ἔχω τετρακόσια!

Τότε, τόν φυλάκισαν καί προσπάθησαν, μέ κολακεῖες καί μέ ὑποσχέσεις, νά τόν μεταπείσουν.
Ὁ Θεόδωρος ὅμως παρέμεινε ἄκαμπτος. Ἔτσι, ἀπεφασίσθηκε ὁ θάνατός του.
Παίρνοντάς τον οἱ δήμιοι, τόν ἔδειραν δυνατά καί τόν ἐκτύπησαν μέ τό μαχαίρι,
μήπως φοβηθῆ καί ἀλλάξει γνώμη.
Ἀλλά ὁ Θεόδωρος, ἔχοντας φαιδρό καί χαρούμενο πρόσωπο, συνομιλοῦσε μέ τούς δημίους του
σάν ὁ θάνατός του νά ἦταν ἡ καλύτερη στιγμή τῆς ζωῆς του!

Ἕνας ἀπό τούς δημίους τοῦ λέει:

-Βρέ, τελείωσαν τά ψέμματα. Θά σέ κρεμάσουν.

Καί ὁ Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ ρωτᾶ μέ χαρά:

-Ποῦ εἶναι τό σχοινί;

Μόλις οἱ δήμιοι τοῦ ἔδωσαν τό σχοινί μέ τή θηλειά,

ΤΟ ΦΙΛΗΣΕ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΒΑΛΕ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ

Ὕστερα, προσευχήθηκε καί ζήτησε συγχώρηση ἀπό τούς παρόντες χριστιανούς.
Μετά ἀπό λίγο τόν ἐκρέμασαν. Ἦταν 30 Ἰανουαρίου τοῦ 1784.

ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ

ΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :