«ΟΜΟΘΥΜΙΑ» ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΓΑΣΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΛΥΚΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.


ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΔΥΝΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Πολὺ βασικὸ παιδιά Μου καλὰ ἡ μακροθυμία (ἀπὸ προηγούμενο Λόγο τοῦ Κυρίου, ἀρ. 26), ἀλλὰ μετὰ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὁμοθυμία.
Ξέρετε τί εἶναι αὐτό;

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ καλὸ θὰ φωτίζει κάθε ἕνα τέκνο Μου ἐκεῖ, θὰ φωτίζει τὸ νοητικό του καὶ τὸ ψυχικό του καὶ θὰ ἔχει τὴν ἴδια γνώμη μὲ τὸν διπλανό του.

Ξέρετε τί εὐφορία; Ξέρετε τί ἀγαπία; Ξέρετε τί ἀγαστία θὰ εἶναι αὐτή; Δὲν περιγράφεται αὐτό, δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί σημαίνει ὁμοθυμία!

Ἐξέλειπε ἐτοῦτο τὸν καιρό, ὄχι μόνο ἐτοῦτο τὸν καιρὸ ἀλλὰ ἀπὸ χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, δὲν ὑπάρχει πιά!

Τὰ πρῶτα χρόνια τὰ Χριστιανικὰ ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ ὁμοθυμία γιατί εἶχαν φωτιστεῖ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν ὁμιλία ποὺ εἶχε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καὶ τὸ Ἀγαθὸ καὶ τὸ μοίραζε ἀφειδῶς στὸν ἴδιο τὸν λαό.

Ὅλοι ἦταν εὐχαριστημένοι καὶ ὅλοι ἦταν ἀγαπημένοι ἀλλὰ ἔτσι θὰ γίνει καὶ ἐτούτη τὴ φορὰ καὶ ἀκόμα περισσότερο καλά Μου παιδιά.

Ὁμοθυμία, ὁμοθυμία, μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἡ εὐλογία, μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἡ εὐλογία, ἔρχεται ἡ ὁμοθυμία μετὰ τὴν μακροθυμία. Θὰ τὸ δεῖτε αὐτό, θὰ τὸ δεῖτε.

Ὤ! καὶ τί θὰ εἶναι αὐτό, δὲν περιγράφεται, δὲν μπορῶ νὰ σᾶς τὸ περιγράψω ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ γιατί ὅτι καὶ νὰ πῶ θὰ εἶναι λίγο αὐτό.

Ξέρετε τί εἶναι νὰ ἔχετε ἀπόλυτη ἠρεμία ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτη ἐπικοινωνία καὶ συμφωνία μὲ τὸν διπλανό σας, μὲ τὸν ἀδελφό σας, γιατί δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον ἐχθρός σας, θὰ ὑπάρχει ὁ διπλανός σας, ὁ ἀδελφός σας, ὅ,τι σημαίνει αὐτὸς ὁ ἀδελφός, εἴτε γονιὸς εἶναι αὐτός, εἴτε φίλος μακρινός, εἴτε πρώην ἐχθρός.

Ὅλοι θὰ ἔχουν τὴν ἴδια γνώμη μέσα εἰς τὴν καρδία καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει καμία ἀνησυχία.

Δὲν θὰ ὑπάρχουν τὰ θηρία, δὲν θὰ ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ θηρία τὰ ὁποῖα νὰ φέρνουν τὴν ἀνησυχία καὶ νὰ φέρνουν καὶ τὴν φοβία, ἀλλὰ θὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ὁμοθυμία ἡ ὁποία ἑρμηνεύεται καὶ σὲ ἀπόλυτο ἐμπιστοσύνη, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀπόλυτο ἀγαθοσύνη.

Ἀγαθοσύνη ἀπερίγραπτη ὅπως ἔχει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινὸς Θεός. Νὰ φτάσετε σ’ αὐτὴν τὴν κατάσταση.

Ἐγὼ θὰ εὐχαριστηθῶ τόσο πολὺ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ φανταστεῖτε, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι θὰ πλησιάσετε αὐτὴν καὶ τότε Ἐγὼ πραγματικὰ θὰ Εἶμαι, ὡς Πλαστουργός, ἀπόλυτα ἱκανοποιημένος ὅτι ἐπέτυχα τὸν δικό Μου τὸν σκοπό.

Εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μακροθυμίας, ἡ ὁμοθυμία, εἶναι ἀποτέλεσμα ἐξαιρετικὸ καὶ πολὺ καλό, ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, τῆς μακροθυμίας, εἶναι μεγάλη εὐλογία.

Δὲν μπορῶ καὶ πάλι νὰ σᾶς τὸ περιγράψω πὼς θὰ εἶναι αὐτό, πὼς θὰ εἶναι αὐτὸ καθὼς εἶπε καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅτι θὰ ζήσει “ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνί”. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ζήσει ὁ λύκος μὲ τὸ ἀρνί;


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑloading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :