Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ


Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος
ἐδιδάσκοντο, Σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Ἐγὼ Εἶμαι ἡ Ἀλήθεια ἀλλὰ Ἐγὼ Εἶμαι καὶ ἡ Γνώση γιατί γνωρίζω τὰ πάντασὲ ΟΛΑ τὰ δημιουργήματά Μου τὰ κτιστά, φυσικὰ καὶ τὰ ἄκτιστα αὐτὰ ἀφοῦ ταυτίζομαι μὲ αὐτά.

Ἀγαπητά Μου παιδιά, πραγματικὰ ἐδόθη χαρὰ σὲ ὅλον τὸν κόσμον, ἔδωσε χαρὰ ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἦταν ἡμέρα Θαυμαστή, ἦταν ἡμέρα Μοναδικὴ καὶ παραμένει Μοναδικὴ γιατί ἐποίησε τόσα εἰς τὴν γῆ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Κυρίου ἐκεῖνον τὸν καιρό, ποὺ δὲν ἔχουν τελειωμό, ἀλλὰ καὶ ἡ βοήθεια ποὺ ἔδωσε στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι πραγματικὰ ἐξαίσια καὶ θαυμαστή.

Ὅλα ἔγιναν λαμπερά, ὅλα ἔγιναν κατανοητά, ὄχι ὅτι δὲν ἦταν καὶ πρίν, ἀλλὰ μερικὰ ἦταν γκριζωπά, μετὰ ἔγιναν λαμπερά, ἀποκαλύφθηκαν πολλὰ καὶ ἐποίησε τόσα ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἀμέτρητα ἦταν αὐτά.

Τὸ Δῶρο τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, νὰ στείλει τὸν Υἱόν Του τὸν Μονάκριβο, τὸν Μοναδικό, τὸν Πανάγαθο Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ἦταν πραγματικὰ θαυμαστὸἀλλὰ τὸ κυριότερο ἦταν ἡ ἀγάπη ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ στείλει τὸν ΜοναδικὸΥἱόν Του ἐδῶ κάτω εἰς τὴν γῆ καὶ τελικὰ μετὰ ἀπὸ ὅσα θαυμαστὰ ἐποίησε, νὰσταυρωθεῖ.

Ἀσύλληπτο εἶναι αὐτό, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ συλλάβει ἀνθρώπινο μυαλό!

Τώρα ποὺ ἔχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια καὶ κάτι λίγα ἀκόμα, σκεφτεῖτε το μὲ καθαρότερο καὶ ἠρεμότερο πνεῦμα ἐδῶ καὶ θὰ δεῖτε ὅτι εἶναι ἀσύλληπτο αὐτὸ δηλαδὴ νὰ στείλει τὸν Υἱόν Του ὁ Θεὸς καὶ νὰ καταλήξει στὸ Σταυρὸ ποὺ μὲ ὅλη Του τὴν ἀγάπη τόσα πολλὰ προσέφερε στὴν ἀνθρωπότητα εκεῖνον τὸν καιρό!

Τὸ ἔκανε γιατί ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Πατρός Του καὶ μὲ οὐδένα γογγυσμὸ γιατί ἦταν τὸ μοναδικὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς νὰ γίνει ἔτσι ἀκριβῶς, ἐκεῖνον τὸν καιρό. Καὶ ὢ τοῦ θαύματος!

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἄλλαξαν πολλά, ἄλλαξαν πάρα πολλὰ καὶ ἑδραιώθηκε ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ὁ Χριστὸς μπῆκε σὲ πολλὲς ψυχὲς καὶ ἀνακουφίστηκαν αὐτὲς καὶ ἐδόθη τὸ σωστόν, ἐδόθη αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἦταν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, ἐδόθη στὸ πλάσμα Του, τὸ Ἅγιον, αὐτὸ τὸ Ὑπερουράνιον, τὸ Ἅγιον,ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Παιδιά Μου νὰ ξέρατε τί ἡμέρα εἶναι αὐτὴ ἡ σημερινή! Δὲν εἶναι μόνον θαυμαστὴ ἀλλὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερο Δῶρο ποὺ ἔχει δώσει ὁ Θεὸς εἰς τὸ πλάσμα Του ποὺ λέγεται ἄνθρωπος, τὸ τελειότερο πλάσμα ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῆς.

Εἶναι τὸ καλύτερο, εἶναι τὸ καλύτερο Δῶρο, εἶναι τὸ πιὸ θαυμαστό, εἶναι τὸ πιὸ γλυκό, εἶναι τὸ πιὸ θαυματουργικὸ ἀλλὰ εἶναι καὶ τὸ πιὸ σημαντικό!

Γιὰ φανταστεῖτε, ἐὰν δὲν εἶχε στείλει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ εἰς τὴν γῆ! Ἀλήθεια πῶς θὰ ἦταν τὰ πράγματα τώρα ἐδῶ; Μπορεῖ νὰ φανταστεῖ κανείς; Εἶναι ἀσύλληπτο πὼς θὰ εἶχε καταντήσει ἡ γῆ χωρὶς τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ!

Ὅλα ἐκείνη τὴν ἐποχὴ γιατρεύτηκαν, ἰάθηκαν, πῆραν ἄλλη τροπή, πῆραν τὴν καλὴ τροπὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Δημιουργό, τὸν Ποιητή.

Πῆραν πολὺ καλὴ τροπή, ἄσχετα ἂν μὲ τὰ χρόνια, μετά, σιγὰ-σιγά, λοξοδρόμησαν καὶ αὐτὰ καὶ φτάσατε στὴν σημερινὴ κατάσταση αὐτὴν ἡ ὁποία εἶναι ἐντροπή, δημιουργεῖ ἀποστροφή σὲ Ἐμένα τὸν Δημιουργὸ καὶ Δωρητή.

Εἶναι πραγματικὰ ὅτι χειρότερο ἔχει συμβεῖ εἰς τὴν γῆ!!!Μιλάω Ἐγώ, ὁ ἴδιος ὁ Ἀληθινὸς Θεός! Πιστέψατε εἰς τὸν Υἱόν Μου, πιστέψατε εἰς τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, λατρέψατέ Τον, ὄχι μὲ λατρεῖες εἰδωλολατρικὲς ἀλλὰ κάνετε μία φωλίτσα θαλπωρὴ καὶ βάλτε, βάλτε ὁ καθένα σας τὸν Υἱόν Μου τὸν Ἀγαπητὸν μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχή.

Τότε θὰ βρεῖτε τὴν ἠρεμία, τότε θὰ βρεῖτε τὴν ἡσυχία, τότε θὰ βρεῖτε τὴν ἀγάπη, τὴν πραγματικὴ ἀγάπη, μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν καρδία.

Ἐὰν δὲν βάλετε τὸν Υἱόν Μου τὸν Ἀγαπητὸ ἐκεῖ μέσα εἰς τὴν δική σας τὴνκαρδία, μὴν περιμένετε καμία ἀλλαγὴ μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχή.

ΜόνονΑὐτὸς θὰ τὴν γιατρέψει, μόνον Αὐτὸς θὰ τὴν ἰάνει, μόνον Αὐτὸς θὰ τὴν γιάνειἀλλὰ τὸ κυριότερο θὰ τὴν γλυκάνει. Θὰ τὴν γλυκάνει καὶ θὰ τὴν μετατρέψει σὲμέλι γλυκό, αὐτὸ τὸ φυσικὸ καὶ τὸ καλὸ γιατρικό.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑloading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :