ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ...


ΠΑΣΑ ΔΟΣΙΣ ΑΓΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΝ ΔΩΡΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ!Θαυμαστὴ ἰατρία στὰ πλαίσια ἀναδημιουργίας – τέλειας ἀποκατάστασης ἀπὸ τὸν Κύριο δίδοντας καὶ ἐξαίσιο καὶ ἀποκαλυπτικὸ Λόγο
  

Ὁ Κύριος ἀναδημιούργησε πλήρως σύστημα λεκάνης, μέσης καὶ μηριαίου ὀστοῦ, σὲ πνευματικὸ ἀδελφὸ ποὺ ἔφερε σοβαρὴ παραμόρφωση καὶ ἀλλοίωση σὲ αὐτά, ἐπαναφέροντάς τα εἰς τὴν πρωταρχική τους ἀνατομικὴ καὶ λειτουργική τους κατάσταση.

Ἡ σοβαρὴ αὐτὴ δυσλειτουργία στὸ σύστημα λεκάνης εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα: Δυσκολία στὸ βάδισμα, πόνο καὶ μονομερὴ κλήση τοῦ σώματος.

 Δημιούργησε δὲ ἰκανὸ πρόβλημα στὴν μετακίνηση ἐνῷ εἶχε προκληθεῖ καὶ εὐμεγέθης μεσοσπονδύλια κοίλη προκαλώντας σοβαρὸ πρόβλημα ἀπὸ εἰκοσαετίας τὸ ὁποῖο ἰάθη πρὸ τριμήνου πάλι μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἀπὸ τὸν Κύριο.

Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Κυρίου ποὺ διήρκησε ἐλάχιστα (3 λεπτὰ) ἦταν ὄχι μόνον ἀνώδυνη ἀλλὰ ἀπολύτως εὐχάριστη καὶ γλυκιὰ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄμεση ἀποκατάσταση τῆς ὀρθῆς λειτουργίας τοῦ συστήματος (ὀρθὸ καὶ κανονικὸ βάδισμα χωρὶς τὴν ἐλάχιστη παρενόχληση) καὶ κατόπιν τῆς ἰατρίας (ἀποκατάσταση – ἀναδημιουργία – ἐπαναφορὰ) ὁ Κύριος ἔδωσε τὸν Λόγο ποὺ ἀκολουθεῖ.

+++ Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος +++


Παιδί Μου καλὸ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
 εἶναι ὁ Δημιουργὸς ποὺ ἐδημιούργησε τὸ πλάσμα τὸ καλό, τὸ τέλειο αὐτό.

Νὰ τὸ ἔχεις κατὰ νοῦν ὅτι μπορεῖ νὰ κάνει τὰ πάντα στὰ ὁρατὰ καὶ στὰ ἀόρατα, εἴτε εἶναι σωματικά, εἴτε εἶναι τῆς γῆς πράγματα Θεϊκά, εἴτε εἶναι τοῦ σύμπαντος ὁλόκληρου, αὐτοῦ τοῦ ἀτελεύτητου τὸ ὁποῖο σᾶς ἐγνώρισα πολὺ καλὰ καὶ σᾶς τὸ περιέγραψε ἐπαρκῶς ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Μὴν ἔχεις καμία ἀμφιβολία γι’ αὐτὴ τὴν ἰατρία (ἀποκατάσταση ὀργάνου στὴ ἀνατομία καὶ λειτουργία). Μὴν βάλεις ἀμφιβολία γιατί ἂν βάλεις ἀμφιβολία θὰ περιέλθεις ξανὰ στὴν προτέρα κατάσταση καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον δυσλειτουργία.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑloading...

Δεν υπάρχουν σχόλια :